Amerikiečių gerumas virto Vaikų dienos centru

Sakoma, kad gerumas neturi sienų. Užvakar į Šateikių vaikų dienos centro atidarymą susirinkę vietos gyventojai ir svečiai įsitikino, kad tai nėra vien posakis. Kasdien vaikus užeiti ir kurti, tobulėti kviesiantis šviesus, jaukus pastatas – amerikiečių Ernesto ir Katerinos Raskauskų gerumo, dosnumo ir pagalbos kitam vaisius.Prieš centro atidarymo ceremoniją Šateikių bažnyčioje šv. Mišias už šiuos rėmėjus ir visus, kurie prisidėjo, kad centras atsirastų, aukojo Šateikių parapijos klebonas Gediminas Norvilas bei Žemaičių Kalvarijos parapijos klebonas kanauninkas Jonas Ačas. Jų sakomus pamokslus palydėjo dvasingos jaunųjų šateikiškių giesmės.
Po Mišių prie Šateikių vaikų dienos centro su gėlėmis ir dovanomis išsirikiavo didelis būrys žmonių. Klebonui Gediminui Norvilui pašventinus baltutėlio pastato išorę ir vidų, rėmėjų sūnus Ernestas Raskauskas iškilmingai atidengė lentelę su įstaigos pavadinimu. O pats renginys persikėlė į centro salelę. Nutilus jaunosios šateikiškės virkdytam smuikui, žodį tarė savo tėvams tądien atstovavęs svečias iš Amerikos E. Raskauskas. Vertėjos padedamas amerikietis kalbėjo, jog jam Šateikiai – labai svarbi vieta, mat prieš šimtą metų miestelio bažnyčioje buvo pakrikštytas jo senelis Konstantinas.
E. Raskausko senelis iš Šateikių dirbti Amerikos plieno fabrike išvažiavo būdamas septyniolikos. Su lietuve žmona jis susilaukė dviejų vaikų, tačiau jaunas mirė. Raskauskai priklausė įvairioms Amerikos organizacijoms, kurios siųsdavo pinigų į Lietuvą nepasiturintiesiems.
E. Raskauskas džiaugėsi atvykęs į Šateikius ir sakė čia matąs daug gabių vaikų, jiems tobulėti esanti labai pozityvi aplinka. Jis išreiškė viltį ir toliau bendradarbiauti, užsiminė, jog Šateikiuose nekantrauja apsilankyti ir kiti jo šeimos nariai. Kaip padėką už jo tėvų širdžių gerumą įteiktas bažnyčioje pašventintas rūpintojėlis bei gėlių. Toks pat rūpintojėlis atiteko ir kitai savanorei iš Amerikos Dainai Čyvienei.
O jau tada pasipylė sveikinimai. Gerų žodžių klebonui G. Norvilui, taip pat daug prisidėjusiam prie centro atsiradimo, negailėjo sveikatos apsaugos viceministras A. Klišonis, sveikatos apsaugos ministro padėkos raštą atvežęs jam bei E. ir K. Raskauskams. Seimo narys J. Razma ir pats sveikino geradarius, ir perdavė socialinės apsaugos ir darbo ministro padėkos raštus. Jie atiteko centro rėmėjams ir organizacijos „Vaiko vartai į mokslą“ programų Lietuvoje koordinatorei Ritai Venclovienei, kuri globoja jau 12 panašių dienos centrų. Šateikiškių pasveikinti su dovanomis, nuoširdžiais žodžiais bei padėkomis atvyko ir Plungės rajono savivaldybės atstovai, geradarių Raskauskų pėdomis visus sekti kvietė Šateikių seniūnas Gražvydas Paulius. Sveikinimų ir dovanų centro iniciatoriams negailėjo Šateikių bendruomenė, kolegos bei kiti dėkingieji. Netilo jaunųjų šateikiškių atliekamos nuotaikingos dainos.
Šateikių vaikų dienos centro pastato rekonstrukcijos pagrindinis rangovas buvo UAB „Palska“. Projekto sutartis buvo pasirašyta 2012 m. vasarį, tad darbai atlikti itin sparčiai. Jie, kaip sakė įmonės direktorius A. Pečiulis, kainavo 518 tūkst. litų. E. ir K. Raskauskai šiam centrui paaukojo 250 tūkst. dolerių, pusę pastato išlaikymo išlaidų ketina padengti Plungės rajono savivaldybė.
Šiuo metu centrą jau lanko 17 vaikų. Šateikių vaikų dienos centrui vadovauja ir meile, dėmesiu bei rūpesčiu juos apgaubia, gėrio supratimą ir pasitikėjimą savimi bei kitais žmonėmis ugdo jaunoji direktorė Laura Bertašiūtė bei daugybė kitų geros valios žmonių.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...