Didžiausia vertybė – žmogus

Kunigų uždavinys – nešti Evangelijos žinią tikintiesiems, liudyti Kristų savo darbais. Tačiau gyvenimas jiems kelia ir kitų uždavinių: rūpintis bažnyčių remontu, parapijos ar senelių globos namų statybomis. Ar belieka laiko sielovadai? Apie tai, susėdę jaukioje klebonijoje, nutarėme pasikalbėti su Rietavo šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonu, kunigu Antanu Gutausku.

Gyvenime buvo visko

Pasak klebono, jo gyvenime buvo visko, tačiau gilus tikėjimas Kristumi suteikė jam laimę nešti Evangelijos žinią tikintiesiems.
Antanas Gutauskas – telšiškis. Augo trys broliai ir sesuo. Tačiau sesuo tragiškai žuvo. Kunigas dėkingas Dievui, kad tebeturi brolius ir abu tėvelius. Antanas šeimoje, kaip pagrandukas, buvo visų mylimas. Mama buvo reikli ir griežta, užtat tėvelis buvo daug nuolaidesnis vaikams. Vaikinas augo katalikybę praktikuojančioje šeimoje. Jis pamena: būdamas ketverių, panoro su vyresniais draugais katedroje patarnauti per šv. Mišias, tačiau tokiam mažam pipirui nerado rūbo. Tada jis supykęs ir nutaręs daugiau į bažnyčią neiti. Bet tėveliai jo noro nepaisė ir į Dievo namus vedėsi.

Apsispręsti padėjo kapelionas

Paūgėjęs Antanas Gutauskas patarnaudavo per šv. Mišias, o kai Telšiuose buvo įkurta katalikiškoji vidurinė mokykla, nedvejodamas ėmė ten mokytis. Mokyklos kapelionu tuomet dirbo dabartinis Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Šiltas jo bendravimas su jaunimu padėjo Antanui apsispręsti – stoti į seminariją ir būti kunigu.
1998-aisiais baigė Telšių kunigų seminariją ir buvo paskirtas į Plungę: čia sutiko kunigą Petrą Našlėną, kuris, kaip ir J. Kauneckas, nemažai įtakos jo gyvenime padarė. Plungėje teko kunigauti kiek daugiau nei metus. Po to jis perkeliamas į Šilalę: ten kunigavo dešimt metų. Vėliau – Skuodas, Telšių mažoji bažnytėlė, Upyna, o nuo 2009-ųjų rugpjūčio – Rietavas.

Įsimintini žmonės

Anot kunigo Antano, dvasininko dalia sunki, tačiau miela, ir kunigai – tokie pat žmonės: su svajonėmis, kartais – ir paklydimais. O kai sielai reikia atgaivos, jos semiasi pas tuos, kurie kiekvieną paguos ir nuramins. Žmonių ir įvykių, palikusių neišdildomą įspūdį Antano Gutausko gyvenime, – nemažai.
Rietavo klebonas prisimena: „Kai būdavo labai sunku, lėkdavau į Paberžę pas tėvą Stanislovą. Ir, keista, bet vos įvažiavus į Paberžę nustodavo skambėti telefonas, iki tol skambėjęs be perstojo. O vos išvažiavus iš Paberžės, vėl visiems manęs prireikdavo. Ar tai – ne stebuklas?“ – klausė jis.
„Daug man davė pokalbiai su vienuoliais Astijumi, Gediminu Numgaudžiu ir kitais, – sakė pašnekovas. – Išsibarstė mano kurso draugai kunigai po Lietuvos bažnyčias, o kunigas Visvaldas Kulbokas dabar – misijose Maskvoje, yra nuncijaus sekretorius. Jam teko pabūti Libane ir Olandijoje.“
Kunigas papasakojo dar vieną įvykį, kurio teigia niekad nepamiršiąs: kai popiežius Jonas Paulius ll lankėsi Lietuvoje, aukojant šv. Mišias Kryžių kalne, jis visą laiką stovėjo šalia jo ir laikė mikrofoną. „Buvau taip arti jo, kaip niekas kitas“, – sakė klebonas.

Rūpestis rūpestį veja

Nelengva dalia kunigo laukė Rietave: reikia tęsti pirmtakų pradėtus darbus ir toliau remontuoti bažnyčią. Pasak dvasininko, tikimasi per penketą metų restauruoti ne tik bažnyčią, bet ir šventoriaus tvoras. Jau baigti drenažo rengimo darbai, tvarkoma presbiterinė dalis, bus dedamos naujos granitinės šildomos grindys, įrengta vėdinimo sistema. Ir toliau lėšų žada skirti Savivaldybė bei Kultūros vertybių apsaugos departamentas.
Vėliau teks rūpintis Senelių globos namais ir jų filialu Nasrėnuose. Klebonas tuose darbuose – ne vienišas, turi du pagalbininkus: vikarą Arvydą Mačiulį ir kunigą rezidentą bei parapijos Senelių globos namų kapelioną Gediminą Jazbutį.
„Atvykęs į Rietavą, radau ne tik bažnyčią, Senelių namus, bet svarbiausia – puikius žmones, be kurių pagalbos nevyktų visi šie darbai, – mintimis dalinasi kunigas Antanas. – Dėkoju parapijos žmonėms už aukas, savivaldybės merui Antanui Černeckiui, „Žemaitijos“ turgaus savininkams – Vladislovui Adomavičiui ir Jolantai Garbienei, – kurių dėka bažnyčia, lyg balta gulbė, šviečia ir naktį. Už tai, kad vaikučius bažnyčioje aplankė Kalėdų Senelis, ačiū UAB „Plungės lagūna“ ir UAB „Rietavo veterinarinės sanitarijos“ vadovams. Už dovanotas eglutes dėkoju Rietavo miškų urėdijos Skroblės girininkui Jonui Šiuriui.
Su Dievo palaima ir gerų žmonių remiami padarysime viską, kad Rietavo bažnyčia būtų pasididžiavimas ne tik saviems, bet ir užklystantiesiems“,- sakė Rietavo klebonas.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...