Dvasinės atgaivos šaltinis

Rietavo savivaldybės Daugėdų kaimo ūkininkai Birutė ir Povilas Griguolos prieš dvejus metus įgyvendino ilgai puoselėtą svajonę – erdviame savo sodybos kieme pastatė ir įrengė medinę koplyčią.Įsimintiną 2008 m. pavasarį į koplyčios pašventinimo iškilmes susirinko ne tik artimiausi Griguolų kaimynai, bet ir aplinkinių kaimų žmonės, svečiai iš Rietavo, Plungės, net Vilniaus. Pirmąsias šv. Mišias aukojęs tuometinis Rietavo parapijos klebonas kunigas Egidijus Jurgelevičius linkėjo, kad mažieji Griguolų maldos namai taptų nesenkančiu visos Daugėdų gyvenvietės dvasinės ramybės ir atgaivos šaltiniu…
Rūpestingų sodybos šeimininkų dėka pastaraisiais metais koplyčia pasipuošė naujais šventųjų paveikslais, jos kiemelį (šventorių) apjuosė daili medinė tvorelė, pražydo pirmosios rožės, kiti dekoratyviniai augalai. Nenuostabu, kad čia ramybėje su Viešpačiu pabūti užsuka ne tiktai daugėdiškiai, bet ir iš tolimesnių vietovių atvykę svečiai.
Ypač gražiai šiemet buvo švenčiamos gegužinės pamaldos. Po kasdieninių darbų į jaukų koplyčios kiemelį kas vakarą susirinkę tikintieji giedojo švč. mergelės Marijos litaniją, nevystančio skaidrumo giesmę „Sveika, Marija, Motina Dievo“.
Sekminių išvakarėse šioje koplyčioje pirmą kartą
šv. Mišias aukojęs naujasis Rietavo parapijos klebonas kunigas Antanas Gutkauskas džiaugėsi Daugėdų bendruomeninės maldos tradicija, dėkojo tėvams ir seneliams, kurie į šios tradicijos erdvę atveria duris savo vaikams ir vaikaičiams. Šiltą padėkos žodį klebonas skyrė ir aktyviausiems šios tradicijos puoselėtojams B. ir P. Griguoloms, dovanodamas jiems knygą „Kovojanti Lietuva“.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...