Koplyčią pastatę daugėdiškiai laukia maldininkų

Nors Rietavo savivaldybėje esantis Daugėdų kaimas yra gana tankiai apgyvendintas, jame nėra bažnyčios, taigi, sakytume, nėra kur nuraminti sielos, sudėti rankų maldai ir pasisemti dvasinės stiprybės. Į savo Dievo namus daugėdiškius kviečia Rietavas, tačiau ne kiekvienas senyvo amžiaus žmogus turi galimybių ir sveikatos nukakti iki šio miesto šventovės. Bet Daugėdų gyventojai dėl to nenusimena – nusiraminimą jie randa prieš penketą metų Birutės ir Povilo Grigolų pastatytoje koplyčioje. Ji tuometinio parapijos klebono Egidijaus Jurgelevičiaus buvo pašventinta 2008 metų pavasarį, o po trejų metų – 2011-ųjų vasarį – to paties klebono rūpesčiu iš Romos gautu dekretu šiai Šventosios dvasios nužengimo koplyčiai suteikti visuotiniai atlaidai. Kiekvieną ketvirtadienį joje maldos žodžius taria būrelis šio kaimo moterų, o Sekminių išvakarėse, kai čia aukojamos šv. Mišios, žmonių susirenka tiek, kad visi jaukioje koplyčioje sunkiai telpa.Koplyčios – ir padėkos, ir prašymo ženklas
Pats žodis „koplyčia“ (lot. cappa) kilęs nuo patalpos, kurioje buvo saugomas šv. Martyno apsiaustas, pavadinimo, o vėliau taip imti vadinti visi mažesni vieno ar dviejų aukštų religinės paskirties statiniai. Mūsų krašte jos nuo seno buvo statomos prie vienuolynų, pilių, dvarų, rūmų, mokslo įstaigų, ligoninių ir bažnyčių, kapinių teritorijose. Koplyčios, kaip ir bažnyčios, yra prisodrintos žmonių tikėjimo, mačiusios daug žmonių ašarų, sielvarto ir laimės akimirkų.
Šie mažosios architektūros statiniai, kaip ir kryžiai, buvo statomi ir žūties vietose, norint, kad ten nesivaidentų, jie statyti ir siekiant apsisaugoti nuo perkūno, gaisrų, naujagimių mirčių, kad ligos neužpultų gyvulių, norint susilaukti berniuko ar mergaitės, padėkoti kūdikiui į šį pasaulį atėjus, dėl kitų priežasčių. Koplytėles statydavo šeimos, kaimynai ar visas kaimas.
Tai, kad koplyčią savo lėšomis ir rankomis Daugėduose pastatė paprasti kaimo žmonės, Rietavo parapijos klebonas Antanas Gutkauskas vadina unikaliu dalyku. Netgi mano, jog toks žygdarbis turėtų būti deramai įvertintas, pavyzdžiui, P. ir B. Grigolams galėtų būti suteiktas garbės piliečių vardas. „Mūsų parapijoj tokia pačių žmonių pastatyta koplyčia – vienintelė. Bažnyčios neturintiems Daugėdams tai – didelis dalykas“, – sakė klebonas.
A. Gutkauskas pabrėžė, kad paprastai koplyčios statomos po to, kai kas nors įvyksta – kaip padėkos ženklas Dievui. Esą ankstesniais laikais, kai tėvai sūnų išlydėdavo į karą, jeigu jis sugrįš iš ten gyvas ir sveikas, pasižadėdavo pastatyti koplytėlę arba kryžių. Sulaukusieji savo pažadą išpildydavo, šitaip Lietuvos, Žemaitijos kraštovaizdį papuošė ne vienas sakralinis statinys.
Pastatė išėjus sūnui
Taip jau sutapo, kad P. ir B. Grigolų namuose lankėmės jų sūnaus septintųjų mirties metinių dieną. Kaip tik ligotam sūnui išėjus amžinybėn, Grigolų šeima ir ėmėsi įgyvendinti idėją kaime, savo namų kieme, pastatyti maldos namus, kuriuose būtų laukiamas kiekvienas. Tokia mintis buvo gimusi jau anksčiau, tačiau daugėdiškiai ūkininkai rūpinosi sūnaus sveikata, prižiūrėjo ūkį, tad laiko vis nelikdavo.
„Kai sūnus mirė, vyras sako: pastatykim koplyčią. Atsirado atliekamų lėšų, buvo laiko ir noro“, – pasakojo B. Grigolienė. Pasak moters, kaimui reikėjo dvasinės stiprybės šaltinio, tad jie pasirūpino, kad jis atsirastų. „Dabar čia Sekminių išvakarėse atvažiuoja kelbonas, aukojamos Mišios. Koplyčioje galima ir vaikus krikštyti, ir tuoktis, ir šv. Mišias už artimuosius aukoti. Jai suteikti visuotiniai atlaidai. Pernai per gegužines pamaldas čia lankėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta“,- pasakojo daugėdiškė.
Koplyčią P. Grigola, meistro padedamas, statė savo rankomis, medžiagomis ir lėšomis. Neskaičiavo nei sugaišto laiko, nei išleistų pinigų. Šventam reikalui nieko nebuvo gaila. Netrukus koplyčią papuošė šventųjų paveikslai, jos kiemelis buvo aptvertas tvorele. Kaip koplyčią šeima pati pastatė, taip ir toliau prižiūri – pravėrusi vartelius B. Grigolienė rodė, kad jau metas grėbti rudens pabertus lapus, sakė, kad tai padaryti padeda ir anūkas. „Atvažiuoja kaskart lapams nukritus ir sako: „Bėgu grėbt Dievo kiemelio“, – prisiminė moteris.
Renkasi kas ketvirtadienį
B. Grigolienė pasakojo, kad būrys kaimo moterų čia susirenka kiekvieną ketvirtadienį. Dažniausiai ateina Janina Prišmontienė, Ona Pakalniškienė, Jadvyga Vasiliauskienė, Jadvyga Grikštienė, Elzbieta Čelienė, Stasė Varpiotienė ir Regina Dabravalskienė. Čia jos pasimeldžia už save ir kitus. O per birželines ir gegužines pamaldas į daugėdiškių kieme esančią Šventosios dvasios nužengimo koplyčią susirenka ir vaikų, ypač tų, kurie ruošiasi priimti Komuniją ar Sutvirtinimo sakramentą.
Nors šiuos mažuosius Dievo namus dažniausiai lanko pamaldžios Daugėdų moterys, kalbintas šio kaimo gyventojas Vladas Varpiotas taip pat džiaugėsi galimybe pasimelsti P. ir B. Grigolų pastatytoje koplyčioje. „Į koplyčią ir aš užsuku. Ketvirtadieniais neinu, bet per didžiąsias pamaldas ten būnu. Džiaugiuosi, kad žmonės turi kur čia pat nueiti pasimelsti, pabendrauti“, – užklaustas „Žemaičio“ žurnalistų pasakojo daugėdiškis.
Mažaisiais Daugėdų maldos namais džiaugėsi ir šios koplyčios kiemo vartelius kiekvieną ketvirtadienio vakarą praverianti Onutė Pakalniškienė. „Džiugu, kad kaime yra kur senam žmogui nueiti, maldą sukalbėt“, – sakė ji. Nors moteris nuvažiuoja ir į bažnyčią Rietave, Daugėduose esanti koplyčia jos dėmesio sulaukianti ne tik ketvirtadieniais – kai vyksta gegužinės ir birželinės pamaldos, O. Pakalniškienė sakė būnanti joje kas vakarą.
Tikėjimo paliesti
Daugėdiškiai savo kaimo žmonėms ne tik koplytėlę yra pastatę. Miške esantis kryžius su atminimo lentele žuvusiems partizanams – taip pat Grigolų darbas. Kad šie du žmonės – giliai tikintys, rodo ir religiniais leidiniais nukrautas jų kambario stalas. Vienus jų Grigolai prenumeruoja, kitus – perka, trečius yra gavę dovanų.
Nors Birutė dėl senyvo amžiaus prastai bemato, o Povilo silpnėja klausa, per gyvenimą jie eina vienas kitu pasiremdami, tikėdami Dievą ir tą tikėjimą padėdami skleisti pačių pastatytoje Daugėdų šventosios dvasios nužengimo koplyčioje.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...