Plungiškių draugija išsirinko naują prezidentą

Plungiškių draugija išsirinko naują prezidentąPraėjusį šeštadienį į Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklą susirinko būrys garsių plungiškių ir šio krašto bičiulių. Tarp susirinkusiųjų šmėžavo saksofonininko Petro Vyšniausko, švietimo ir mokslo viceministro Rimanto Vaitkaus, profesorių Juozo ir Stasio Domarkų, Vytauto Pakalniškio, buvusio Plungės klebono Donato Stulpino, Seimo nario Jurgio Razmos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovo Gintaro Morkio ir daugelio kitų veidai. Susirinkimo dalyvių laukė atsakinga užduotis – išrinkti naują Plungiškių draugijos prezidentą, kuris pakeis amžiną atilsį Bronislovą Lubį.Nors šis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, skirtas atkurtos draugijos 10-mečiui paminėti, buvo suplanuotas jau senokai, šalyje siaučiantis gripas ir peršalimo ligos pakoregavo kai kurių draugijos narių planus ir sutrukdė jiems atvykti į Plungę. Bet ir atvykusiųjų netrūko. Kas sveikino seniai matytus bičiulius, o kas skubėjo vartyti per pastaruosius metus draugijos lėšomis išleistų knygų. Susirinkusiuosius tradiciškai muzikos garsais pasveikino Meno mokyklos auklėtiniai. Atvykusieji susikaupę klausėsi ir Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus Alvido Bakanausko skaitomų Maironio eilių.
Po šios muzikinės-poetinės dalies tylos minute pagerbtas velionio B. Lubio atminimas. Draugijos viceprezidentė Genovaitė Žiobakienė kolegų paprašė nuvežti ir ant garbaus kraštiečio kapo padėti krepšelį gėlių, uždegti žvakelių. Prisimindamas buvusį draugijos prezidentą maestro J. Domarkas ragino nepamiršti jo noro: kad esami ir buvę plungiškiai, kur besusitiktų, rastų laiko susieiti, pabendrauti, kad būtų vieningi ir atsidavę savo kraštui bei jo žmonėms.
Toliau susirinkimą vedęs Jonas Varkalys priminė, kad draugijos laukia nemažai darbų, ir pakvietė išklausyti pastarųjų trejų metų draugijos veiklos ataskaitą. Žinoma, paminėtas jau vizitine draugijos kortele tapęs tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis, pasidžiaugta aktyvia jaunųjų plungiškių veikla, kultūros ir mokslo renginiais, medikų dienomis. Tęsiama knygų leidyba. Susirinkusieji galėjo pavartyti draugijos rūpesčiu išleistus kunigo prelato Povilo Pūkio „Gyvenimo atsiminimus“, „Plungės švietimo istoriją“, Stasio Vaitekūno parengtas monografijas „Justinas Staugaitis. Vyskupas. Politikas. Tautos dvasios ir valstybės puoselėtojas“ ir „Stanislovas Narutavičius. Signataras ir jo laikai“.
Apžvelgti ir finansiniai reikalai. Kasmet Plungiškių draugija iš rėmėjų surenka apie 200 tūkst. litų. Didžioji jų dalis skiriama festivaliui rengti. Atseikėjama ir knygų leidybai, administracinėms išlaidoms. G. Žiobakienė sakė, kad ilgą laiką bene dosniausiai draugiją rėmė B. Lubio vadovaujamos AB ACHEMA ir KLASCO, tad jam mirus iškilo grėsmė ne tik festivaliui (kainuojančiam apie 300 tūkst. litų), bet ir visai draugijos veiklai. Laimei, atsirado kitų dosnių rėmėjų. Viceprezidentė dėkojo „Plungės kooperatinės prekybos“, „Plungės Jonio“ ir „Plungės lagūnos“ bei „Stratego“ vadovams, taip pat – Savivaldybės administracijai, kasmet paremiančiai festivalį.
„Dirbome, kaip galėjome, kaip supratome, kaip leido sąlygos. Man pačiai judėti į priekį padeda šie Justino Marcinkevičiaus žodžiai: „Jei kuo ir šviečiame, tai tik gerais darbais.“ Nepamirškime to, ir toliau tarnaukime savo kraštui. Bent jau nesugriaukime, ką sukūrėme per 10 metų“, – kalbėjo viceprezidentė, kviesdama atsakingai rinkti naują draugijos prezidentą ir valdybą. Tiesa, netrukus paaiškėjo, kad buvusi valdyba jau buvo nusprendusi, jog naujuoju draugijos vadovu norėtų matyti „Vičiūnų“ įmonių grupės bendraturtį Liudą Skierų. Kadangi nei pats kandidatas, nei susirinkusieji tam neprieštaravo, netrukus gėlėmis ir garsiais plojimais pasveikintas jau ketvirtasis draugijos prezidentas.
„Šias pareigas priimu su dideliu jauduliu, kadangi reikalavimų kartelė iškelta labai aukštai. Atkurtoji Plungiškių draugija per dešimt metų nuveikė tikrai nemažai. Stengsiuosi, kad darbai nesustotų. Plungiškiai šiandien yra išsibarstę ne tik po Lietuvą, bet ir po visą pasaulį. Riekia mėginti juos grąžinti arčiau Plungės. Turime atsigręžti į jaunimą, kviesti jį prisidėti. Būtų gerai, kad draugijos veikloje aktyviau dalyvautų ir Plungės visuomenė“, – kalbėjo naujasis prezidentas. Matyt, suprasdamas, kad į jį, kaip į pačios stambiausios rajono įmonės vadovą, dedami dideli finansiniai lūkesčiai, L. Skierus pabrėžė, kad tiek festivalis, tiek knygų leidyba nėra paremti vien pinigais. Pasak jo, reikalingas ir didelis organizacinis darbas. Naujasis prezidentas ragino visus draugijos narius, ne tik jos valdybą, įsitraukti į bendrą veiklą, negailėti idėjų.
Kaip reikalauja draugijos veiklos reglamentas, J. Skierus pasirinko valdybą. Jo siūlymų į ją išrinkti Genovaitė Žiobakienė, Stasys ir Juozas Domarkai, Vytautas Pakalniškis, Gintaras Morkis, Rimantas Vaitkus, Jonas Varkalys, Petras Vyšniauskas, Almutis Bieliauskas, Rimantas Benetis, Birutė Andriuškaitė ir Gintaras Bagužis. Kadangi pastarojo pavardė daug kam buvo negirdėta, jis pats prisistatė vadovaujantis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai ir juokavo galintis nesunkiai surasti bet kokį iš Plungės kilusį žmogų. Draugijos revizoriumi išrinktas „Siemens“ arenos bendraturtis Arūnas Mačiuitis. Toliau eiti viceprezidento pareigas pasiūlyta G. Žiobakienei.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...