„Vaisgamta“ – Kulių miestelio pasididžiavimas

Kulių miestelis kadaise buvo ryškus Žemaitijos kultūrinio gyvenimo šviesulys. Ir ne tik todėl, kad jau prieš kone 200 metų jame veikė mokykla ar kad spaudos draudimo metais itin aktyviai reiškėsi vietiniai knygnešiai. XIX amžiaus pabaigoje savo dienas čia leido bei savo literatūrinei kūrybai įkvėpimo sėmėsi ir garsioji Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė. Rašytoja iš šio krašto skolinosi žemaičių muzikalumą bei kalbos vaizdingumą ir visą tai sudėjo į savo žemaitiškuosius apsakymus, kuriuos skaitydamas, rodos, mintimis nusikeli į Kulius, matai čia gyvenusius žmones, girdi skambią jų šnektą. Miestelis nuo senų laikų išsiskyrė ir bendruomeniškumu – vietiniai jį prižiūrėjo ir gražino visais laikais. Apie kuliškių vieningumą bei darną liudija ir miestelio Kultūros centro folkloro ansamblis „Vaisgamta“, į kurį susibūrę muzikaliausieji kuliškiai. Neseniai Kulių kultūros centre ansamblis atšventė gražią 15-os metų sukaktį.„Vaisgamtos“ įkūrėja – Mirgos ir Audronio Gulbinskų šeimyna. Suteikti ansambliui tokį vardą sumanytojus įkvėpė derliaus deivė Vaisgamta. Matyt, toks pavadinimas turėjo įtakos ir ansamblio sėkmingai veiklai, mat per penkiolika gyvavimo metų „Vaisgamta“ buvo pakviesta koncertuoti į Klaipėdą, Šiaulius, Vilnių, žinoma, kuliškiai muzikantai per įvairias šventes linksmina ir Plungės krašto žmones.
„Vaisgamta“ didžiuojasi ir tuo, kad ansambliui yra tekę svečiuotis televizijoje. Antai prieš keletą metų jis pasirodė Lietuvos televizijos laidoje „Gero ūpo“, kur pelnė žiūrovų simpatijų. Be šio ansamblio neapsieina nė viena Kulių miestelio šventė. Lydimi liaudiškos „Vaisgamtos“ muzikos, dainų ir šokių vietiniai gyventojai švenčia Užgavėnes, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, tradicine tapusią meilės deivės Mildos dieną ir įvairias vasaros šventes. Kuliškiai ypač mėgsta kasmetinę „Jonkelių šventę“, mat jos metu iškilmingai žygiuojama miestelio gatvėmis, o vėliau visi pasineria į smagų liaudies šokių bei dainų sūkurį.
Pasidžiaugti gražia „Vaisgamtos“ sukaktimi atvyko ne tik kuliškių, bet ir gausus būrys svečių. Šiltų sveikinimo žodžių ansambliui negailėjo Plungės rajono meras Albinas Klimas. Dėkodamas už liaudies tradicijų puoselėjimą bei už sėkmingą ansamblio veiklą meras įteikė padėkos raštus „Vaisgamtos“ vadovams Mirgai ir Audroniui Gulbinskams. Padėkos raštais pamaloninti ir šie ansamblio nariai: Artūras Stuopelis, Jolanta ir Kazys Pieškai, Neringa Anužytė, Zina Martinkienė ir Jolanta Galdikienė.
Prie sveikinimų prisidėjo ir į šventę atvykusios Žlibinų kultūros centro direktorė Nijolė Norbutienė bei Seimo nario Jurgio Razmos padėjėja Dainora Vaičikauskienė. Linkėdami dar ilgų gyvavimo metų „Vaisgamtos“ kolektyvą sveikino ir Kulių seniūnė Daivutė Petrauskienė bei mokyklos bendruomenė.
Šventinį vakarą dainas keitė šokiai, vieni muzikantai – kitus. Nuskambėjo daugybė gražiausių Kulių krašto dainų. Tiesa, jomis liaudiškos muzikos mėgėjai galės pasidžiaugti ir po šventės, mat „Vaisgamta“ savo dainas neseniai yra išleidusi kompaktine plokštele „Kulių krašto dainos“. Šia plokštele buvo pradžiugintas bene kiekvienas vakaro svečias. Jubiliejaus dalyviai dar ilgai gyvens geromis emocijomis bei prisiminimais apie renginį.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...