Pavasarinės festivalių ir konkursų bangos pakylėti

Prasmingi ir glaudūs bendradarbiavimo ryšiai nuo seno sieja Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklas. Jos dalyvauja įvairiuose projektuose, renginiuose. Viename tokių renginių balandžio 20 d. dalyvavo ir Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos fortepijono skyriaus mokiniai ir mokytojos – Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykloje vyko IV Žemaičių krašto jaunųjų pianistų festivalis-konkursas „Lietuviškos muzikos labirintais“.Laureatų vardus šiame konkurse pelnė antrokas Martynas Vilnius (mokytoja metodininkė Romena Bernotienė) ir šeštokė Agnė Liaučytė (mokyoja metodininkė Jūratė Jonauskienė), o diplomantų vardus – antrokės Ina Narkutė (mokytoja metodininkė Judita Stankutė), Agota Stonkutė (vyr. mokyta Daiva Šimkienė) bei penktokė Gintarė Razmaitė (mokytoja metodininkė Ilmera Gečienė). Mykolo Oginskio meno mokyklos fortepijono skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė Jūratė Jonauskienė buvo pakviesta būti vertinimo komisijos nare.
Balandžio 12 d. į Mažeikius buvo išvykę ir Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos saksofono klasės mokiniai, vadovaujami mokytojo metodininko Stasio Razmaus ir mokytojo Vidmanto Žilinsko. Jie dalyvavo respublikiniame saksofoninės muzikos festivalyje „Saksofonija“, vykusiame Vytauto Klovos muzikos mokykloje.
O balandžio 19 d. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos tautinių instrumentų skyriaus mokiniai bei mokytojai, vadovaujami skyriaus vedėjos Adelės Vyšniauskaitės, lankėsi Kretingoje, kur vyko 13-asis Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalis „Trimitatis“. Tą pačią dieną choreografijos skyriaus mokiniai ir mokytojai, vadovaujami skyriaus vedėjo Giedriaus Zaborskio, dalyvavo respublikiniame muzikos ir meno mokyklų choreografijos skyrių festivalyje „Šitam dideliam būry“, kurį rengia Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla ir kuris vyko kultūros centre „Žvejų rūmai“, o muzikos teorijos skyriaus mokytojos, vadovaujamos skyriaus vedėjos Agnietės Lizdenytės, kėlė kvalifikaciją Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos surengtame seminare „Pokyčiai muzikologijos dalyvių mokyme muzikos ir meno mokyklose bei konservatorijose“.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...