„Kur, partizanai, jūs, kas jūs vardus atmins?“

Praėjusio šeštadienio popietę Plungės kultūros centro didžiojoje salėje skambėjo dainos apie partizanus, tremtį, kovą už laisvę ir Tėvynę Lietuvą. Čia vyko respublikinė partizanų dainų ir poezijos šventė, savotiškai įprasminusi šiandien, gegužės 14 d., minimą Pilietinio pasipriešinimo dieną.Šventė prasidėjo vidurdienį Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje aukotomis Mišiomis, kurių metu melstasi už žuvusius ir gyvus tremtinius, partizanus, už Tėvynę Lietuvą ir jos vaikus. Susirinkusiesiems giedojo Radviliškio tremtinių ir politinių kalinių choras „Versmė“.
Pasibaigus pamaldoms, Mišių dalyviai pakviesti neskubėti namo, bet užsukti į Kultūros centrą, kur laukė gražus ir prasmingas koncertas, skirtas broliams ir seserims, kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę, atminti. Plungės politinių kalinių ir tremtinių choras „Tėvynės ilgesys“, vadovaujamas Mykolo Oginskio meno mokyklos pedagogės Agnietės Lizdenytės, liko ištikimas tradicijoms ir šiemet surengė jau šeštąją respublikinę partizanų dainų ir poezijos šventę. Joje, be šventės organizatorių – choro „Tėvynės ilgesys“, dalyvavo politinių kalinių ir tremtinių chorų iš Jurbarko, Radviliškio, Mažeikių, Kuršėnų ir Gargždų.
Koncertą pradėjo Juditos Stankutės vadovaujamas Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos styginių ansamblis. Ilgesingi moksleivių griežiamų smuikų garsai susirinkusiuosius pakvietė prisiminimais sugrįžti į neramius pokario metus, į jaunystę, praleistą nesvetingose Sibiro platybėse ilgintis Tėvynės Lietuvos ir į mišką išėjusių brolių bei seserų.
Susirinkusiuosius pasveikinęs Plungės rajono meras Albinas Klimas pakvietė žuvusiuosius už Lietuvos laisvę pagerbti tylos minute. Renginio vedėjai dėkojo Plungės šauliams, kurie tą dieną gėlėmis papuošė partizanų kapus, uždegė žvakelių.
Šventės rengėjai džiaugėsi sulaukę gausaus būrio garbaus amžiaus žiūrovų, kuriems dainos apie partizanus vis dar virpina širdis, primena jaunystės metus, patirtus išgyvenimus ar galbūt net miško gūdumoje amžinam poilsiui atgulusius brolius ir seseris. Tačiau apmaudu, kad tokie renginiai, kurie galėtų būti puikiomis istorijos pamokomis, nedomina jaunimo. „Kur, partizanai, jūs, kas jūs vardus atmins?“ – dainavo Kuršėnų politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremties varpai“, matyt, ne atsitiktinai šventei pasirinkęs būtent šią dainą.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...