Juokų dainų diena Plateliuose

Vieną karštą dieną, kai visi žemdirbiai prakaitavo laukuose, daržuose ar soduose, į Žemaitijos nacionalinio parko Platelių dvaro svirną susirinkę plateliškiai leipo juokais ir plojo naują programą pristačiusiam folkloro ansambliui „Platelee“ bei jo vadovui Aivarui Alminui. Žiūrovai aplodismentų negailėjo ir kaimynams – folkloro ansambliui „Šateikee“, kuriam vadovauja Laima Domarkienė. Naujojoje plateliškių programoje – iš visur surinktos žemaitiškos juokų dainos.Renginio vedėja Aldona Kuprelytė visus kvietė: „Išgerkit giros, kad akių nevartaliotumėt, kol visi iš bažnyčios į svirną susirinks. Neatsiviepėt? Gera Rimos Barsteigienės gira – neatskiesta!“ O kai visi susėdo, Aldona Kuprelytė paaiškino, kodėl šįkart jų ansamblis nusprendė juokų dainas dainuoti. Pasirodo, ne vienas plateliškis ansamblio narių vis klausdavo: „Kodėl tos jūsų dainos liūdnos, ištęstos – vos ne „pagrabinės“? Negi kitokių nemokat?“
„Ir tikrai, – sakė Aldona Kuprelytė, – vienais metais dainavom karines istorines dainas, antrais – Užgavėnių, trečiais – vestuvines. Ir kažkodėl visos jos – liūdnos.“ Tada plateliškiams ir kilo mintis naujajai programai surinkti tik linksmas dainas: apie girtuoklius ir mergužėles, kurios bernelius naktimis į klėtis ar svirnus įsileidžia, apie nerangius senbernius bei senmerges ir įvairaus plauko pokštininkus, kurie visokių išdaigų kaime prikrėsdavo. Dainos, kaip sakė renginio vedėja, ne iš palubių nukabintos, o iš prieš keletą metų išleistos „Pijokų knygos“ bei surinktos iš žmonių. Ansambliui ypač padėjo daug juokų dainų žinanti plateliškė dainininkė Eugenija Buožienė.
Jau pati pirmoji „Platelee“ daina apie gražią paną Jadvygą, kurios Jurgis prašė atidaryti svirno dureles ir jį vidun įleisti, nes nušalsiąs kojeles, sukėlė klausytojų juoką. Matyt, ne vienas iš čia buvusių kažkada apie panašias dureles brazdinosi arba ne viena jas atidarė, kad dabar, tai prisiminę, skaniai juokėsi. Dar labiau pralinksmėjo, išgirdę, kuo tas kojelių pasišildymas baigėsi. Jadvygos tėvo bizūnas geriau už pačią mergelę Jurgį įkaitino.
Patiko klausytojams ir daina apie „Stapelės naują jupelę“, kuria ši taip džiaugėsi, jog bažnyčioje prie takelio klaupėsi, kad tik koks vaikis tą „jupelę“ pamatytų ir Stapelę pakibintų. Ir apie „pijokus šienavojančią“ degląją kiaulelę, ir apie pragertus baltus kailinėlius bei pilkąją sermėgą. Dainas lydėjo šmaikštūs pasakojimai, kuriais pasakotojai stengėsi salę dar labiau pralinksminti.
Pristatydama folklorinį ansamblį „Šateikee“, Aldona Kuprelytė sakė, kad kaimynus plateliškiai pasikvietę tam, jog vieni patys… „ne taip graudžiai atrodytų“. O šateikiškių vadovė Laima Domarkienė prisipažino, kad jie ilgai galvas suko, kol sugalvojo, ką čia linksmo padainuoti. Nors… „Ar gali būti didesnis juokas už tai, kad mes esame čia, kai lauke net akmuo kruta, ir visi, kas tik gyvas, žemės darbus dirba? Tačiau mums sekasi: mes ir darbus padarom, ir dainas išdainuojam“, – tikino vadovė.
Šateikių ansamblio vadovė plateliškiams ir šmaikštumu nenusileido, tad ne kartą savo istorijomis salę prajuokino, kaip ir dainomis apie Juzapėlį, kuris pas Petronėlę belakstydamas išmynė takelį per Jurgelio kanapes. O kai Laima Domarkienė pasakė, kad gerai būtų kokius tris vaikius iš Platelių suvilioti, kažkas iš salės šūktelėjo: „Imk tuos – raišus…“ Matyt, šateikiškėms toks pasiūlymas nepatiko, tad užtraukė: „Vei, vei, visi žydai gvoltu šaukia – mes važiuosim ant Sedos ir negrįšim niekados…“
Naujojoje ansamblio „Platelee“ programoje tiek daug linksmų dainų, kad jų pasiklausę dabar plateliškiai net lietingą dieną šypsodamiesi vaikščios.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...