M. K. Čiurlionio paskatintas…

Beveik pačiame Plungės pakrašty, šalia aplinkkelio, nutiesta nedidukė nuosavų namų rajono gatvelė, pavadinta Juozo Žilevičiaus vardu. Šis žmogus, kilęs iš Jėrubaičių kaimo, daug nuveikė muzikos srityje, tad galime didžiuotis, kad jo kraštiečiai esame.Nedidukė siaura gatvelė tarsi paskęsta tarp didžiulių mūrinių namų. Darbo dieną ten nuvykę pasijutome kaip užmiesty: rodos, nė gyvos dvasios. Tik keli šunys nedraugiškai amsėjo. Kai jau buvome praradę viltį ką nors sutikti, vieno namo kieme pasirodė jauna moteris. Paklausta, ar žino, kieno vardu pavadintoje gatvėje gyvena, tik pečiais gūžtelėjo ir patikino: net neįsivaizduoja.
Šalia esančia gatvele skubėjęs vyras taip pat negalėjo pasakyti, kas buvo tas J. Žilevičius. Tačiau mestelėjo pastabą gatvės projektuotojams: „Šiuose namuose bijočiau gyventi. Nejauku ir pavojinga: elektros laidai kone virš namų kabo…“
Tai vis dėlto kas buvo tas žmogus, kurio pavarde pavadinta viena Plungės gatvių?
XIX amžiaus pabaigoje Jėrubaičių k., Plungės rajone, gimęs Juozas Žilevičius – vargonininkas, kompozitorius, pedagogas, choro dirigentas, muzikologas, kultūros veikėjas, vienas iškiliausių žemaičių muzikų, pirmųjų Lietuvių dainų švenčių rengėjas, savo talentą dovanojęs ne tik Lietuvai, bet ir užsienio šalims.
Pradžios mokyklą baigė Tveruose. Jo mama tarnavo Rietavo dvare, tad būsimasis muzikas augo kunigaikščių rūmų aplinkoje, o pirmieji žingsniai muzikos pasaulin žengti Rietavo orkestro mokykloje.
Vėliau su mama persikėlė į Plungę. Tada, 1904-aisiais, kunigaikščių Oginskių įkurta muzikos mokykla jau buvo uždaryta, tačiau muzikinis gyvenimas mieste – gyvas: veikė kamerinės muzikos būrelis, kuriame grojo buvę Oginskių rūmų orkestro auklėtiniai. Į šį orkestrą netrukus įsiliejo ir J. Žilevičius: jis skambino fortepijonu.
Groti vargonais ir muzikos teorijos jis mokėsi privačiai, ir jau būdamas 14 metų stebino gebėjimais. 17-metis vaikinukas Plungėje pradėjo dirbti vargonininku, vadovavo chorui. Beje, talentingas jaunuolis bendravo su pas sužadėtinę atvykdavusiu kompozitoriumi Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu, kuris ir paskatino J. Žilevičių tęsti muzikos studijas.
Baigęs Peterburgo imperatoriškąją konservatoriją, trumpai dirbo Lietuvos ir Baltarusijos švietimo liaudies komisariato įgaliotiniu, vadovavo darbininkų chorams, rūpinosi, kad rusų valdžia grąžintų Lietuvai išvežtas kultūros vertybes.
Dirbo Lietuvių meno kūrėjų draugijos muzikos sekcijoje, rūpinosi Operos vaidyklos ir Valstybės teatro steigimu, buvo šio teatro antrasis dirigentas, muzikos sufleris, administratorius. Buvo pirmosios, 1924-aisiais metais vykusios, Lietuvių dainų šventės pagrindinis rengėjas: šioje šventėje atlikta J. Žilevičiaus daina „Vilnius“.
Ne svetima jam buvo ir švietimo sritis: Vitebsko konservatorijoje dėstė muzikos teorijos disciplinas, Kaune – vaidybos studijoje ir vargonininkų kursuose, Klaipėdos muzikos mokykloje-konservatorijoje dėstė teorines disciplinas ir kita.
Juozui Žilevičiui pakluso ne tik gaidos, bet ir plunksna: jis parengė leidinį „Muzikos almanachas“ apie Lietuvos chorus ir chorvedžius, redagavo žurnalus „Muzikos menas“ ir „Muzika“, parašė vadovėlį „Jaunas dainininkas“, daug rašė spaudoje.
Be to, muzikologas organizavo folkloro ir muzikos instrumentų rinkimą – su savo mokiniais surinko apie 300 įvairių muzikos instrumentų.
Jau gyvendamas Amerikoje pastatė veikalą „Kražių skerdynės“, sukūrė operetes „Lietuvaitė“, „Raseinių Magdė“, kantatų, simfoniją, nemažai kitų muzikos kūrinių. Prisidėjo prie Amerikos lietuvių dainų švenčių organizavimo, jo rūpesčiu įkurta Amerikos lietuvių chorų sąjunga, Čikagoje – Lietuvių muzikologijos archyvas.
Už nuopelnus lietuvių muzikinei kultūrai J. Žilevičius 1935 m.
apdovanotas Gedimino III laipsnio ordinu. Mirė kompozitorius 1985 m. Baltimorėje (JAV), sulaukęs garbaus amžiaus – 94-erių metų.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...