Paminėtos Kęstaičių bažnyčios gynimo metinės

Lapkričio 26 dienos popietę Kęstaičių kaime, buvusios bažnyčios ir rokitų vienuolyno vietoje, Telšių vyskupas J. Boruta SJ kartu su Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi kan. Viktoru Aču, vicerektoriumi, Telšių vyskupijos kurijos kancleriu kan. Remigijumi Saunoriumi, prefektu kan. Andriejumi Sabaliausku, dvasios tėvu kun. Sauliumi Tomošaičiu aukojo šv. Mišias, kuriose dalyvavo Telšių kunigų seminarijos klierikai.Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas priminė, jog Kęstaičių žemė yra permirkusi bažnyčios gynėjų, tikėjimo žmonių krauju. Vyskupas kvietė maldai, kad tikėjimo dvasia būtų gyva bei stipri ir šiais laikais, kokia buvo prieš 127-erius metus savo tikėjimą ir bažnyčią gynusių žemaičių.
Pamokslo metu vyskupas kalbėjo, jog tais 1886-aisiais carinės Rusijos valdžia nusprendė uždaryti Kęstaičiuose stovėjusią bažnyčią ir tuo metu šalia jos veikusią invalidų kunigų prieglaudą-ligoninę. Žmonės tris mėnesius aktyviai budėjo, saugodami savo bažnyčią. Budėtojai keisdavosi, per dienas ir naktis giedodavo, kunigams neleido išnešti Švč. Sakramento. Bažnyčios gynėjai buvo maitinami iš tolimiausių apylinkių vežamu maistu, valgis virtas buvusio rokitų vienuolyno sode bei gyvenančiųjų netoli bažnyčios patalpose. Ypač daug prie gynimo organizavimo prisidėjo Žvirblaičių kaimo gyventojas, aktyvus parapijietis Domininkas Daračius bei šios bažnyčios kunigas Juknevičius.
1886 m. lapkritį su gynusiais bažnyčią buvo žiauriai susidorota, kazokai juos išvaikė, organizatorius suėmė ir nuteisė. Bažnyčia buvo uždaryta ir nugriauta, jos turtas – nusavintas.
Šie įvykiai įkvėpė ryžto dvasią ne tik Kęstaičių apylinkių žmonėms, bet ir iš daug toliau, net ir iš Aukštaitijos, atkeliavę tikintieji prisidėjo prie bažnyčios gynimo. Tikėjimas praliejant savo kraują buvo ginamas ir po septynerių metų, kai 1893 m. ginta katalikų bažnyčia Kražiuose. Būtent šiemet nuo tų įvykių sukanka 120 metų.
Po šv. Mišių Telšių vyskupas pasidžiaugė šioje šventoje žemaičiams vietoje augančių kryžių miškeliu. Telšių vyskupijos parapijos, atsiliepusios į ganytojo kvietimą, čia stato kryžius ir koplytstulpius, tą daro ir įvairios organizacijos bei pavieniai žmonės, šiuo metu Kęstaičiuose jau yra pastatyta daugiau nei 40 kryžių. Ypač nemažai jų čia išdygo praėjusiais Tikėjimo ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejiniais metais.
Ši Telšių rajone, Gadūnavo seniūnijoje, Alsėdžių parapijoje esanti tikėjimo gynėjų krauju aplaistyta žemė sovietinės okupacijos laikotarpiu buvo paversta tankodromu, tačiau žmonių atmintyje ji išliko kaip bažnyčios stovėjimo vieta. Atminimas apie šią šventą vietą išliko ir šiandien, gražus to ženklas – auganti Kryžių giraitė. Kęstaičių didvyriai mums, XXI a. žmonėms, primena, jog tik su šiuo ženklu mes nugalėsime.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...