Tarptautinėje bendradarbiavimo programoje – ir Žlibinų bei Milašaičių bendruome

Šių metų pavasarį Plungės vietos veiklos grupė pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą pakvietė visas rajono bendruomenes į mokymus, kuriuose buvo aiškinama, kaip viešinti savo veiklą. Po mokymų reikėjo pasirinkti dvi bendruomenes, kurios galėtų dalyvauti projekte „Norime, kad apie mus žinotų visi“. Už gerai atliktus namų darbus ir įvairias užduotis pakvietimus gavo Žlibinų bei Milašaičių bendruomenės.Šių dviejų bendruomenių atstovai spalio 3-4 dienomis buvo pakviesti į Druskininkuose vykusį seminarą. Be plungiškių, šiame projekte dalyvauja Vilkaviškio, Marijampolės ir Varėnos rajonų bendruomenių asociacijos. Žlibinų bendruomenei atstovavo bendruomenės pirmininkė Dangerutė Pakalniškienė ir tarybos narė Inga Bumblauskaitė, o Milašaičiams – bendruomenės pirmininkė Rūta Endrijauskienė.
Kokia šio projekto nauda? Aštuonioms aktyvioms bendruomenėms bus sukurtas internetinis puslapis, parengtas pranešimas spaudai ir veiklos viešinimo-informacijos sklaidos planas. Be to, bus išleistas bendruomenei skirtas plakatas ir lankstinukas, iš kurio bus galima nemažai apie ją sužinoti.
Šiame seminare jo dalyviai išgirdo, kaip reikia formuoti įvaizdį, sužinojo apie profesinį etiketą, kitų įdomių dalykų. Apie tai papasakojo edukologijos mokslų docentė, daktarė Živilė Sederavičiūtė-Pačiauskienė.
Kita lektorė – Aistė Mažeikienė, verslo praktikė, organizacijų psichologė – seminaro dalyvius mokė, kaip reikia dirbti su „sunkiais“ žmonėmis, „atremti“ asmeniui ar organizacijai adresuojamas pretenzijas, įveikti baimę, suvaldyti emocijas.
Visos diskusijos buvo tokios karštos, jog dalyviai nė nepastebėjo, kaip prabėgo dvi dienos.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...