Šarneliškiai didžiuojasi sutvarkytais bendruomenės namais

Gražiausių gamtos vaizdų – pievų bei miškų – prieglobstyje įsikūręs Šarnelės kaimas negali pasigirti gyvenvietės dydžiu ar joje gyvenančių žmonių gausa. Tačiau veikiausiai būtent dėl šios priežasties šarneliškiams daug lengviau susiburti bendriems tikslams bei darbams, dėl kurių jų kasdienybė įgauna prasmę, o nuveiktų darbų vaisiai suteikia džiaugsmo tiek jauno, tiek pagyvenusio gyventojo širdžiai. Į krūvą šarneliškiai būrėsi ir lapkričio pabaigoje, tik šįkart – ne naujais sumanymais dalintis, o pasidžiaugti įgyvendintais projektais. Net tris projektus vainikavusioje šventėje sulaukta ne tik valdžios atstovų, bet ir Telšių vyskupo Jono Borutos, panorusio pamatyti, kuo gyvena artimiausi kalvarijiškių kaimynai, bei pašventinti naujai sutvarkytą pastatą ir jame esančias patalpas. Tokio garbaus svečio viešnage šarneliškiai liko maloniai nustebinti. „Pačiam vyskupui pašventinus bendruomenės namus, abejonių, kad jie ištikimai tarnaus kultūriniams poreikiams, nekyla“, – džiaugėsi vyresnieji kaimo žmonės.Šarnelė – gausi žymių tautiečių
Ypatinga proga – net trijų projektų užbaigimo šventė, – atskleidžianti čia gyvenančiųjų atkaklumą, siekiant užsibrėžto tikslo, bei darbštumą, triūsiant dėl geresnio rytojaus, tarsi įpareigoja giliau pažvelgti į šio kaimo istorijos vingius, pasidomėti čia gyvenusiais žmonėmis, tarp kurių garbingiausią vietą užima garsus tautos poetas Vytautas Mačernis.
Turbūt neatsiras nė vieno, nežinančio, jog būtent šiame gamtos vaizdų turtingame kaime prasidėjo jo gyvenimo kelias, kad būtent čia poetas rado ir prieglobstį amžinajam poilsiui. Apie didį kūrėją šarneliškiams bei visiems poezijos gerbėjams primena ir akmeninės vizijos, įamžinančios V. Mačernio labiausiai mėgtas tėviškės vietas.
Pasidomėjus Šarnelės praeitimi, sužinome, jog iš čia kilęs ir ne vienas dvasininkas, tarp kurių – kunigai Anicetas Barakauskas bei Brunonas Bagužas. O šiandien kaimą garsina čia gyvenančiųjų nuveikti darbai. Geriausias to pavyzdys – sėkmingai įgyvendinti projektai: „Šarnelės bendruomenės patalpų remontas“, „Sienų šiltinimas ir stogo keitimo darbai“ bei „Viešosios erdvės prie Šarnelės bendruomenės namų sutvarkymas“.
Sutvarkyti bendruomenės namai
Pasidžiaugti trijų projektų rezultatais į Šarnelę atvyko Plungės rajono savivaldybės meras Albinas Klimas, administracijos direktorė Asta Beierle-Eigirdienė, Vietos veiklos grupės pirmininkė Giedrė Kazakevičienė, vyskupas J. Boruta, vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas, būrys kalvarijiškių bei kitų svečių.
Perkirpus simbolinę juostą, vyskupas pašventino naujuosius bendruomenės namus ir išreiškė viltį, jog šarneliškiai į juos bursis ne tik kultūriniams ar pramoginiams, bet ir sakraliniams renginiams.
Atnaujintu pastatu džiaugėsi ir Šarnelės kaimo bendruomenės pirmininkė Rima Jokubauskienė. Susirinkusiesiems ji papasakojo, jog įgyvendinus projektą „Šarnelės bendruomenės patalpų remontas“ pastate įrengtas vietinis vandentiekis ir kanalizacija, modernios šildymo bei vėdinimo sistemos, pakeista elektros instaliacija, suremontuotos grindys bei apšiltintos lubos. Šie darbai atsėjo 221500 litų.
Įgyvendinus projektą „Sienų šiltinimas ir stogo keitimo darbai“ šarneliškiams nebereikės sukti galvos dėl pastatui kenkiančios drėgmės ar beveik kiaurų pastato sienų bei atitarnavusio stogo. Anot R. Jokubauskienės, suremontavus pastato vidų (darbus rėmė savo kraštui ištikimi šarneliškiai Vidmantas ir Alma Jonikai), apšiltintos namų sienos bei cokolis, nupirkta naujų baldų, būtina buitinė technika, pastatyta šildymo krosnelė. Tam išleista per 206000 litų, kurie skirti iš V. Joniko paramos fondo.
Džiugu, kad rūpinantis bendruomenės namų išore bei vidumi, nepamiršta ir pastato teritorija. Pirmininkė šventės svečiams pasakojo, jog įgyvendinus projektą „Viešosiosios erdvės prie Šarnelės bendruomenės namų sutvarkymas“ apie kaimo kultūros židinį esanti teritorija žavi ne tik pačius šarneliškius, bet ir iš kitų šalies kampelių atvykstančius svečius. Užbaigus visus darbus, galima pasidžiaugti sutvarkytais takais bei aikštele, gražiais suoliukais bei šiukšliadėžėmis. Aplinkai sutvarkyti išleisti 29154 litai. Nuo šiol Šarnelės kultūrinis gyvenimas galės „kvėpuoti visa krūtine“.
Po didelių darbų – graži šventė
Didelius darbus įprasminusioje šventėje netrūko ir padėkų. Pirmiausiai simbolinės atminimo dovanos, tarp kurių – ir knygelė „Šarnelės šviesa“, atskleidžianti gražiausius kaimo vaizdus, kuriuos palydi juos atspindintys poeto V. Mačernio posmai, įteiktos vyskupui J. Borutai, Vietos veiklos grupės pirmininkei G. Kazakevičienei, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjai Žanetai Piepalienei bei rajono merui A.Klimui. Šiltais padėkos žodžiais pagerbti darbus atlikusių įmonių atstovai, V. ir A. Jonikų šeima bei visi tie, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie bendruomenės namų sutvarkymo.
Nuveiktais darbais, įkvėpusiais gyvybę kultūriniam gyvenimui Šarnelėje, didžiavosi ir V. Jonika. Šarneliškis neslėpė susižavėjimo besikeičiančiu gimtuoju kaimu. Pasak jo, jau seniai čia buvo juntamas kultūrinės veiklos poreikis, mat šarneliškiai – itin aktyvūs žmonės, o tam, kad jie galėtų pasireikšti, reikia tinkamos vietos, kurioje darbas teiktų malonumą, o jauki aplinka įkvėptų naujoms idėjoms.
V. Jonikos pagalba šarneliškiai trumpam sugrįžo ir į praeitį – prisiminti pirmieji susibūrimai ir idėjos, su šypsena veide kiekvienas šarneliškis prisiminė ir vienus pirmųjų bendruomenės žingsnių.
Anot V. Jonikos, apie bendruomenės įkūrimą buvo kalbama turbūt per kiekvieną šarneliškių susiėjimą. O R. Jokubauskienė akcentavo, kad būtent V. ir A. Jonikų šeima buvo šio sumanymo iniciatorė. Pirmininkė sakė, jog Šarnelės kaimo bendruomenė oficialiai įregistruota 2006-aisiais, nors savo veiklą pradėjo anksčiau. Tąkart prie bendruomenės vairo stojo Jolanta Bumblienė, kurią po poros metų pakeitė iki šiol bendruomenei vadovaujanti R. Jokubauskienė. Šarneliškiai teigia, jog ji neskaičiuoja nei laiko, nei jėgų, įdėtų triūsiant čia gyvenančiųjų labui.
Nors vyskupas J. Boruta linkėjo šių namų erdvę išnaudoti ir sakraliniams renginiams, šarneliškiai tikino, jog jie jau seniai tą daro. Šio kaimo žmones krūvon suburia ne tik linksmybės, bet ir skausmo akimirkos. Mirčiai pasiglemžus bet kurio kaimo gyventojo gyvybę, įprasta jį į paskutinę kelionę palydėti gedulingomis giesmėmis.
Giesmei šarneliškiai buriasi ir kitomis dienomis. Bendruomenės namų sienos yra girdėjusios ir žemaičiuose populiarius Kalnus, ir gegužinių ar birželinių pamaldų giesmes. Be to, šiose patalpose šarvojami mirusieji.
Pasidaliję mintimis apie savo kasdienybę šarneliškiai ragino svečius pasilikti, mat jų dar laukė šventinė programa su profesionalių artistų pasirodymais bei šiltas pasišnekučiavimas prie vaišių stalo.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...