Atviras laiškas

Plungės rajono merui Audriui Klišoniui,
Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Albertui Krauleidžiui

Ak, ponai rajono vadovai, stebimės ir neatsistebime jūsų įžvalgumu, skvarbiu protu ir tuo, kad šio jums nepritrūko, kad sugebėjote atsispirti pagundai ir rajono gyventojų per spaudą nesveikinote Tarptautinės tualetų dienos proga. Juk anksčiau taip buvote pamėgę įvairiausiomis progomis sveikinti visus, tiesa, tas pomėgis labiausiai buvo užvaldęs merą A. Klišonį. Suprantama, mums, leidėjams, – nuostolis. Bet ką jau darysi, kaip liaudyje sakoma, kaip nors peržiemosime! Svarbiausia – jūs Savivaldybėje sutaupėte pinigėlių. Na, čia toks mažas humoras, tiksliau – humoriukas. Sušilti.

Šokiruojantys pirkimai
Bet šalin šmaikštumą ir ironiją, pakalbėkime apie rimtesnius dalykus – apie Savivaldybės teikiamą žiniasklaidai informaciją.
Šiemet Plungės rajono savivaldybės administracija sumanė paskelbti konkursą ir pirkti „Informacijos skelbimo rajoniniame laikraštyje paslaugą“. Uždaroji akcinė bendrovė „Antikva“, leidžianti „Žemaičio“ laikraštį, dalyvavo tame konkurse. Savivaldybės administracijai mūsų pasiūlytos kainos buvo priimtinos ir gegužės  7-ąją buvo pasirašyta paslaugos pirkimo-pardavimo sutartis.
Netrukus „Žemaičio“ laikraštis pradėjo gauti užsakymus Savivaldybės teikiamai informacijai spausdinti. Tačiau tokią pat, o kartais ir skirtingą informaciją ėmė spausdinti ir konkurentai – „Plungės“ laikraštis ir „Plungės žinios“. Tai pastebėjome ne tik mes, leidėjai, bet ir Savivaldybės tarybos narė Asta Beierle-Eigirdienė, kuri tuo klausimu pateikė merui paklausimą. Netrukus Tarybos narė gavo administracijos direktoriaus atsakymą. Jis – daugiau negu šokiruojantis. Cituojame (rašto kalba netaisyta): „Pirkimo iniciatorius 2015 m. balandžio 23 d. Viešųjų pirkimų skyriui pateikė
2 paraiškas pirkimams, motyvuodamas, kad nori nusipirkti informacijos skelbimų spausdinimo paslaugos „Žemaitis“ ir „Plungė“ laikraščiuose, kad būtų galimybė visuose trijuose rajoniniuose laikraščiuose (su „Plungės žinios“ 2013 m. balandžio 17 d. sudaryta sutartis Nr. BT6 – 01– 143, trims metams) vienu metu skelbti tą pačią informaciją ir skelbimus… Atkreipiame dėmesį, kad vykdant mažos vertės pirkimus ir kreipiantis į vieną tiekėją perkančiųjų organizacija pasiūlymų eilės nesudaro.“
Mat kaip – skelbti konkursą, kad kuo pigiau nupirktum, o laimėtojais paskelbti visus konkurso dalyvius, kad… daugiau sumokėtum. Šiomis Savivaldybės biurokratų manipuliacijomis turėtų susidomėti jei ne specialiųjų tyrimų tarnybos, tai bent jau Viešųjų pirkimų tarnybos kontrolieriai.
Arba neišmanymas, arba – manipuliacijos
Iki pat šiol „Žemaičio“ leidėjams nesuprantama, kokiu principu Savivaldybė arba tiksliau – jos administracija paskirsto, kokią informaciją kokiame leidinyje spausdinti. Nors ponas A. Krauleidis Tarybos narei užsimena apie norą „tą pačią informaciją“ matyti visuose trijuose rajono laikraščiuose, tačiau taip nėra. „Žemaičiui“ nepateikiama informacija apie kai kuriuos pirkimų konkursus, konkursus tam tikroms pareigoms užimti ir kitkas, nors visa tai pateikiama konkurentų leidiniuose (jei rajono vadovams reikės konkrečių pavyzdžių – asmeniškai kiekvienam pateiksiu visą jų sąrašą).
Ir norom nenorom apninka įtarumas: gal ta papildoma mokama informacija pateikiama specialiai, pavyzdžiui, „Plungės žinioms“. Juk rajono mero žmona Inesa Klišonienė, kaip nurodoma Kultūros ministerijos Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazėje, valdo net 25 procentus UAB „Plungės žinios“ akcijų. Kas galėtų paneigti, kaip sakė vienas žymus politikas…
Keistos bei nesuprantamos ir kitos „smulkmenos“. Iki šiol neaišku, kas nusprendžia, kokie Savivaldybės darbuotojai turi teisę „Žemaičio“ laikraščiui pateikti mokamą informaciją. Iš gausybės atsiųstos informacijos, daugiausia jos pateikė mero patarėjas Gintautas Vaitkevičius, tačiau laikraščiui siunčia ir administracijos skyrių vedėjai, kiti tarnautojai ir net… Plungės seniūnija. Kai pastarosios atstovams pasiūlai tą informaciją suderinti su Savivaldybės administracija, išgirsti atsakymą: „Kiti du leidiniai išspausdins…“ Ir išspausdina, ir pinigus gauna…
Rodos, turėtų būti paprastas dalykas – kas moka, tas ir muziką užsako. Kitaip tariant, sutartį pasirašė A. Krauleidis, tad jis arba jo įgaliotas asmuo ir turėtų su redakcijomis bendrauti, o ne visas pulkas jo ar mero klapčiukų.
Nematyti, negirdėti dalykai
O rajono mero patarėjas G. Vaitkevičius „Žemaičiui“ siunčia viską, kas jam po ranka papuola: prastai parengtus rašinukus apie sportą, kultūrą, klerkų išvykas į renginius ar svečias šalis… Siunčia ir ministerijų, visokių departamentų depešas, informaciją apie seniūnijų, privačių bendrovių renginius. Nepatikėsite, buvo atsiuntęs netgi spektaklio „Erelių striptizas“ maketą!
Ir būk, žmogau, gudrus, nuspręsk, ką spausdinti, o ko ne. Juk po kiekviena tokia informacija pasirašo pats mero patarėjas!
Kažkaip keista buvo spausdinti kaip mokamą Savivaldybės informaciją apie vienos privačios televizijos projektą „Supermiestas“, kurios studijoje šoko, dainavo plungiškiai ir kartu su jais stripinėjo bei į taktą lingavo pats meras A. Klišonis.
Dar nematytas ir negirdėtas demokratiniame pasaulyje dalykas – spausdinti mokamas valdžios ponų sukviestų spaudos konferencijų ataskaitas. Tas pats G. Vaitkevičius ne kartą „Žemaičio“ žurnalistams yra siūlęs parengti publikacijų ir jas spausdinti, kaip mokamą Savivaldybės informaciją – „Žemaitis“ atsisakė tai daryti.
Ponui mero patarėjui, matyt, trūksta kompetencijos arba paprasčiausio išmanymo apie žiniasklaidą. Jei būtų išmanesnis, turbūt nebūtų siuntęs vieno renginio vaizdo įrašo ir nurodęs, kad tai – Savivaldybės informacija. Suprask, „Žemaitis“ pagal tai turi parengti publikaciją.
Keistai atrodo ir kitkas – Savivaldybėje niekas nereglamentuoja spausdinamos informacijos ploto laikraščiuose. „Žemaičiui“, tarkim, konkrečiai publikacijai pakanka skirti tik dvi ar tris laikraščio skiltis, o, pavyzdžiui, „Plungės žinioms“ tokiam pat rašiniui su iliustracijomis prireikia viso laikraščio puslapio. O gal ir čia suveikia tie patys minėtieji I. Klišonienės 25 UAB  „Plungės žinios“ turimų akcijų procentai?
Bet juk šitaip, kaip dabar mėgstama sakyti, taškomos lėšos. Jau būtų pats laikas tuo pasidomėti bent Savivaldybės kontrolierei…
Užteks taškyti Savivaldybės lėšas
Kertu lažybų: jei ekspertams pateiktume šiame „Žemaičio“ numeryje, pirmajame puslapyje, spausdinamą Savivaldybės užsakytą rašinį „Viešas Plungės rajono savivaldybės mero atsiprašymas, skirtas gerbiamam LR Seimo nariui Jurgiui Razmai“, šie jį įvertintų, kaip liberalo A. Klišonio politinę reklamą. Kiti rajono laikraščiai šią publikaciją išspausdino be jokių skrupulų, o „Žemaičiui“ –
skauda. Skaudu dėl mažo mūsų valdininkėlių politinio raštingumo. Skaudu matant, kaip prisidengdami Savivaldybės sutartimis su žiniasklaidos priemonėmis, jie jau žengia į artėjančių rinkimų agitacijos liūną. Ir už tai turime mokėti visi mes.
Pone A. Klišoni, pone A. Krauleidi,
„Žemaičio“ laikraštis nebenori būti nuolankiu jūsų tarnu, nebenori vėjais leisti Savivaldybės lėšų jūsų užgaidoms tenkinti. Jums ir visai rajono bendruomenei pareiškiame – nuo 2016 m. sausio 15 dienos nutraukiame UAB „Antikva“ ir Plungės rajono savivaldybės administracijos paslaugos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. BT6–01–198. Norėtume sutartį nutraukti jau šią dieną, tačiau ta pati sutartis reikalauja užsakovą apie jos nutraukimą informuoti prieš 30 dienų.
Nutraukti sutartis su Savivaldybe raginame ir savo kolegas – „Plungės“ laikraštį ir „Plungės žinias“. Manome, kad žiniasklaida turi būti sąžininga, „nemuilinti“ savo skaitytojams akių, o sakyti tiesą. Tokia jos prigimtis. Negalime ir nenorime būti saujelės ponų tarnais.

Rimandas MĖČIUS

„Žemaičio“ laikraščio redaktorius,
Uždarosios akcinės bendrovės
„Antikva“ direktorius

32 komentarai(-ų)

 • Kostas:

  Va tai čia gerai užvožė.

 • Aš:

  Gaila, kad neišspausdino tų striptizo erelių. Būčiau išspausdinęs su mūsų valdžios vyrų nuotraukomis. Turėtų iš ko rajonas šaipytis.

 • Z:

  Kas sustabdys valdanciuju savivale?Elgiasi kaip su savo asmeniskais pinigas.Juk tai yra visu musu lesos svaistomos,is musu darbe uzdirbtu pinigu imamos.

 • W:

  Ka noreti tvarkos is zmogystu, kurie niekada neuzsidirba – jie gauna agas ir gerus priedus ir tasko svetmus nebaudziamai. Meras – daktarelis is ligoniu kasu nebepragyvena? Ambulatorijos nebeuzdirba? Gaus savivaldybe bauda is miesto biudzeto sumokes ir SKODA leks po du kartus per savaite i sostine ir kaip vanduo nuo zasies kaltu nebus. Tiesa, SKODA uzsakius ji gaminama maziausia 12 savaiciu, o cia stebuklinga lazdele mostelejo ir per 2 valandas pasigamino. Saunuolis ZEMAITIS, gaila, kad kolegos parsidave

 • dekui:

  didelė pagarba "Žemaičio" redaktoriui R. Mėčiui už teisingumą, tikrąsias vertybes. Gal per tokius žmones ir jaunąją kartą išsilaikys Lietuva!

 • ačiū:

  Rimantui Mėčiui

 • skaitytojas:

  Šaunuoliai žemaičiai!
  Pagaliau, parašėte tiesą apie savivaldybės veikėjus: super merą, jam patarnaujantį anekdotų "karalių". Didybės pilnus menkus žmogelius.

 • plungiškis:

  Save ir savo skaitytojus gerbiančio laikraščio redaktoriaus pareiškimas. Tikrai, dėl savivaldybės informacijos "Žemaitis" momentais jau primindavo kažkokį bardaką. Pagarba ir skaitytojo padėka!

 • Anonimas:

  Po šios laiško eisiu užsiprenumeruoti Žemaitį ir kaimynus paraginsiu. Jau galvojau, kad viskas nuperkama, bet pasirodo, kad dar yra rajone tikras žurnalistines vertybes išpažįstančių… Pagarba…

 • NA:

  NA ''ŽEMAITI''laikykitės.p.Klišonis neatleis.O jei rimtai -esu pritrenktas ,kad tokie dalykai gali dėtis.ir ponuliai vaikšto nebaudžiami.Niekada daugiau nebalsuosiu už liberalus .

 • Antanas:

  Didžiausia padėka,pagarba ir pagiros R.Mėčiui…

 • aa:

  nesurantu visi keikia merą tai kas jį išrinko gal jau visa Plungė liberalai

 • Z:

  Paskatykite apie Klisoni laikrastyje ,,Vakaro zinios". Juk dabartine valdzia slyksciai puole, skunde, tyciojosi is buvusios valdzios,taip ir toliau tyciojasi is visu zmoniu.

 • T. D.:

  Ką jau norėt iš liberalų,juk verslininkas vaistininkui ranka ranką plauna…

 • Nejaugi:

  Neatlaikė Klišonio nervai, tai paprašė Pilitausko, kad šis jį apgintų. Tačiau gynėjo straipsnis – skystas, kaip ir jis pats.

 • Buves plungiškis:

  Čia skamba netikėtai. Norisi tikėtis, kad daugiau niekas nesislepia po šiuo tektu ir viskas yra taip, kaip čia parašyta.
  Deja, rajoniniai laikraščiai be savivaldybių pinigų sunkiai išgyvena…Tad vargu ar šiuo pavyzdžiu paseks kiti

 • q:

  Kažkada Plungė ir Rietavas buvo viena savivaldybė, dabar pažiūrėjus kas vyksta Rietave ir Plungėje du skirtingi dalykai.

 • XCX:

  O gal ir plungiškiai liberalai kada nors ateis į protą?

 • KOSTAS:

  Lauk lauk – sulauksi

 • Vel:

  Tevynes sajunga nersia. Niekaip nesusitaiko su pralaimejimu . Jauciasi gabrio ir Razmos plaukuota ranka. Tokiam meciui tik atloti, kaip lenciuginiui ir belieka

  • D:

   Reikia buti eruditu norint nors siek tiek prilygti ponui Meciui.Belieka pagaileti rasanciojo Vel ir pasidziaugti, kad nesi toks kaip jis.

 • skaitytojas:

  pagarba redaktoriui, spauda turi būti laisva, meras gali leisti savo laikraštį, kas norės -užsisakys.

 • Jonas:

  Skystas tas plunges ziniu straipsnelis skystas todel ,kad rasantis si straipsni maiso p.Meciaus varda , vienam sakinyje jis Rimantas o kitame jau Rimandas .

 • Regina:

  KILNUS,GARBINGAS IR TIKRAS LIETUVOS įmonės ,,ANTIKVA,, ATVIRAS LAIŠKAS PLUNGĖS R.savivaldybės vadovybei.Pagaliau išmušo valanda kai protingieji,mąstantieji,sunkiai dirbantys ir žinantys tikrą tiesą pareiškė pasipriešinimą.
  Linkiu kad JUMS užtektų jėgų,kantrybės ir nekreiptumėte dėmesio į grąsinimus o mes visi eiliniai padėsime JUMS.

  SU DIDŽIULE PAGARBA

 • rima:

  ir pats pone meciau nevaidink sventojo, budamas korumpuotas, nes jusu laikrastyje pilna tikroves neatitinkanciu, salisku ir melagingu uzsakomuju straipsniu.

 • N:

  Vat,vat ir islindo „skaistieji“ liberalai is maiso. Teisinga liaudies ismintis- melo kojos trumpos. Tokie savimi pasitikintys „ereliai“ su pilnais stalciais „dovanotu“ pinigu.

 • N:

  Bepigu mandrais buti imant tokius pinigus is “ MG Baltic“ koncerno. O juk mes tuos pinigus ir sunesam ant savo kupros.

 • as:

  Ot velnias pamirsau sikininku diena…

 • Skaitytoja:

  😀

 • A.M.B.:

  Jūs dabar pažiūrėkit,ką ir kiek spausdina „Plungės žinios“,pamatysit, jog prieš metus tebuvo žiedeliai…

 • Staska:

  „Žemaitis“ gali būti pavyzdys kitiems panašiems leidiniams, kad sugebėjo iš komunistų partijos organo „kibirkšties“ tapti tikru nepriklausomu laikraščiu…

Pakomentuokite

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...