Prisiminė tragiškuosius Sausio 13-osios įvykius

1601-111116Praėjo lygiai ketvirtis amžiaus po tragiškųjų Sausio 13-osios įvykių, kuomet beginkliai žmonės, kvėpuodami laisvės troškimu, nepabūgo visa naikinančių sovietų tankų vikšrų ir narsiai stojo ginti Lietuvai reikšmingų objektų. Nekaltųjų krauju aplaistyta naktis vis dar gyva vyresniosios kartos žmonių atmintyje. Iki šiol jie regi vaizdą su minia piliečių, į kuriuos be gailesčio važiuoja tankai, o ausyse skamba skausmo persmelkti riksmai. Masinio taikaus lietuvių pasipriešinimo sovietų agresijai nepamiršo ir Plungės bei Rietavo krašto žmonės, surengę minėjimus Sausio 13-ąją bei jos išvakarėse.

Pirmieji Laisvės gynėjų dieną paminėjo rietaviškiai. Sausio 12-osios vakarą Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje aukotų šv. Mišių metu melstasi už žuvusiuosius ir gyvuosius Laisvės gynėjus. Prisiminti kruvinąją 1991-ųjų žiemos naktį Rietavo krašto žmonėms padėjo ir šventovėje surengta paroda. Joje – keturiolikos Sausio 13-osios aukų nuotraukos, fotografijose įamžinti nakties įvykiai bei jų aprašymai.
Po šv. Mišių miestelėnai kartu su būriu šaulių išsirikiavo prie Laisvės paminklo Rietavo centre. Degant didžiuliam laužui dar kartą prisiminta krauju mūsų šalies istoriją pažymėjusi data. Į susirinkusiuosius kreipėsi renginį vedusi Kultūros centro direktorė Birutė Gedminaitė, savivaldybės meras Antanas Černeckis bei Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas, kurie visiems, ypač jaunajai kartai, priminė, jog 1991-ųjų Sausio 13-osios naktis, kuomet į Vilnių įsiveržė specialiai parengta, sunkiąja karine technika aprūpinta desantininkų grupė, nusinešė net keturiolikos didvyrių gyvybes. Dar per 1000 beginklių tautiečių buvo sužeista.
Nors sovietams ir pasisekė užgrobti televizijos bokštą bei kai kuriuos kitus svarbius objektus, perimti į savo rankas Parlamentą, išprovokuoti nesantaiką, kad būtų galima šiuos įvykius pateikti kaip dviejų ginkluotų pusių kovą, užpuolikams nepavyko. Sovietų desantininkams teko trauktis.
Minint reikšmingą datą, Rietavo centrą puošė ne tik laužo liepsnos, bet ir padangėn pakilę šviečiantys dangaus žibintai. Visi buvo vaišinami karšta arbata. Apie gyvąją atmintį bylojo ir skambėjusios patriotinės dainos bei apie Laisvės paminklą uždegtos žvakelės žuvusiesiems atminti.
Plungėje Laisvės gynėjų dienos minėjimas surengtas Sausio 13-osios vakarą. Pirmiausiai visi rinkosi į Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kur aukotos šv. Mišios už prieš dvidešimt penkerius metus žuvusius Laisvės kovotojus, vėliau visi buvo pakviesti į Kultūros centre vykusį šventinį minėjimą-koncertą. Jame pasirodė Plungės „Ryto“ pagrindinės ir Senamiesčio mokyklų bei „Saulės“ gimnazijos mokinių mišrūs chorai, grupė „Outloud“, Gintarė ir Linas, Laima Paplauskaitė bei Kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Saula“, kamerinis choras bei tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Tėvynės ilgesys“.
Sausio 13-osios minėjimai surengti ir Tveruose, Žemaičių Kalvarijoje bei kituose miesteliuose bei kaimuose.
Apie per amžius gyvą išliksiantį atminimą bylojo ir Sausio 13-osios rytą šalies mokyklų ir kitų įstaigų languose sužibusios atminimo žvakelės, kurios parodė – mes savo laisvės gynėjų nepamiršome. Prie gražios akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ prisijungė kai kurios Plungės bei Rietavo krašto švietimo ir kitos įstaigos.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...