Rietavo urėdas įstatymo nepažeidė

 1604-112495xVyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad VĮ „Rietavo miškų urėdija“ miškų urėdas Vaidotas Šliogeris nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įpareigojimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Nesant duomenų apie V. Šliogerio dalyvavimą priimant sprendimus, susijusius su savo sutuoktinės vykdoma individualia veikla, dėl šių aplinkybių VTEK tyrimą nutraukė.

Urėdui etikos sargai rekomendavo ateityje nuosekliai laikytis įstatyme nustatytų privačių interesų deklaracijų teikimo tvarkos ir terminų. Jo tiesioginio vadovo funkcijas vykdančiai Generalinei miškų urėdijai VTEK rekomenduoja užtikrinti tinkamą Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo kontrolę.
Tyrimas dėl V. Šliogerio buvo pradėtas Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario pranešimo pagrindu. Jame teigta, kad V. Šliogeris nebuvo pateikęs privačių interesų deklaracijos nei prieš konkursą VĮ „Rietavo miškų urėdija“ miškų urėdo pareigoms eiti, nei po to, kai pradėjo eiti šias pareigas. Nurodyta ir tai, kad V. Šliogerio sutuoktinė vadovauja medienos perdirbimu užsiimančiai įmonei, todėl, esą, kyla abejonių dėl V. Šliogerio nešališkumo ir jo bei sutuoktinės einamų pareigų suderinamumo.
Tyrimo metu VTEK nenustatė, kad V. Šliogeriui būtų tekę dalyvauti interesų konfliktą keliančių klausimų rengimo, svarstymo ar sprendimo priėmimo procedūrose. Pateikti dokumentai rodo, kad, V. Šliogeriui ėmus vadovauti VĮ „Rietavo miškų urėdija“, ši įstaiga nebuvo sudariusi jokių sutarčių su jo sutuoktine. Todėl objektyvių ir neabejotinų duomenų, kad V. Šliogeris turėjo nusišalinti, nėra.
Tyrimo medžiaga rodo, kad V. Šliogeris, kaip kandidatas į VĮ „Rietavo miškų urėdija“ miškų urėdo pareigas, privačių interesų deklaraciją nustatyta tvarka pateikė, tačiau pažymėtina, kad tokio pobūdžio deklaracijos yra neviešinamos. Taigi Generalinei miškų urėdijai bei konkurso į minėtas pareigas komisijai aplinkybės apie V. Šliogerio sutuoktinės vykdomą veiklą buvo žinomos, o pradėjęs eiti miškų urėdo pareigas, V. Šliogeris, nors ir pavėlavęs, deklaraciją patikslino, konstatavo VTEK.
Primename, kad lapkričio pabaigoje Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai dėl įtarimų piktnaudžiaujant tarnyba, galimo dokumentų klastojimo ir naudojimo buvo sulaikę Rietavo miškų urėdijos urėdą V. Šliogerį ir dar vieną urėdijos darbuotoją. Kaip tuomet skelbė STT, ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leido įtarti, kad urėdas, pasinaudodamas tarnybine padėtimi ir anksčiau eitomis pareigomis, darė įtaką kelio remonto darbų sąmatos projektą rengusiam asmeniui, kad būtų nepagrįstai padidinta remonto vertė. Šį tyrimą kontroliuoja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai. Teismo sprendimu, Rietavo urėdas pusei metų buvo nušalintas nuo pareigų. Šiuo metu teismo sprendimas tebėra neatšauktas.
Tačiau praėjusio trečiadienio posėdyje etikos sargai pradėjo tyrimą dėl VĮ „Rietavo miškų urėdija“ vyriausiojo inžinieriaus Stasio Eitučio elgesio.
Aiškinamasi, ar S. Eitutis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti, kai galimai priiminėjo sprendimus, susijusius su miško ruošos darbus urėdijoje vykdančia UAB „Medeiva“, kuriai galimai priklausančiu automobiliu jis naudojosi.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...