Baigti atnaujinti dar trys daugiabučiai

2_24Metams baigiantis, gruodžio 23 ir gruodžio 28 dienomis, prie trijų Plungės miesto renovuotų daugiabučių namų – Telšių g. 19B, Stoties g. 16, S. Nėries g. 20 – rinkosi valstybinė komisija, kuriai pirmininkavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos vyr. specialistas Antanas Gelumbickis. Valstybinės komisijos nariai, įvertinę rangovų darbą, išklausę gyventojų nuomonių, dalyvaujant Seimo nariui Jonui Varkaliui ir Plungės rajono savivaldybės merui Audriui Klišoniui, pasirašė darbų perdavimo-priėmimo aktus. Seimo narys ir rajono meras padėkojo namų gyventojams už iniciatyvą ir vienybę, o statybininkams – už gerai atliktus darbus ir garantinius įsipareigojimus. Daugiabučių namų renovacijos procesas Plungėje tęsis ir 2017 metais.

Gruodžio 23-iąją valstybinė komisija rinkosi įvertinti aštuonių butų gyvenamojo namo (Telšių g. 19B) atnaujinimo (modernizavimo) darbų. Pastato renovacijos darbus atliko rangovas iš Telšių – uždaroji akcinė bendrovė SMD, kuriai vadovauja Deivydas Rubežius. Techninę priežiūrą atliko Panevėžio rajone esanti uždaroji akcinė bendrovė „Prie Lėvens“.
Buvo apšiltintas pastato cokolis ir fasadas, perdangos, pakeistas šildymo vamzdynas. Įrengta dvivamzdė šildymo sistema, individuali šilumos apskaita su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu, pakeistas šilumos punktas, atnaujinta šalto vandens sistema. Įstatytos naujos lauko durys, pakeisti butuose buvę mediniai langai ir langeliai bendrojo naudojimo patalpose. Jose atnaujinta ir elektros instaliacija. Namo renovacijos (su projektavimo darbais) vertė – 82234,63 euro.
Gruodžio 28-ąją darbus valstybinei komisijai vertinti pateikė ir dvidešimties butų S. Nėries g. 20 namą modernizavusi UAB „Plungės lagūna“. Čia buvo apšiltintas pastato fasadas, cokolis ir stogas. Vienvamzdė šildymo sistema pakeista į dvivamzdę. Įrengta individuali šildymo apskaita su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu. Butuose ir bendrojo naudojimo patalpose pakeisti mediniai langai, lauko ir tambūro durys, įstiklinti balkonai. Namo renovacijos (su projektavimo darbais) vertė – 209831,36 euro.
Dvylikos butų Stoties g. 16 namą atnaujino UAB „Kvėdarsta“. Rangovas apšiltino namo cokolį bei fasadą, pakeitė lauko bei tambūro duris, medinius langus bendrojo naudojimo patalpose ir kai kuriuose butuose. Buvo pakeista stogo danga, apšiltinta perdanga. Vienvamzdė šildymo sistema pakeista į dvivamzdę, įrengta šildymo ir karšto vandens individuali apskaita, pakeistas karšto, šalto vandens ir buitinių nuotekų vamzdynas. Šio namo modernizavimo vertė – 137476,4 euro.
Darbus atlikusioms įmonėms valstybinės komisijos nariai didesnių pastabų neturėjo. Rangovai – ne naujokai, todėl daugiabučių modernizavimo niuansus jau gerai išmano, pasirūpino netgi pastatų žaibosaugos įranga ir kitais būtinais darbais.
Plungės savivaldybėje daugiabučių namų renovavimo administratoriumi paskirta Savivaldybės įmonė „Plungės būstas“. Jos direktorius Zigmantas Daugėla informavo, kad 2016 metais daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinamo (modernizavimo) darbai buvo pradėti Telšių skg. 9, J. Tumo-Vaižganto g. 86, J. Tumo- Vaižganto g. 84, A. Vaišvilos g. 29, V. Mačernio g. 8 namuose.
Buvo užbaigti A. Jucio g. 22-ojo namo renovacijos darbai (rangovas – UAB „Virdaleka“). Šiame daugiabutyje apšiltintas namo stogas, sienos ir cokolis, pakeistos lauko ir tambūro durys, pakeisti mediniai langai bendrojo naudojimo patalpose bei kai kuriuose butuose, įstiklinti balkonai, pakeista šildymo sistema,  įrengta individuali šildymo ir karšto vandens apskaita su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu.
Gyventojams patvirtinus ir pritarus parengtiems techniniams projektams, rangovams perduotos šios statybvietės: Telšių g. 19, A. Jucio g. 55, Laisvės al. 6. Jau vyksta rangos darbai Stoties g. 14-ame name.
Vyksta rangos darbų (su projektavimu) pirkimo procedūros Dariaus ir Girėno g. 49-ajam  namui renovuoti, V. Mačernio g. 5 ir A. Jucio 26 namams dar ruošiama medžiaga rangos darbams pirkti. Koreguojami investiciniai planai V. Mačernio g. 9 ir Senamiesčio a. 2 namams.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...