Politikų dideli skaičiai neišgąsdino

1701-2284Praėjusį pirmadienį į pirmąjį šiais metais posėdį rinkosi Plungės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai. Pastarojo pirmininkui Audriui Misiūnui kolegų pasiteiravus, ar jis neturėtų pasitraukti iš pirmininko kėdės dėl neseniai žiniasklaidoje pasirodžiusių jį kompromituojančių straipsnių, politikai to nepareikalavo ir posėdžiavusieji pasinėrė į diskusijas, kurių iškilo dėl į posėdžio darbotvarkę įtrauktų klausimų.

Pirmiausia komitete prašyta pritarti bei skirti lėšų projektui „Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimo ir pritaikymo Žemaičių dailės muziejui baigiamieji darbai“. Anot Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos Žanetos Piepalienės, pritarus minėtam projektui, jį rengiant bei įgyvendinant, Savivaldybė dalyvautų partnerio teisėmis.
Tačiau, norint gerai ir laiku parengti paraišką ir kitus privalomuosius dokumentus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ planuojamam įgyvendinti projektui, būtinas Savivaldybės sutikimas pastarąjį iš dalies finansuoti. Savivaldybei daugiausia tektų pridėti net 361000 eurų, arba 40,2 procento visų tinkamų išlaidų projektui finansuoti. Tačiau posėdžiavusiųjų šie skaičiai neišgąsdino.
Jie pritarė projektui, kurį įgyvendinant, bus atlikti baigiamieji M. Oginskio dvaro centrinių rūmų remonto darbai: rekonstruotas rūmų rūsys, vakarinė antrojo ir trečiojo aukštų dalys bei ten esanti mansarda ir laiptinė. Tiesa, už projekto pinigus planuojama įrengti ir liftą bei eskalatorių, skirtą negalią turintiems žmonėms. Neprieštarauta, kad prisidėtų ir Savivaldybė.
Pritarta ir prašymui padidinti Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijai maksimalų pedagogų etatų skaičių. Bendrabučio auklėtojo pareigybė padidinta 0,5 etato (buvo 1,5, o dabar – 2), todėl reikia šiai mokyklai bendrabučio auklėtojų etatų skaičių padidinti ir etatų sąraše. Pakeistas ir jame esantis įstaigos pavadinimas, įrašant naująjį Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos pavadinimą.
Posėdžio metu aptartas ir Plungės rajono gimnazijų karjeros koordinatorių prašymas. Prašoma oficialiai įteisinti ugdymo karjerai koordinatorių darbo valandų skaičių ar etato dalį su atitinkamu atlygiu už darbą.
Savivaldybės merui Audriui Klišoniui adresuotame dokumente rašoma, jog ugdymas karjerai yra svarbi šių dienų mokinių ugdymo sritis, apimanti profesinį informavimą, konsultavimą bei veiklą. Tad, norint teikti pagalbą moksleiviams renkantis profesiją, nepakanka kelių akademinių valandų. Mokyklos skirti lėšų daugiau už šį darbą esą neturi teisinio pagrindo, todėl prašoma Savivaldybės skirti nors po 0,25 etato, tai yra po dešimt savaitinių valandų dirbti su mokiniais ugdymo karjerai srityje.
Tačiau šis klausimas liko neišspręstas. Prie jo nutarta grįžti. Esą, jei ir bus kažkas keičiama, tai tik nuo kitų mokslo metų pradžios.

Vienas komentaras

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...