Pelaičių kaimo tvoros ne tik „vaikšto“, bet ir… „kibirkščiuoja“

1611-1011Pernai gruodžio 6-osios „Žemaičio“ numeryje buvo išspausdinta publikacija „Pelaičių kaimo stebuklas – „vaikštančios“ tvoros“. Joje išguldytos šio kaimo žmonių bėdos. Ir žemėtvarkininkams, ir „Žemaičio“ žurnalistams pelaitiškiai guodėsi, kad niekaip negali susitarti su šiame kaime negyvenančiu, bet čia žemės turinčiu Viktoru Jokubaičiu. Žmonės pasakojo, kad jis, vis didindamas savo sklypą, kilnoja sodybą juosiančias tvoras, taip siaurindamas lauko kelius, kuriais pelaitiškiai pasiekia savo sklypus. Į pagalbą kaimo gyventojai pasikvietė ne tik žurnalistus, bet ir žemėtvarkininkus – Nacionalinės žemės tarnybos Plungės rajono ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vyriausiąją specialistę Vitaliją Gandzevič bei vyriausiąjį specialistą Juozą Bieliauską.

Permatavus V. Jokubaičiui priklausantį sklypą, paaiškėjo, jog šis didesnis net 48-iais arais! Kaimo gyventojai apsidžiaugė, kad galų gale yla iš maišo išlindo. Jie vylėsi, jog tvoros grįš į senąsias vietas, o jie vėl, neišvažinėdami kaimynų sklypų, galės traktoriais ir kombainais pasiekti savo sklypus. „Žemaitis“ taip pat nusprendė, jog problemos nebėra. Argi gali būti kitaip, kai Nacionalinės žemės tarnybos Plungės rajono ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vedėjo Stepono Januškos rašte, atsiųstame žurnalistus ir žemėtvarkininkus pasikvietusiam Steponui Kalniui, rašoma:
„Informuojame, kad, atsižvelgiant į 2016 m. spalio 26 d. gautą Jūsų prašymą, 2016 lapkričio 9 d. buvo atliktas gretimo žemės sklypo kadastro Nr. 6847/0010:79, naudojimo patikrinimas vietoje. Žemės sklypas pamatuotas preliminariais matavimais. Vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, žemės sklypų preliminariais planais, juose nurodytais linijų ilgiais buvo patikrinti žemės sklypo, kadastro Nr. 6847/0010:79 linijų ilgiai natūroje. Prietaisu „TopCon“ nustatyti tvoros ir stulpų posūkio taškai. Rasti žemės sklypo, kadastro Nr. 6847/0010:79 linijų ilgių neatitikimai vakarinėje ir pietinėje dalyje. Siūloma žemės sklypo savininkui Viktorui Jokubaičiui sklypą naudoti, vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, pirminiais žemės sklypų planais, statytis tvorą, laikantis reikalavimų, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų interesų. Statant nesudėtingus statinius, būtina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“.
Vytautui Jokubaičiui nurodyta per 2 mėn. terminą perkelti tvorą į žemės sklypo, kadastro Nr.  6847/0010:79 ribas“.
Tačiau tuoj po Naujųjų metų supratome, kad tos tvoros jau ėmė „kibirkščiuoti“.  „Žemaitis“ gavo registruotą laišką, kuriame V. Jokubaitis tvirtina, kad publikacija „Pelaičių kaimo stebuklas – „vaikštančios“ tvoros“ ir joje paskelbta informacija neatitinka tikrovės ir žemina jo garbę bei orumą. Jis reikalauja, kad „Žemaitis“ paskelbtų paneigimą, nors iš išspausdinto rašto aišku, kad jis pažeidė pelaitiškių teises. Tačiau, kad V. Jokubaičiui būtų ant širdies lengviau, o pelaitiškiai galėtų susipažinti, kas, jų kaimyno nuomone, žeidžia jo garbę bei orumą ir neatitinka tikrovės, tą prašymą patenkiname (V. Jokubaičio rašto kalba ir stilius netaisyti):
„2016 m. gruodžio 6 d., laikraštyje „Žemaitis“ Nr. 93 (9283) irinternetiniame puslapyje www.zemaiciolaikrastis.lt buvo išspausdintas laikraščio „Žemaitis“ korespondentės Romos Mėčienės straipsnis „Pelaičių kaimo stebuklas – „vaikštančios“ tvoros“. Straipsnyje paskelbti duomenys: <…šis… jas dar toliau į pelaitiškių laukus nukėlė.“; „Ogi jis, kilnodamas savo tvoras, tuos kelius priglaudė po savo sparneliu“; „Priglobęs tvoras, beveik puse hektaro padidino sklypą“ „<…matininkų darbas jam neįtiko, tad šiems išvažiavus, sklypo savininkas ištraukė jų sukaltus kuolus ir perkalė ten, kur jam tiko.“; „Pagaliau jiems pavyko įrodyti, kad V. Jokubaitis pasisavino jų kelius.“; yra neatitinkantys tikrovėsir žemina Viktoro Jokubaičio garbę ir orumą“.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...