Laukus melioruoti ūkininkams teks iš savos kišenės?

1701-2310Plungės rajono ūkininkus pasiekė prasta naujiena – Žemės ūkio ministerija patvirtino 2017-iesiems melioracijai skirtas dotacijas, kurios, lyginant su 2016-aisiais, sumažėjo beveik trimis procentais. Šiemet plungiškiai melioracijos darbams gaus 144 tūkst. eurų. Nustatytos finansavimo taisyklės numato, kad valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos įrenginius galima tik remontuoti. Tai – prasta išeitis, dėl kurios melioracijos įrenginių balansinė vertė kasmet mažėja: 2016 m. gruodžio pabaigoje ji įvertinta 7 949 525 eurais. Norint atkurti šio turto vertę, reikia įdėti nemažai lėšų, o nuo šių metų nebeliko ir dar vieno šaltinio – melioracijai nebus galima gauti Europos Sąjungos lėšų. Apie praėjusių metų darbus ir šių metų problemas Vietos ūkio ir ekologijos bei Kaimo reikalų komitetų posėdyje kalbėjo Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Udrienė.

Ne paslaptis, jog melioracijos padėtis mūsų rajone nepatenkinama. Nemaža dalis magistralinių griovių apaugę medžiais, krūmais, žolėmis, vandens augalais, dugnas užneštas sąnašomis, išardyti papėdžių sutvirtinimai, nuslinkę šlaitai, užtvenktos arba paplautos drenažo žiotys, griovius gadina bebrų užtvankos, didelė dalis pralaidų yra blogos būklės. Pernai iš valstybės biudžeto melioracijos darbams skirta 148000 eurų. Už šias lėšas suremontuota 1,41 km drenažo rinktuvų bei 80 žiočių, išvalyta 7,1 km griovių, suremontuota 12 pralaidų bei 4 vandens nuleistuvai. Minėtiems darbams išleista 125896 eurai. Likusios lėšos – 22104 eurai – panaudoti įvairioms paslaugoms pirkti.
Liūdnas naujienas išgirdę, Kaimo reikalų komiteto nariai klausė, ar verta šiemet kurtis naujoms asociacijoms, jeigu jos negaus Europos Sąjungos paramos?  D. Udrienė sakė, kad burtis verta, tačiau darbus reikės daryti už savo pinigus. Labai pasisekė pernai susikūrusių trijų melioracijos statinių naudotojų asociacijų – „Žalioji Liepupė“ (iš Didvyčių ir Šateikių) bei dviejų Žemaičių Kalvarijos asociacijų – „Ajerynės“ ir „Alksnos“ nariams.  „Ajerynė“ ir „Alksnos“ jau gavo paramą. Pirmajai skirta 284783, o antrajai – 267852 eurai. Šios investicijos (bendra jų vertė – 690795 eurai) bus panaudotos Varduvos upės baseino grioviams, melioracijos įrenginiams, drenažo sistemoms rekonstruoti, kurie nuo projekto įvykdymo niekada nebuvo tvarkomi.
Asociacijos „Žalioji Liepupė“ paraiškos pernai nesuspėta patikrinti. Tikimasi, jog iki pavasario paraiška bus patikrinta, pateikti dokumentai bus tvarkingi ir dar pavyks tą paramą gauti. Tuo pat metu Kulių ir Karklėnų kadastro vietovėse kūrėsi dar viena melioracijos sistemų naudotojų asociacija, tačiau pritrūko laiko jai įteisinti. Tuomet buvo nuspręsta pradėtą kūrimosi procesą pristabdyti. Tikimasi, jog šiemet asociacija pradėtus darbus tęs ir teiks paraišką paramai gauti.
Tad kokia melioracijos ateitis? Kol kas tik puse lūpų kalbama, kad reikia šį turtą perduoti žemės savininkams. Šie tokios dovanos kratosi, nes gerai žino, kiek tai kainuoja. Ir ne tik pinigų, bet ir nervų, nes, vien savo žemėje sutvarkius melioracijos įrenginius, nieko gero nebus – tą daryti reikia su kaimynais, šiems – su savo kaimynais…  Kaimo reikalų komiteto pirmininkė Daina Martišienė, išgirdusi, jog drenažų nusidėvėjimas – 61 proc., griovių – 79 proc., o pralaidų – 67 proc., pasakė: „Kai įranga jau visiškai nusidėvėjo, tai atiduos ūkininkams. Žmonės nepajėgūs ją sutvarkyti.“ O koks kitas kelias? Vargu, ar ūkininkai norės investuoti į valstybės turtą.
Posėdyje dalyvavęs ūkininkas, ne kartą buvęs Rajono tarybos nariu Marijus Kaktys kalbėjo: „Melioracijoje situacija visuomet buvo sunki. Keičiantis valdžioms, ūkininkai vis tikėjo, kad naujoji valdžia spręs problemas ir  skirs daugiau lėšų. Deja… Pernai pagaliau supratom, jog galim burtis į asociacijas ir pasinaudoti Europos Sąjungos lėšomis. Šiemet ir to nebeliko. Manau, kad rajono valdžia turėtų kreiptis į Vyriausybę ir paprašyti, jog melioracijai būtų galima skirti tas lėšas, kurios lieka, neįgyvendinus aplinkosauginių projektų.“ Posėdyje dalyvavęs Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis pritarė šiam pasiūlymui, tačiau pabrėžė, kad iniciatyva turi kilti iš pačių ūkininkų.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajono valdžia sprendžia, kaip sutvarkyti teritoriją, esančią vidiniame Plungės miesto seniūnijos kieme, Vytauto gatvėje. Jūsų manymu, kam ši vieta būtų tinkamiausia?

Rezultatai

Loading ... Loading ...