Esame ir liudijame Lietuvą

IMG_9913(2)Vasario 15-ąją Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje buvo pristatyta Žemaičių vyskupystės muziejaus vedėjo Antano Ivinskio paroda „Nelaisvėje laisve spindėjęs“, skirta kunigui, dainininkui, tremtiniui Jonui Kastyčiui Matulioniui atminti.

A. Ivinskis papasakojo, kokį indėlį, atkuriant Lietuvos valstybę, įnešė kunigas J. K. Matulionis.
Jis buvo kalintas Vilniaus saugumo rūsiuose už leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ platinimą. Už tai buvo nuteistas. Tačiau J. K. Matulionio tai neišgąsdino – jis ir toliau platino šį leidinį. Tačiau ir vėl buvo suimtas ir nuteistas trejiems metams. O bausmę atliko Smolensko ir Novoorlovsko (Čitos sritis) lageriuose.
Parodoje buvo eksponuojama daugybė atvirukų, padarytų iš sudžiovintų lauko gėlių. Kunigas J. K. Matulionis buvo visų mėgstamas, nes į įkalinimo vietas laiškus jam rašė žmonės ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Anglijos, Vokietijos, Amerikos bei kitų šalių. Laiškų jis gavo per 800. Atsakydamas į juos, jis siuntė iš savo rankomis surinktų ir sudžiovintų lauko gėlių padarytus atvirukus, po kuriais parašydavo: „Matote, ir lageriuose auga nuostabios laukų gėlės“. Tuos laiškus, kuriuos kunigas parvežė į Lietuvą, surinko Domas ir Snieguolė Akstinai. Jie Kauno apskrities bibliotekoje surengė parodą, į kurią suvažiavo lankytojų iš visos Lietuvos. Daugelis atpažino savo laiškus, siųstus į lagerius kunigui.
Kunigas J. K. Matulionis kalėjo kartu su įvairiais nusikaltėliais. Būdamas geros širdies, nusipelnė tų žmonių meilę ir pagarbą. Kaliniai iš paklodžių kameroje atitvėrė kampą, kad kunigas ten galėtų ne tik ramiai ilsėtis, bet ir melstis bei aukoti šv. Mišias. Kad kunigas nesušaltų, jie, iš savo vatinukų išplėšę vatos gabalų, pasiuvo jam šiltą liemenę.
Kunigas J. K. Matulionis buvo labai išsilavinęs žmogus. Baigę Vilniaus universitete lietuvių kalbos ir literatūros studijas, dainavimo mokėsi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje (dabartinėje konservatorijoje), vokalinius gabumus tobulino Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Jis yra dalyvavęs ir vokalistų konkursuose Maskvoje, Paryžiuje, Osle, Stokholme. Kurį laiką dirbo Vilniaus arkivyskupijoje, vėliau – vikaru Vilniaus katedroje bei kunigu Vilniaus šv. Mikalojaus ir Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčiose. Buvo apdovanotas Gedimino trečiojo laipsnio ordinu. 2015 m. sausio 12 d. po sunkios ligos mirė ir buvo palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.
Parodos metu Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Violeta Bakutienė pristatė literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Esame ir liudijame Lietuvą“. Šioje kompozicijoje minimas laikas nuo Lietuvos karaliaus Mindaugo laikų iki šių dienų. Ypatingas dėmesys skiriamas lietuvių kalbai, knygnešiams, papročiams, lietuvybei. Su šia kompozicija viešnia keliauja per Lietuvos mokyklas, kolegijas, trečiojo amžiaus universitetus.
Rietaviškiai liko ne tik sužavėti renginiu, bet ir dvasiškai praturtėjo.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajono valdžia sprendžia, kaip sutvarkyti teritoriją, esančią vidiniame Plungės miesto seniūnijos kieme, Vytauto gatvėje. Jūsų manymu, kam ši vieta būtų tinkamiausia?

Rezultatai

Loading ... Loading ...