Taryba direktorės pasigailėjo

1702-3124Retai yra atvejų (gal to net ir nebuvo), kad Rietavo savivaldybės taryba imtų ir nepatvirtintų iš anksto parengto sprendimo. O per šį posėdį ėmė ir taip nutiko. Savivaldybės tarybos narių nuomonės išsiskyrė, svarstant klausimą „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorei Daliai Baliutavičienei“. Nuobauda už tai, kad gimnazijos vadovė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą bei švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos apraše numatytos tvarkos nesilaikymo. Šį pažeidimą aiškinosi specialiai sudaryta komisija ir pasiūlė nuobaudą – papeikimą. Taryba šiam siūlymui nepritarė ir nusprendė direktorei skirti pastabą.

Meras Antanas Černeckis sakė, jog direktorė padarė klaidą, priimdama į darbą artimą giminaitį. Ji turėjo apie tai informuoti merą, atranką patikėti kitam asmeniui, o apie laisvą darbo vietą paskelbti viešai. To nepadarė. Meras sakė, jog tai bus rimta pamoka visiems vadovams. Tarybos narys Povilas Batavičius paklausė, kodėl iškart skiriamas papeikimas, o ne pastaba, jeigu direktorė iki šiol nepadarė jokių pažeidimų ir nebuvo bausta? Jis siūlė papeikimą pakeisti pastaba. Kitas Tarybos narys Jonas Eugenijus Bačinskas minėjo, kad komisija taip pat siūlė skirti pastabą, bet dauguma buvo už papeikimą. Ir pridūrė, jog viskas priklauso nuo Tarybos sprendimo.
Tarybos narys Juozas Barsteiga siūlė išklausyti gimnazijos direktorę ir tik tuomet spręsti, kaip balsuoti. Sunkiai jaudulį valdanti D. Baliutavičienė pripažino, jog tai, ką padarė, yra klaida. Sakė kalbėjusi su gimnazijos profsąjungos lyderiu, kuris patvirtinęs, kad, priimant į darbą,  pirmumo teisę turi tas, kuris jau dirba gimnazijoje. Į Tarybos narės Virginijos Jakavičienės klausimą, kodėl apie laisvą mokytojo darbo vietą nebuvo paskelbta viešai, D. Baliutavičienė atsakiusi, kad tai – dar viena jos klaida. Ir pridūrė, jog Rietavas – mažas miestas, tad apie į pensiją išeinantį mokytoją žinojo visi.
Į diskusiją įsitraukė ir Tarybos narys Artūras Kungys. Jis sakė dalyvavęs ir šį incidentą tyrusios komisijos darbe. Po to pabrėžė, kad tai – ne vienintelis atvejis. Kolegoms A. Kungys priminė, kaip buvusi Tverų vidurinės mokyklos direktorė Aldona Sūdžiuvienė į darbą priėmė savo dukrą, kuri teturėjo vidurinį išsilavinimą. O kiek sau palankių žmonių įvairioms pareigoms buvo paskyręs buvęs Žadvainų pagrindinės mokyklos direktorius Algimantas Saročka.
Priminė ir kažkokią neaiškią maitinimo istoriją, į kurią buvo patekusi ankstesnioji Rietavo gimnazijos direktorė Regina Litvinienė, bei sklandančias nemalonias kalbas apie  UAB „Rietavo komunalinis ūkis“, kuriai vadovauja Alvydas Rojus. Ir apibendrino, kad iki šiol dėl tokių savo poelgių nenukentėjo nė vienas iš jų. A. Kungys taip pat sutiko, kad iš šios istorijos turi pasimokyti visi. Jo nuomone, nieko nebūtų nutikę, jeigu minėta problema būtų išspręsta gimnazijoje. Ypač blogai, jog tai nutiko mokykloje, nes, be vadovų, pavaldinių, dar yra ir moksleiviai, ir jų tėvai.
P. Batavičius kreipėsi į Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją Lidiją Rėkašienę ir paprašė paaiškinti, ar jų skyrius kontroliuoja, ką ir kaip vadovai priima į darbą? L. Rėkašienė pasakė, kad jų skyriui ši funkcija nepriklauso. Į darbą priima ir iš jo atleidžia patys vadovai, kurie tą daryti privalo, vadovaudamiesi įstatymais. Būna, jog vadovas išrėžia, kad tai, ką jis priims į darbą, – paslaptis. Tuomet, kai kyla problemų, įsikiša steigėjas, o nuobaudas skiria Tarybos nariai.
Balsuojant už pirmąjį pasiūlymą – papeikimą, – tik trys nariai pasisakė už, du susilaikė, o 8 buvo prieš. Už pastabą balsavo 9, du susilaikė ir du buvo prieš.
Kas tas giminaitis, dėl kurio kilo šis šurmulys, neįvardijo nei meras, nei kiti kalbėjusieji. Tačiau Rietavas, ką visi pabrėžė, yra  mažas miestas, tad viskas, kas čia nutinka, – vieša paslaptis. Pasirodo, į darbą direktorė priėmė savo dukrą Indrę Raudonę, kuri turi pradinių klasių ir lietuvių kalbos mokytojos išsilavinimą. Ketvirtadienį, kai vyko Rietavo savivaldybės tarybos posėdis, I. Raudonė iš darbo jau buvo atleista.

Vienas komentaras

  • Ach...:

    Mažai tikėtina, kad profsąjungos lyderis A. M. būtų suklaidinęs direktorę.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajono valdžia sprendžia, kaip sutvarkyti teritoriją, esančią vidiniame Plungės miesto seniūnijos kieme, Vytauto gatvėje. Jūsų manymu, kam ši vieta būtų tinkamiausia?

Rezultatai

Loading ... Loading ...