Lietuvos Laisvės armijos idėjų puoselėtojų konferencija

1_30Vasario 25-ąją Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje įvyko Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungos (LLAKRS) konferencija, į kurią iš įvairių Lietuvos regionų susirinko arti 70 šios organizacijos atstovų.

Iškilmingai sugiedojus Lietuvos himną ir pagerbus amžinybėn išėjusius bendražygius, renginio dalyviams muzikinį sveikinimą padovanojo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos atlikėjai.
Po LLAKRS kapeliono Sauliaus Bytauto sveikinimo kalbos sąjungos pirmininkė Irena Giedraitienė (paskutiniojo Žemaitijos partizanų vado Vlado Montvydo dukra) pateikė 2016 metų organizacijos darbo ataskaitą. Pirmininkė pasidžiaugė pastaraisiais metais suaktyvėjusia organizacijos veikla, nariais, ypač atsargos karininkais gausėjančia sąjunga.
Prisimintos praėjusiais metais iškilmingai paminėtos 75-osios organizacijos metinės, dar kartą apžvelgtas LLA įkūrėjo ir pirmojo vadovo, brigados generolo Kazio Veverskio 1944 m. vasarą suburtų LLA karinių dalinių, pavadintų „Vanagais“, heroizmas, partizaninis pasipriešinimas prasidėjus sovietinei okupacijai.
Po ataskaitos vykusių diskusijų metu buvo nutarta K. Veverskio 100-ųjų gimimo metinių proga sukurti atminimo medalį. Nepamirštos ir legendinio karininko, kovotojo už Lietuvos laisvę Jono Semaškos-Liepos 110-osios gimimo metinės, taip pat Vlado Montvydo-Žemaičio medalio sukūrimo galimybė artėjančių 65-ųjų jo žūties metinių proga.
Konferencijos metu daugiau nei dešimt sąjungos narių buvo apdovanoti garbės atminimo medaliais už nuopelnus Tėvynei ir sąjungai, taip pat Laisvės kovų kryžiaus ženklu „Skydas ir kalavijas“. Malonu, kad pagerbtų konferencijos dalyvių būrelyje nuskambėjo ir Rozalijos Valiūnienės bei kitų plungiškių, LLA idealų puoselėtojų, pavardės.
Baigiantis konferencijai, vienas iš jos organizatorių Antanas Rašinskas (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės skyriaus pirmininko pavaduotojas) visus bendraminčius pakvietė birželio 18-ąją atvykti į Pajūrio miestelį, kur bus atidengtas paminklas-vagonas žuvusiesiems ir kentėjusiesiems tremtyje ir kalėjimuose Lietuvos kovotojams atminti.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Ar jau apsisprendėte, ką palaikysite per artėjančius merų rinkimus

Rezultatai

Loading ... Loading ...