Aptarta paminklo M. K. Čiurlioniui kaina

Neseniai Plungės asociacijos „Plungiškių draugija“ atstovai bei Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas susitiko su skulptore, profesore Daliute Ona Matulaite ir architektu, profesoriumi Jūru Balkevičiumi. Muziejuje vykusio susitikimo metu pristatyta kompozitoriui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui skirto paminklo vizija. Kovo 3-iąją vyko dar vienas neformalios darbo grupės susitikimas. Tačiau, kaip ir į prieš tai buvusį, nebuvo kviečiama nei žurnalistų, nei visuomenės atstovų.

Apie tai, kad muziejuje bus pristatyta paminklo žinomam kompozitoriui vizija, „Žemaitis“ sužinojo, peržiūrėjęs rajono mero darbotvarkę. Žinoma, mums rūpėjo, koks paminklas įamžins nusipelniusios asmenybės atminimą, juo labiau kad jį ketinama statyti miesto parke. Todėl abejonių dalyvauti ar ne paminklo pristatyme nekilo.
Prieš susitikimą su profesoriais D. O. Matulaite ir J. Balkevičiumi pasijutome it šlapiu skuduru per veidą gavę.  Mat muziejaus direktorius pareiškė, jog tai – „darbinis susitikimas“. Suprask, žurnalistai čia – nepageidaujami. Kaip ten bebūtų, „darbiniame susitikime“ mes vis dėlto dalyvavome. Ir skaitytojus apie jį informavome.
Visai priešinga situacija su paskutiniu darbo grupės pasitarimu, kuris, kaip minėjome, vyko kovo trečiąją mero Audriaus Klišonio kabinete. Iš Savivaldybės tinklapyje paskelbtos informacijos aišku tik tiek, kad už uždarų durų susėdę politikai, Plungiškių draugijos atstovai bei muziejaus direktorius aptarė tolesnius M. K. Čiurlionio paminklo įkurdinimo Plungės dvaro parke veiksmus. Kalbėta apie  paminklinės skulptūros sukūrimo ir realizavimo preliminarią kainą, galimus finansavimo šaltinius ir terminus. Viskas lyg ir būtų gerai, bet kodėl visa tai slepiama nuo visuomenės. Juk ne privačių kiemų aplinką ketinama puošti…

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...