Mokyklos vadovas pažeidė įstatymą

21703_0139-EditKovo 8-osios posėdyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktorius Audrius Misiūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3-iojo straipsnio pirmosios dalies antrojo punkto ir 11-ojo straipsnio antrosios dalies reikalavimus vengti interesų konflikto bei 7-ojo straipsnio antrosios dalies reikalavimus numatyta tvarka ir terminais pildyti privačių interesų deklaraciją. Tačiau nenustačiusi, kad A. Misiūnas būtų naudojęsis pareigomis asmeninei naudai gauti bei būtų naudojęsis ar leidęs naudotis mokyklos valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, VTEK tyrimą dėl šių aplinkybių nutraukė. Tyrimas buvo pradėtas anoniminio pranešimo pagrindu.

Pernai, prieš pat Kalėdas, „Žemaičio“ redakcija taip pat gavo anoniminį laišką (tiesa, anonimas buvo prisidengęs Plungės technologijų ir verslo mokyklos bendruomenės vardu), kuriame buvo reiškiamas pasipiktinimas Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriumi A. Misiūnu. Skaitytojams primename, jog toks pat laiškas buvo nusiųstas ne tik žiniasklaidai, bet ir rajono valdžiai, Švietimo ministerijos vadovybei, net pačiam Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui.
Laiško autorius direktorių kaltino, kad šis dažnai nebūna darbe, todėl tuo ypač nepatenkinti moksleiviai, kurie skundžiasi visiškai nematą direktoriaus. Be to, jis „naudojasi mokyklos automobiliais, kaip savo transportu… į tarybos posėdžius važinėjasi… savaitgaliais po Palangą trasioja…“ Tarp kaltinimų yra ir tas, kurį svarstė VTEK ir pripažino, jog direktorius pažeidė įstatymą. Laiške buvo teigiama, kad „į darbą priima nekompetentingus žmones, dažniausiai savo partiečius, draugus ar gražias mergaites… Priima į darbą giminaičius (pvz., savo uošvį ir pan.).“
Skunde rašoma ir apie tai, jog mokyklos darbuotojai pasipiktinę dėl terminuotų sutarčių, kurios naujiems darbuotojams yra pratęsinėjamos daug metų, nors jų darbas nėra laikino pobūdžio. Direktoriui prikišama ir tai, kad šis, atseit, švaisto mokyklos lėšas, o „mokyklos bendruomenei nėra suprantama, kodėl ūkio dalies darbuotojai turi darbo metu nemokamai keliauti į jo naujai statomą namą dirbti?“ Dar vienas gan rimtas kaltinimas, kad „tiek moksleivių mokykloje nesimoko, kiek yra deklaruojama, dauguma po 12 klasių įstoja, išvis neina į mokyklą, o gauna stipendiją ir profesinį diplomą…“
Skundas apkeliavo ne tik rajono, bet ir visos Lietuvos žiniasklaidos priemones, pasiekė ir valstybės vadovus bei VTEK-ą. Komisijos vertinimu, nuo 2012 m. rugsėjo Plungės technologijų ir verslo mokykloje dirbantis A. Misiūno uošvis sudaro jam nuolatinę interesų konflikto situaciją. Todėl A. Misiūnas privalėjo nedelsdamas įstatymo nustatyta tvarka informuoti švietimo ir mokslo ministrą apie jam kilusią interesų konflikto situaciją ir nusišalinti. Šios imperatyvios įstatymo pareigos A. Misiūnas nebuvo ir nėra įvykdęs.
Be to, aplinkybę, jog uošvis dirba jo vadovaujamoje švietimo įstaigoje, A.Misiūnas nurodė tik VTEK pradėjus tyrimą dėl jo veikos. Tai yra, praėjus daugiau nei ketveriems metams po to, kai jo uošvis pradėjo dirbti mokykloje. Pagal įstatymą, paaiškėjus naujoms, interesų konfliktą galinčioms sukelti aplinkybėms, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privačių interesų deklaraciją privalo papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7-ias kalendorines dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog pareigą kontroliuoti, kaip valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, turi ne tik VTEK, bet ir tiesioginiai tokių asmenų vadovai ar jų įgalioti atstovai. Šiuo atveju – Švietimo ir mokslo ministerija.
Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol nebuvo išspręsti A.Misiūno tarnybinėje veikloje galinčio kilti interesų konflikto pašalinimo klausimai, VTEK rekomenduoja švietimo ir mokslo ministrei šiuos klausimus A. Misiūno atžvilgiu išspręsti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Patikrinus A. Misiūnui priskirto tarnybinio automobilio naudojimo tvarką ir nustatančius jo naudojimo dokumentus, VTEK nerado faktinių šios transporto priemonės naudojimo ne pagal paskirtį įrodymų. VTEK neturi ir faktinių duomenų, kad Plungės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojai neatlygintinai darbo metu darbavosi šio asmens privačiame name ir sodo sklype. Todėl tyrimas dėl šių aplinkybių nutrauktas.
VTEK sprendimas aiškus, dabar belieka laukti švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės sprendimo.

Vienas komentaras

  • Plungiškis:

    Ir kokia atsakomybė dabar jo laukia? Ar išmes jį lauk iš direktoriaus posto ar iš savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko kėdės?
    Ar tik papeikimą gaus ir viskas?

    Be žmonių sukilimo tokie asmenys ir toliau sėdės šiltose vietose ir kursis sau geresnį gyvenimą.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...