„Įžodį duot. Įžodį gerbt“

21703_0503Kovo 11-oji ypatinga buvo Plungės „Kregždyno“ ir Žlibinų profesoriaus Igno Končiaus draugovių skautams. Tądien, dar prieš vidurdienį, vadinamajame Skautų slėnyje, esančiame Plungės miesto parke, prie vaikų bibliotekos, vyko jų įžodžio davimo šventė. Įžodį davė tie, kurie jau yra buvę skautiškoje stovykloje,  dalyvavę skautų veikloje ir susipažinę su  savo amžiaus grupei skirta skautų ugdymo programa.

„Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad įveikėte užduotis, žygius bei pasiryžote gyventi pagal dešimt ir vieną geležinę skautų priesaką. Džiugu, kad jums patinka vadovautis mūsų šūkiu – Dievui. Tėvynei. Artimui“, – į susirinkusiuosius kreipėsi Plungės skautų pirmininkas Žydrūnas Pilitauskas.
Pastarasis, vadovaudamasis Lietuvos skautijos Telšių krašto Plungės „Kregždyno“ draugovės draugininkų įsakymu, įžodį leido duoti aštuonioms mergaitėms ir keturiems berniukams.
Ceremonija prasidėjo, įnešus Lietuvos trispalvę. Skautams grupelėmis išsirikiavus aplink vėliavą, buvo perskaitytas įsakymas, o tada vienas po kito prie vėliavos žengė šių iškilmių kaltininkai.
Po skambios vedėjo ir visos komandos frazės – „Įžodį duot. Įžodį gerbt“ – kiekvienas narys prisiekė: „Brangindamas (-a) savo garbę, aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui ir vykdyti skautų (-čių) priesakus.“ Ištarusysis šiuos žodžius, priklaupdavo ir pabučiuodavo vėliavą.
Kiekvieną, davusį įžodį, Ž. Pilitauskas pasveikino, užrišdamas kaklaraištį, o Telšių tunto skautas Tomas Brazauskas – „Tėvynės meilės“ mazgelį. „Gerojo darbelio“ mazgelį buvo patikėta užrišti Kristinai Pilitauskienei arba vyresniesiems skautams. Ištarus kitą skambią frazę: „Sese (broli), budėk“, ir atsakius: „Vis budžiu“, skautas grįždavo į savo vietą.
Skautams, dėl jauno amžiaus dar negalėjusiems duoti įžodžių, Žlibinų profesoriaus Igno Končiaus draugovės pirmininkė Irena Jankauskienė bei K. Pilitauskienė padovanojo oranžines virvutes su draugystės mazgeliu.
Susirinkusiuosius pasveikino Seimo narys Andriejus Stančikas, kuris sakė: „Jums buvo liepta budėti – saugoti Lietuvos nepriklausomybę. Džiaugiuosi, kad priėmėte įžadus, ir tikiu, kad skautų būrys vis didės.“
Mintimis apie aktyvų jaunimą ir skautišką veiklą dalijosi ir iškilmėse dalyvavęs Plungės rajono savivaldybės mero patarėjas Gintautas Vaitkevičius, jaunimo reikalų koordinatorė Jurga Venckuvienė, Plungės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skierienė, Telšių tunto skautų bei Plungės šaulių atstovai. Pastarieji linkėjo nepamesti kelio, kurį pradėjo skautai, branginti bei mylėti savo Tėvynę.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...