Kalbėta, kaip grąžinti knygą į vaikų rankas

21703_1088Į Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinę mokyklą rinkosi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, bibliotekininkai, kultūros darbuotojai, profesoriai bei vadovėlių autoriai. Apsilankymo minėtoje įstaigoje priežastis – Žemaitijos krašto konferencija „Grąžinti knygą į vaikų rankas – iššūkis XXI amžiaus mokytojui“. Renginio metu diskutuota apie knygos bei jos skaitymo reikšmę jaunajai kartai.

Knygos ir Kalbos kultūros metams skirtos konferencijos metu lektoriai skaitė pranešimus apie knygų grąžinimo į jaunosios kartos rankas būdus. Diskutuota, kaip išmokyti jaunuosius skaitytojus „nepaskęsti knygų jūroje“ (kaip atsirinkti knygas), laikantis pagrindinio orientyro – aktualiausiųjų, privalomųjų bei rekomenduojamųjų knygų sąrašo.
Specialistai pasakojo, kaip formuoti objektyvų požiūrį į dramatiško laikotarpio rašytojus, žvelgiant į jų kūrybą istoriniame kontekste. Per renginį pateikta daug informacijos apie naujausius literatūros dėstymo metodus, kuriuos, pritaikius praktiškai, mokiniai ims labiau domėtis literatūra. Diskutuota ir apie informacinių technologijų teikiamas galimybes.
Kaip sakė renginio organizatorė Akademiko A. Jucio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Rineta Raudienė, konferencija skirta Žemaitijos bendrojo lavinimo mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros, pradinio ugdymo mokytojams, kultūros darbuotojams bei bibliotekininkams. Juk būtent jie yra tiesioginiai tarpininkai tarp knygos ir skaitytojo.
R. Raudienė pasidžiaugė, jog konferencija šiandien visiems aktualia tema sulaukė tokios gausos dalyvių. Į renginį atvyko apie aštuoniasdešimt pedagogų, bibliotekininkų ir kultūros baruose dirbančių žmonių ne tik iš Plungės, bet ir iš Rietavo, Telšių, Tauragės, Mažeikių, Klaipėdos, Skuodo, Radviliškio bei Šiaulių. Visų jų noras – gauti kuo daugiau naujesnės informacijos bei patirties, pasitarnausiančios praktinėje veikloje.
Prieš pasineriant į lektorių skaitomus pranešimus, susirinkusieji buvo pakviesti pasiklausyti literatūrinės kompozicijos „Skaityti gera“, kurią parengė Akademiko A. Jucio pagrindinės mokyklos mokiniai, padedami mokytojos Rimos Česnauskienės.
Po jų dėmesio laukė lektoriai. Tarp kurių – Literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams, humanitarinių mokslų daktarė, profesorė, monografijų ir mokslinių straipsnių autorė, literatūros vadovėlių „Skaitiniai“ 7–9 klasėms bei chrestomatijų 11–12 klasėms bendraautorė Aušra Martišiūtė-Linartienė, Vilniaus universiteto docentas, Literatūros ir tautosakos instituto senosios literatūros skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras, kultūros tyrinėtojas, buvęs kultūros ir švietimo ministras, literatūros vadovėlių „Skaitiniai“ 7–9 klasėms bei chrestomatijų 11–12 klasėms bendraautorius Darius Kuolys ir Vilniaus šv. Kristaforo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė, 2009-ųjų „Metų mokytoja“, „Lituanistų sambūrio“ valdybos narė, vadovėlių autorė bei konsultantė Dainora Eigmintienė.
Pranešimą skaitė ir konferencijos organizatorė R. Raudienė. Ji papasakojo apie Žemaičių tarmės puoselėjimą mūsų krašte.
Gausiai susirinkusius konferencijos dalyvius pasveikino Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, administracijos direktorius Albertas Krauleidis bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnysis specialistas Gintautas Rimeikis. Anot jų, knygos tema šiandien, kada pasaulį valdo informacinės technologijos, yra itin aktuali. Mero teigimu, knyga yra didžiulė vertybė, priemonė pažinti pasaulį, atrasti save patį. „Kultūringas, apsišvietęs žmogus negali būti įsivaizduojamas be knygos rankose“, – sakė politikas, tarsi antrindamas italų dramaturgo Karlo Goldonio kažkada išsakytiems žodžiams: „Žmogus, turintis rankose vertingą knygą, niekada negali būti vienišas.“

Parašykite komentarą

Balsavimai

Ar jau apsisprendėte, ką palaikysite per artėjančius merų rinkimus

Rezultatai

Loading ... Loading ...