Negi rajono valdžiai padai svyla?

Prieš pat Rajono savivaldybės tarybos posėdį įvyko Kontrolės komiteto posėdis, kuriame išklausyta Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojos Laimos Jurgaitienės ataskaita „Dėl Makščių gatvės Alsėdžių miestelyje papildomų darbų pirkimo vertinimo“. Šią gatvę atnaujino UAB „Plungės lagūna“, o audito pareikalavo Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Kaip sakė komiteto pirmininkas Robertas Endrikas, tos ataskaitos net pateikti nėra kam, nes opozicija minėtą konkursą apskundė visoms oficialioms organizacijoms: prokuratūrai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir STT. Apskundė dar pernai rudenį (gal net vasarą?), tačiau iki šių metų vasario buvo mirtina tyla. Matyt, mūsų valdžiai STT reikalavimai atlikti auditą, pateikti reikalingus dokumentus, atrodė dėmesio nereikalinga smulkmena. Atrodė iki tol, kol STT davė 5-ias dienas į jų klausimus atsakyti. Audito rezultatai rodo, jog opozicija ne be reikalo čirškavo!

Suklupo ne ant grėblio –  dėl rūsio
Į STT klausimą, ar į Alsėdžių miestelio Makščių gatvės rekonstrukcijos projekto parengimo ir darbų viešojo pirkimo konkursą buvo įtraukta sąlyga papildomiems darbams atsirasti ir procedūra, kaip tokius darbus įsigyti, auditorė atsakė: „Ne, nebuvo“. Sutartyje iškart buvo nurodyta konkreti kaina (su PVM) – 306335,7 euro. Civilinio kodekso 6.653 straipsnio 5-ajame punkte nurodyta, kad jeigu sutartyje įrašyta konkreti darbų kaina, rangovas neturi teisės jos didinti, o užsakovas – mažinti. Iškilus bet kokiems netikėtumams, rangovas nuostolius padengia pats, nes prieš tai jam suteikiama galimybė tą objektą apžiūrėti. Taigi jokių papildomų darbų pirkti nebuvo galima.
Papildomų darbų atsirado dėl rūsio po važiuojamąja gatvės dalimi. Ir ne pigių – už 34700 eurų (su PVM). Tiesa, tas alsėdiškės rūsys neišlindo tarsi Pilypas iš kanapių – apie jį buvo žinoma, nes UAB „Plungės lagūna“ pirko paslaugą kartu su projektavimo darbais. Techninio projekto viešojo svarstymo metu alsėdiškė, kuriai tas rūsys ir priklauso, pageidavo, kad jis išliktų. Projektuotojų atsakymas užprotokoluotas: „Šioje vietoje gatvės važiuojamoji dalis bus susiaurinama iki 4-ių metrų, konstrukcijos sluoksniai bus tankinami be vibracijų.“ Taigi projektuotojai žinojo ir iškart galėjo numatyti priemonių, kurios padėtų išsaugoti rūsio šlaitus.
Akte pažymėti ir kiti pažeidimai: sutartyje nenurodyta atsakomybė dėl jos sąlygų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo. Nenurodytas garantinis terminas, nesurašyti subrangovų, tiekėjų pavadinimai (UAB „Plungės Jonis“, UAB „Statybų archeologija“), kuriems buvo numatyta patikėti dalį darbų. Visi šie netikslumai pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 3-iajame straipsnyje nurodytą skaidrumo principą.
Deklaracija yra, ryšiai deklaruoti, bet…
Opozicija ne kartą kėlė klausimą dėl Vietos ūkio ir turto skyriaus vedėjos Živilės Bieliauskienės. Jiems rūpėjo, ar konkursus laimint UAB „Plungės lagūna“, vedėja, kurią su šios bendrovės akcininkais sieja giminystės ryšiai, nepainioja viešųjų ir privačių interesų? Audito metu bandyta atsakyti ir į šį klausimą. Ž. Bieliauskienė dar 2012-ųjų rugpjūčio 17-ąją yra pateikusi privačių interesų deklaraciją. O 2016-ųjų kovo 17-ąją Juridinio ir personalo administravimo skyrius gavo pranešimą dėl nusišalinimo, esant interesų konfliktui. Administracijos direktorius Albertas Krauleidis pranešimą patvirtino savo parašu, tad tarsi ir viskas gerai.
Deja. Audito metu paaiškėjo, jog viešųjų ir privačių interesų konflikto vedėjai išvengti nepavyko. Viešųjų pirkimų skyriaus plane buvo numatyta, jog Makščių gatvės rekonstrukcijos projektavimas ir darbai kainuos 209-is tūkst. eurų (su PVM). Derybų metu nustatyta jau kita – daugiau kaip 306-ių tūkst. eurų suma. O tarp rengusiųjų suderinimo sutartį yra ir Ž. Bieliauskienės pavardė. Papildomų darbų pirkimo paraišką ir šių darbų sutartį derino ne kas kitas, o minėto skyriaus vedėja. Be to, UAB „Plungės lagūna“ atliktų darbų aktai ir sąskaitos faktūros pasirašytos Vietos ūkio ir turto skyriaus vienos vyriausiosios specialistės, kuri tiesiogiai pavaldi skyriaus vedėjai.
Kas bus dabar? Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja L. Jurgaitienė Savivaldybės administracijai rekomenduoja jos ataskaitą apsvarstyti ir imtis reikalingų priemonių. Jau seniai aišku, jog žodis rekomenduoja mūsų valdžiai nieko nereiškia. Todėl belieka laukti STT tyrimo pabaigos. Kol kas neaišku, ar bus tikrinama ir opozicijos skunde nurodyti Miškų, Klevų gatvių atnaujinimo darbai, kiti sandoriai, kurie, opozicijos nuomone, taip pat yra neskaidrūs.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...