Rietaviškių įtarimai pasitvirtino – urėdijos vyriausiasis inžinierius pažeidė įstatymą

„Žemaitis“ rašė, kad šių metų sausio 4-ąją Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VĮ „Rietavo miškų urėdija“ vyriausiojo inžinieriaus Stasio Eitučio elgesio. Tyrimo metu buvo aiškinamasi, ar S. Eitutis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, nes naudojosi UAB „Medeiva“ priklausančiu automobiliu, kai ši bendrovė dalyvaudavo urėdijos viešųjų pirkimų konkursuose ir yra jų laimėjusi už daugiau nei milijoną eurų. VTEK tyrimą pradėjo, gavusi pačios Rietavo miškų urėdijos pranešimą.

Kovo pabaigoje vykusiame VTEK posėdyje nuspręsta, jog VĮ „Rietavo miškų urėdija“ vyriausiasis inžinierius S. Eitutis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims priimti dovanas ar paslaugas, jei tai gali sukelti interesų konfliktą, bei pažeidė šio įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti.
Komisijos pranešime spaudai rašoma: „Tyrimo duomenys rodo, jog S. Eitutis naudojosi miško ruošos darbus urėdijoje vykdančiai UAB „Medeiva“ priklausančiu automobiliu, nors prieš tai tvirtino ir pasirašė su šia bendrove susijusias PVM sąskaitas faktūras bei darbų priėmimo aktų suvestines. Tokius dokumentus jis pasirašinėjo ir vėliau. S. Eitučio teigimu, šia transporto priemone jis naudojasi žodiniu leidimu fizinio asmens, kuris išsinuomojo šį automobilį iš minėtos bendrovės. Moralinė skola dėl galimybės naudotis automobiliu yra asmeninio suinteresuotumo sąvokos elementai ir privataus intereso šaltinis. VTEK manymu, S. Eitučio nešališkumas šioje situacijoje negalimas ir minėti jo veiksmai rodo jį veikus interesų konflikto situacijoje.“
Koks tolimesnis vyriausiojo inžinieriaus likimas, turės nuspręsti jo tiesioginiai vadovai. VTEK sprendimo pabaigoje cituojamas įstatymas: „Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidusiais Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas. Už šio įstatymo pažeidimą iš pareigų atleisti asmenys trejus metus negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje. Jeigu asmuo per vienerius metus nuo tos dienos, kurią buvo pripažintas pažeidęs minėto įstatymo reikalavimus, nėra pripažįstamas dar kartą pažeidęs šį įstatymą, laikoma, kad jis šio įstatymo nėra pažeidęs.“
Stasys SKRIDULIS

Parašykite komentarą

Balsavimai

Ar jau apsisprendėte, ką palaikysite per artėjančius merų rinkimus

Rezultatai

Loading ... Loading ...