Kai kuriems politikams užkliuvo net smulkmenos

21703_1261Neseniai posėdžiavusi Rietavo savivaldybės taryba pritarė visiems parengtiems sprendimams. Vieni iš jų patvirtinti be jokių diskusijų, kiti – išaiškinus net ir smulkmenas. Vienas tokių – sprendimas dėl Rietavo savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo.

Savivaldybės meras Antanas Černeckis paaiškino, jog šiuo metu yra įgyvendinamas projektas, kuriam pasibaigus, Rietavo krašte atsiras informacinių kelio ženklų ar nedidelių stendų, pagerinsiančių orientavimosi sąlygas aktyviai Lietuvos bei užsienio turistų lankomose vietose, o tai turės teigiamą įtaką turizmo plėtrai. Pažymėta, jog sąrašas su lankytinomis vietomis baigtas tvarkyti tik posėdžio išvakarėse, todėl gali būti netikslumų.
Būtent pastarieji ir užkliuvo Tarybos nariui Juozui Barsteigai. Politikui į akis krito „Atlaidų“ skiltyje įrašyti „Parcinkulės“ atlaidai. Tarybos narys akcentavo, jog žodis parašytas su klaida, nes ne „Parcinkulės“, o „Porciunkukės“ atlaidai yra švenčiami, ir dar – tai nėra tik Rietave minima bažnytinė šventė. Esą šie atlaidai – visuotiniai. Todėl prašė, kad ši lentelės dalis būtų pakoreguota.
Pastabų turėjo ir Tarybos narė Vilija Razmienė. Tiesa, dėl pastarosios pasikeitusios pavardės (po to, kai ištekėjo už Seimo nario Jurgio Razmos) Tarybos nariai taip pat turėjo darbo. Politikės prašymu, teko pakeisti Švietimo, kultūros ir sporto komiteto, Sporto tarybos bei Antikorupcijos komisijų sudėtį, vietoj „Vilija Butkeviečienė“ įrašant „Vilija Razmienė“.
V. Razmienė teiravosi, ar be informacinių ženklų nebus statoma papildomų nuorodų, padėsiančių turistams rasti norimą vietą ar objektą. „Norėdami apžiūrėti, pavyzdžiui, miško gilumoje esančius kapus ar paminklus, žmonės turės klaidžioti. Kaip tai ketinama išspręsti?“ – klausė politikė, kuriai rajono vadovas netruko atsakyti, jog tuo gali pasirūpinti pačios seniūnijos, nes minėtame projekte tokie darbai nenumatyti. Išsekus Tarybos narių klausimams ir pastaboms, lankytinų vietų sąrašas buvo patvirtintas.
„Palaiminta“ ir Visuomenės sveikatos stebėsenos praėjusiųjų metų ataskaita. Nors ir pastarajai politikai turėjo pastabų. Esą joje pateikti duomenys – per seni. Tačiau ataskaitą rengusi Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Monika Steponkienė paaiškino, jog už tuos metus, už kuriuos rengiama ataskaita, biuras gauna tik demografinius duomenis, o likusius – vėliau.
Be jokių ginčų Tarybos nariai patvirtino ir Rietavo savivaldybės biudžetinių įstaigų etatų skaičių. Tokį sprendimą lėmė tai, jog Lauryno Ivinskio gimnazijai skirta pusė mokytojo padėjėjo etato.
Džiugi naujiena laukia ir lioliškių. Mat posėdžiavusieji neprieštaravo Liolių bendruomenei skirti 1300 eurų, kurie bus investuoti į bendruomenei panaudos sutartimi priklausančių patalpų remontą. Už minėtą pinigų sumą ruošiamasi pakeisti langus bei elektros instaliaciją.
Pritarimo sulaukė Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programos ir vykdomųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo bei Antikorupcijos komisijos už praėjusius metus ataskaitos.
Tarybos nariai nusprendė patvirtinti ir Integralios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašą bei dienos socialinės globos asmens namuose kainą, teikiant integralią pagalbą. Viena paslaugos valanda asmeniui įkainota 2,95 euro. Pagrindinis integralios pagalbos paslaugų uždavinys – padėti suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Posėdžio metu suderinta ir Rietavo parapijos senelių globos namuose teikiamos socialinės globos kaina: suaugusiajam ar senyvo amžiaus asmeniui, turinčiam sunkią negalią, numatyti 735 eurai per mėnesį (anksčiau buvo šimtu eurų mažiau), o suaugusiajam ar senyvo amžiaus asmeniui – 605 eurai (buvo 519 eurų).

Parašykite komentarą

Balsavimai

Ar jau apsisprendėte, ką palaikysite per artėjančius merų rinkimus

Rezultatai

Loading ... Loading ...