Šatrijos Raganai – 140

3_22Gegužės 13 d., šeštadienį, 12 val., Plungės viešosios bibliotekos laikrodinėje rengiama konferencija: „Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana ir jos karta: moderniosios Lietuvos kūryba“.

Šiais metais Plungės viešoji biblioteka iš Lietuvos kultūros tarybos gavo finansavimą projektui „Rašytoja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana ir prelatas Konstantinas Olšauskas – XX a. pradžios švietėjai ir lietuvybės žadintojai“. Plungės viešojoje bibliotekoje bus rengiamos konferencijos dviejų žymių kraštiečių jubiliejams – M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 140-osioms ir prelato K. Olšausko 150-osioms gimimo metinėms.
Tai XX a. pradžios tautinio atgimimo kartos atstovai, dalyvavę moderniosios Lietuvos kūrime, turėję didžiulę įtaką Lietuvos valstybės tautiniam atgimimui, kultūrai ir politikai. Abu jie yra mūsų kraštiečiai, gimę Plungės rajone.
Rašytoja M. Pečkauskaitė gimė 1877 m. kovo 8 d. Keturakių kaime, buvusiame Šiukštų dvarelyje, netoli Medingėnų. Pakrikštyta Medingėnų bažnyčioje. Medingėnai – Marijos motinos Stanislavos Šiukštaitės tėviškė. Ji čia gyveno vaikystėje, o vėliau atvažiuodavo aplankyti gimtųjų vietų. Dabar buvusio dvaro vietoje stovi tautodailininko Liudo Ruginio kūrinys – medžio skulptūra, skirta Marijai Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai atminti.
Į konferenciją skaityti pranešimą iš Vilniaus atvyksta Lietuvoje veikiančios Šatrijos Raganos bendrijos pirmininkė Brigita Speičytė. Ji yra humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja. Doc. dr. B. Speičytė yra daugelio išleistų atsiminimų, literatūrologinių leidinių bei straipsnių apie Šatrijos Raganą autorė, viena iš labiausiai žinomų Šatrijos Raganos gyvenimo ir kūrybos tyrinėtojų. Ji skaitys pranešimą „Žvilgsnis atgal: lietuvių tautinio atgimimo epochos atmintis vėlyvojoje Šatrijos Raganos kūryboje“.
Kitas pranešėjas Gediminas Mikelaitis yra taip pat Šatrijos Raganos bendrijos narys. Jis – Lietuvos dailės muziejaus Leidybos skyriaus vedėjas, humanitarinių mokslų daktaras. G. Mikelaičio daktaro disertacija (2010 m.) buvo Šatrijos Raganos literatūros teologijos tema. 2012 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas išleido jo monografiją „Kilti ir kelti: Šatrijos Raganos literatūros teologija“. G. Mikelaitis parengė Šatrijos Raganos raštų 4-tą tomą „Pedagogika“. Konferencijai Plungėje jis rengia pranešimą „Šatrijos Raganos socialinio veikimo gairės ir pilietiškumo kūrimas“.
Bibliotekos darbuotojai džiaugiasi šiame projekte turėdami partnerius – Plungės „Saulės“ gimnaziją. Gimnazijos lietuvių kalbos ir retorikos mokytoja metodininkė Jolanta Mažuknė parengs pranešimą „Šatrijos Ragana – didžioji pedagogė ir švietėja“. Ji paruoš ir gimnazijos moksleivius šiai konferencijai, kurie paskaitys rašytojos minčių bei mokinių laiškus Šatrijos Raganai.
Po konferencijos planuojama važiuoti į Šatrijos Raganos gimtinę – Keturakių kaimą padėti gėlių šalia koplytstulpio, stovinčio jos gimtojo namo vietoje.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajono valdžia sprendžia, kaip sutvarkyti teritoriją, esančią vidiniame Plungės miesto seniūnijos kieme, Vytauto gatvėje. Jūsų manymu, kam ši vieta būtų tinkamiausia?

Rezultatai

Loading ... Loading ...