Vyšniniai vokai – dirbantiesiems „šešėlyje“?

21705-9143Praėjusį ketvirtadienį Rietavo savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje žodis buvo suteiktas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos  („Sodros“) Mažeikių skyriaus viršininkei Laimai Nagienei bei Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus vedėjui Jonui Liekiui. Kaip ir Plungėje, taip ir Rietave L. Nagienė žodžių į vatą nevyniojo ir pasakė, kad Rietavas – juodajame sąraše, nes 21,6 procento dirbančiųjų neuždirba nė minimalios algos. Ir visai nesvarbu, kad žmogus dirbo ištisus metus – jei jis negaudavo minimalaus darbo atlygio, darbo stažas bus trumpesnis nei metai. Tokie žmonės gaus „Sodros“ pranešimus vyšniniuose vokuose.

L. Nagienė paminėjo tris bendroves, kuriose ypač daug darbuotojų, negaunančių nė minimalaus atlyginimų. Tai – UAB „Rietavo turgus“, kurioje tokių dirba net 55 proc., UAB „Grensena“ – 41,2 proc., o UAB „Inovasola“ iš 15-os darbuotojų net 9 uždirba mažiau nei minimumą. Meras Antanas Černeckis paaiškino, kad UAB „Rietavo turgus“ darbuotojai dirba tik 4-ias dienas per mėnesį, todėl jie tiek ir teuždirba. L. Nagienė sakė girdėjusi šiuos bendrovės pasiaiškinimus, tačiau jos tai neįtikino. Ir pridūrė akcininkams pasiūliusi bent automobilių stovėjimo aikšteles išasfaltuoti, nes jų pelnas tikrai nėra mažas. Viršininkė atskleidė, kad nuo šiol „Sodra“ kartu su darbo inspektoriais (pasirinktinai) tikrins įmonių, bendrovių balansus ir žiūrės, kokį pelną šios gauna.
Darbo inspekcijos vadovas J. Liekis sakė, kad jis rietaviškius gali tik pagirti, nes didelių pažeidimų savivaldybėje neužfiksuota. Valstybinė darbo inspekcija analizę bei išvadas gali daryti tik remdamasi gautais skundais. Pernai šios inspekcijos Telšių skyrius išnagrinėjo 271 prašymą, iš kurių 224 – dėl darbo užmokesčio. Iš Plungės rajono į inspekciją dėl to  kreipėsi 30, o iš Rietavo savivaldybės – 6 dirbantieji. Iš 64-ių surašytų protokolų, trys – Rietave, tačiau du iš jų – Rietave dirbusioms, bet kituose rajonuose registruotoms bendrovėms.
Politikai išklausė kelių Savivaldybei priklausančių įstaigų ataskaitas už 2016-uosius. Didžiausias šurmulys kilo, kai reikėjo patvirtinti savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles. Pirmiausia taisyklių rengėjo, UAB „Smart Continent“ atstovo Karolio Bliabo buvo pasiteirauta, kaip šiukšlės bus renkamos iš tų gyventojų, prie kurių sodybų neįmanoma privažiuoti (tokių namų, kurie nuo atliekų surinkimo maršruto nutolę daugiau negu 300 metrų, Rietavo savivaldybėje yra 100). K. Bliabas paaiškino, jog yra dvi galimybės: dėti į nutolusius konteinerius (kaip yra dabar) arba rinkti į maišus ir tomis dienomis, kai atliekos bus renkamos, juos atvežti į  vietas, kur dabar stovi nutolę konteineriai. Ir pridūrė, jog šiuos klausimus reikia derinti su vežėju.
Taisyklių rengėjo pastaba, kad tuos maišus galima atvežti ne tik tą dieną, kai atliekos bus renkamos, bet ir iš vakaro, sukėlė ilgokus ginčus. Politikai pasipiktino, kad tose vietose, kur bus kraunami maišai, atsiras šiukšlynai, nes prie tų maišų gali būti primesta dar nežinia ko. Kita problema – sukrovus maišus iš vakaro, juos išnaršys šunys, lapės ir kiti iš miško atėję žvėreliai.
Ilgai diskutuota ir dėl informacijos sklaidos: kokiu būdu gyventojai sužinos atliekų surinkimo grafikus, kitą jiems reikalingą informaciją. Vieni siūlė į šias taisykles, be Savivaldybės tinklalapio, įrašyti laikraščius, elektroninius laiškus, kitas priemones. K. Bliabas siūlė to nekonkretinti, tačiau Tarybos nariai jam nepritarė ir nusprendė tas taisykles dar pataisyti ir vėl balsuoti.
Taisyklių pataisose numatyta, kad administratorius „skelbia savo interneto svetainėje ir kartu su mokėjimo pranešimais vietinės rinkliavos mokėtojams siunčia konteineriais surenkamų mišrių komunalinių atliekų, pakuočių, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų, didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafikus“. Grafikus turės skelbti ir atliekų vežėjas: „viešai, ne mažiau kaip dviejuose vietos laikraščiuose, savo interneto svetainėje ir ne rečiau kaip du kartus per metus…“ Po šių pataisų taisyklėms pritarta.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajono valdžia sprendžia, kaip sutvarkyti teritoriją, esančią vidiniame Plungės miesto seniūnijos kieme, Vytauto gatvėje. Jūsų manymu, kam ši vieta būtų tinkamiausia?

Rezultatai

Loading ... Loading ...