Tarp taisyklių susipainiojo ir paramos prašytojai, ir skirstytojai

21705-9357Praėjusį pirmadienį į pirmąjį posėdį rinkosi Plungės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutiniojo verslo rėmimo lėšų skyrimo komisija. Jai pavesta per šiuos metus rajono įmonėms, teikusioms paraiškas paramai gauti, išdalinti 10 tūkst. eurų. Nors iš pradžių planuota, kad šią sumą pavyks išdalinti vos per du posėdžius, per pirmąjį verslui skirta tik… 400 eurų.

Prireiks laiko, kol įsibėgės ši po kelerių metų pertraukos atgaivinta smulkiojo ir vidutiniojo verslo rėmimo programa, mat pradžia – nelabai vykusi. Kaip sakė komisijos pirmininkas Ričardas Jocys, po pirmojo kvietimo tikėtasi sulaukti kur kas daugiau paraiškų, bet gautos vos kelios, nors kvietimas skelbtas tiek spaudoje, tiek per radiją, tiek Savivaldybės interneto svetainėje.
Kaip netruko paaiškėti, net ir iš tų kelių gautųjų prašymų daugelis yra netinkami, mat komisija, iš pradžių ketinusi kompensuoti ir žadamas patirti įmonių išlaidas, galiausiai, po ilgokai trukusios diskusijos, nutarė svarstyti tik jau patirtas išlaidas reklamai, mokymams, dalyvaujant renginiuose, kurias įrodantį dokumentą besikreipianti įmonė privalės pridėti prie prašymo. Nors Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Piepalienė bandė ginčytis, jog kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, įmonei ruošiantis dalyvauti verslo parodoje, būtų galima kompensuoti ir būsimas išlaidas, kiti komisijos nariai kalbėjo, jog tokiu atveju Savivaldybės specialistai būtų apkrauti bereikalingai tikrinti, ar Savivaldybės lėšas įmonė tikrai išleido, kam žadėjo.
Remiantis tuo, buvo atmesti kelių įmonių prašymai ir aptarti likusieji. Pernai veiklą pradėjusi UAB „Stogų mozaika“ prašė padengti pusę patirtų išlaidų už reklaminius leidinius ir darbuotojų mokymus. Jai ir buvo skirti minėtieji 400 eurų.
Kitos dvi įmonės – UAB „Garso impulsas“ ir UAB „Kontrus“ – prašė skirti lėšų reklaminiams leidiniams, stendams ir iškaboms gaminti, tačiau komisija sutarė pasiūlyti šioms įmonėms dėl kompensacijų dar kartą kreiptis tada, kai šios jau turės sąskaitas, įrodančias, kiek sumokėjo už minėtąsias reklamines priemones.
Užtrukta svarstant UAB „Šviesos krateris“ prašymą kompensuoti trijų tūkst. egzempliorių reklaminių laikraščių gamybos išlaidas. Komisijos nariams kilo klausimas, ar tik šie laikraščiai nebuvo skirti kokiam politikui ar kitai įmonei reklamuoti, nes „Šviesos kraterio“ viena iš veiklų ir yra reklaminių leidinių gamyba. Nutarta prašyti laikraščio nuotraukų, kuriomis įmonė įrodytų, jog reklamavo savo, o ne kitų paslaugas. Kol kas nutarta neskubėti tenkinti ir šios įmonės prašymo kompensuoti jos sumokėtą sumą už dalyvavimą viename verslo renginyje, kadangi ši kompensacija siektų vos 40 eurų, o ją gavusi įmonė net trejus metus nebegalėtų teikti prašymo kompensuoti kitų to paties pobūdžio išlaidų.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Ar jau apsisprendėte, ką palaikysite per artėjančius merų rinkimus

Rezultatai

Loading ... Loading ...