Vardai, pavardės ir vietovardžiai 1729–1741 m. Plateliuose rašytose metrikose

Plateliu--krikstai-1729-m.-2Seniausias Platelių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Romos katalikų bažnyčioje rašytas rankraštis, kurį skaitmenintą galime rasti tinklalapyje www.epaveldas.lt, – 1729–1741 m. krikšto metrikų (tinklalapyje įvardijama kaip gimimo metrikų) knyga. Ši knyga, kaip ir kitos paskelbtos (iš viso paskelbti devynių 1729–1915 m. laikotarpio Platelių bažnyčios knygų skaitmeninti vaizdai) – labai svarbios Platelių ir aplinkinių teritorijų praeities, taip pat asmeninių genealogijų tyrinėjimams.

 Įrašai knygoje rašyti lotynų kalba, dalis vardų ir pavardžių sulenkintos. Kaip pavyzdį, kokią informaciją galima metrikoje rasti, pateikiu 1729 m. rugpjūčio mėnesį darytų įrašų vertimą:
„Rugpjūčio 4 dieną pakrikštytas Laurentijus. Tėvas Michaelis (Mykolas) Šydleckis, motina Konstancija Pacevičaitė, krikšto tėvai Dominikas Koveckis ir Marta Dargevičienė iš Mikytų.
Rugpjūčio 14 dieną pakrikštytas Bartalomėjus. Tėvas Michaelis (Mykolas) Pikturna, motina Katarina (Kotryna) Klaisgailaitė, krišto tėvai Jonas Dulinskis ir Rožė Strinevičienė iš Godelių.
Tą pačią dieną pakrikštyta Ana (Ona). Tėvas Stefanis (Steponas) Razma, motina Barbora Ramonaitė, krikšto tėvai Antonius (Antanas) Lapševičius ir Mariana Lugšienė (Lukšienė) iš Rūdaičių.
Rugpjūčio 18 dieną pakrištyta Marta (Morta). Tėvas Francisis (Pranas) Šleinius, motina Magdelena Mitnikaitė, krikšto tėvai Adomas Urbševičius (Urbšys arba Urbonas) ir Ana (Ona) Balsaitė iš Visvainių.
Rugpjūčio 27 dieną pakrikštyta Helena (Elena). Tėvas Antonijus (Antanas) Prancuzevičius, motina Ana (Ona) Puidokaitė, krikšto tėvai Zygmundas (Zigmantas) Kalinauskas ir Magdelena Paulauskienė iš Godelių.
Tą pačią dieną pakrikštyta Ana (Ona). Tėvas Georgijus (Jurgis) Stankevičius (Stankus), motina Mariana Sapiegaitė, krikšto tėvai Juozas Razgevičius (Razgus) ir Ana (Ona) Rusaitė iš Notėnų.“
Knygos įrašai rodo, kad Platelių parapijai tuo metu priklausė miestas (Civitate) Platetliai (Plotele), bajorkaimiai (Circumferentia) Laumalenkos, Mačiukai (Maszuki), Mikytai ir kaimai: Atlaužai, Atlaužai Gintiliškėnų (Atlauzy Gintiliscensi), Antsieniai, Bebrungėnai, Bukuntiškiai (Bukuntyszki), Beržoras, Dovainiai, Didokiškiai (Dydokyszky), Dvarviečiai, Godeliai, Getaučiai, Ginteliškė, Grigaičiai, Gilaičiai (Gielayci), Gyniotiškiai (Gyniotyszky), Geldėnai (Gieldziany), Joskiai (Joski), Jenapolė (Jenopole), Jurčiai (Jurci), Kadaičiai, Kalniškiai, Kentai (Kinty), Kadžiai, Kruopiai (Krupi), Lalai (Lale), Macaičiai, Margiai (Morgi, Morginiki), Notėnai, Plokščiai, Puškoriai (Puszkary), Pažyrė (Paszyre), Pamedinčiai, Pašakarniai (Poszakarni), Rūdaičiai, Rūdaičiai Gintiliškėnų (Gintyliscensi), Stirbaičiai, Šateikiai, Šliktinė, Užpelkiai, Uogučiai (Uguci), Užpelkiai, Usini, Virkšai, Visvainiai, Zobielai.
Įdomu, kad bajorkaimius ir kaimus skirtingai įvardinti bei bajorų luomo asmenis žymėti, prieš vardą įrašant raides G.D. (Gnerosus Dominus), šioje knygoje pradėta nuo 1738 metų.
Iki šių dienų neišliko 12 kaimų (tekste paryškinti). Tikiuosi, kad tyrinėtojai nustatys, kur šie išnykę kaimai buvo.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajono savivaldybės administracijos specialistai pradėjo tikrinti, ar prie visų namų per valstybines šventes plėvesuoja trispalvės. Kaip tai vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...