Kas nori dirbti, darbą turi?

21709-11819Plungės rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų komiteto narius Telšių teritorinės darbo biržos direktorė Dangirutė Jurkuvienė supažindino su nedarbo kaimiškosiose vietovėse priežastimis bei jų mažinimo galimybėmis. Iki rugsėjo pirmosios Plungės rajone buvo registruoti 1278 bedarbiai, iš kurių 536 – vyrai, 742 – moterys, 253 – jaunuoliai nuo 16-os iki 29-erių. Nuo 55-erių metų darbo neturi 361 žmogus, 278 – ilgalaikiai bedarbiai, o 511 – neturi profesinio parengimo. Iš 1278-ių bedarbių 577 gyvena kaime.

D. Jurkuvienė išvardino ir pagrindines priežastis, kurios lemia, kad nemažai kaimuose gyvenančių žmonių vis dar tebėra bedarbių sąrašuose: įgyta kvalifikacija nebeatitinka šiuolaikinių darbo rinkos poreikių, motyvacijos trūkumas, investicijos į pramonę ir verslą daugiausia koncentruojamos mieste, kaimiškose teritorijose mažai darbo vietų, silpnai plėtojamas paslaugų sektorius, mobilumo problema, sąlygota socialinio skurdo, neišplėtota žemės rinka, kaime neskatinami alternatyvūs verslai, neefektyvi regioninė politika ir kitos.
Kalbėdama apie regioninę politiką, Darbo biržos vadovė pažymėjo, kad šiais metais paramą naujoms darbo vietoms kurti kaime galėjo gauti Stalgėnų, Žlibinų, Platelių, Šateikių ir Kulių seniūnijos. Deja, nė vienas darbdavys nepateikė nė vieno projekto. Todėl kažin, ar verta stebėtis, kad kaime bedarbių vis dar daug. D. Jurkuvienė siūlė pasimokyti iš rietaviškių. Kiekvienų metų pabaigoje šios savivaldybės meras sukviečia kaime verslą turinčius ar norinčius jį ten kurti verslininkus ir supažindina su lengvatomis, kurias ir kokioje seniūnijoje galėtų gauti, įkūrę ten vieną ar daugiau darbo vietų.
Šiuo metu mūsų rajone laisvos darbo vietos užpildytos 75,2 procento. Kaip sakė D. Jurkuvienė, vien „Vičiūnų“ įmonių grupė kas mėnesį registruoja iki 300 laisvų vietų. Ir pridūrė, jog registruoja todėl, kad galėtų įsivežti darbo jėgos iš užsienio. Daugiausia – iš Ukrainos. Panašiai yra ir su kitomis įmonėmis, nes ne visi, kurie registruojasi Darbo biržoje kaip bedarbiai, gali būti iškart įdarbinti. Ir pateikė pavyzdį iš Alsėdžių seniūnijos, kurioje iki rugsėjo pirmosios registruoti 39 darbo neturintys gyventojai. Ji sakė, jog realiais kandidatais galėtų būti tik 5 žmonės, nes kiti arba neturi kvalifikacijos, arba ją praradę. Rajone iš visų registruotų bedarbių iškart tinkamais kandidatais galėtų būti 122.
Direktorė pažymėjo, jog visi, kas nori dirbti, darbą turi. Kiti  renkasi socialines pašalpas. Valstybė jau užaugino kelias ne darbo, o pašalpų ieškančias kartas. Kol pašalpos vos viena kita dešimtimi eurų skirsis nuo minimalios algos, padėtis nesikeis. Yra ir kita – netikrų bedarbių grupė, kuri iki šiol vis dar tebedirba šešėlyje. Nuo ateinančių metų spalio 1-osios prasidės darbo biržų pertvarka ir savivaldybėms teks prisiimti nemažą dalį jos funkcijų. Tam jau dabar reikia rengtis.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...