Garbingas bibliotekos jubiliejus

DSC_1264Šie metai Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešajai bibliotekai yra jubiliejiniai. Sukanka aštuoniasdešimt metų, kai 1937-aisiais Rietave buvo įkurta viešoji biblioteka. Ta proga čia vyksta įvairių renginių. Rugsėjo 19-ąją įvyko piešinių parodos-konkurso „Mano miesto biblioteka“ atidarymas.

Ir bibliotekos turi savo gimimo datą
Viešoji biblioteka dar ankstyvą pavasarį paskelbė piešinių konkursą „Mano miesto biblioteka“. Jo sumanytojai kvietė jaunimą piešti savąją biblioteką. Buvo sulaukta 36-ių darbų.
Renginio metu direktorė Erika Pranckevičienė parodė filmuotą medžiagą apie Rietavo bibliotekos atsiradimo istoriją. Kunigaikštis Irenėjus Oginskis 1850–1855 metais savo dvarui ir miestui išpuošti išleido apie tris milijonus rublių. 1855-aisiais rūmuose buvo įkurta ir biblioteka. Yra išlikę 1859-ųjų knygų ir kitų periodinių leidinių sąrašas. Biblioteka turėjo nemažai spaudinių lenkų, vokiečių, prancūzų, rusų bei lietuvių kalbomis. 1909-aisiais po Bogdano Oginskio mirties rūmų blizgesys ėmė slūgti, o netrukus gaisras sunaikino ne tik rūmus, bet ir biblioteką.
Rietave įsikūrus Blaivybės draugijai, 1914-aisiais įsteigta jos skyriaus biblioteka-skaitykla. Joje buvo 457-ios knygos, skaityklos paslaugomis naudojosi pusšimtis skaitytojų, kurie už pasiimtą į namus skaityti knygą turėjo sumokėti 20 kapeikų. Biblioteką-skaityklą išlaikė patys rietaviškiai. Rietavo miesto bibliotekos įkūrimo data laikomi 1937-ieji. Antrasis pasaulinis karas atnešė daug permainų rietaviškiams, tačiau knyga visais laikais traukė ir mažus, ir didelius.
Klestėjimo metai
Rietavo bibliotekos veikla sparčiau ėmė plėtotis nuo 1955-ųjų. Jai pradėjo vadovauti Stanislava Zalepūgienė, kuri buvo pirmoji bibliotekininkė, turėjusi specialųjį išsilavinimą. Ji savo kruopščiu darbu pelnė daugelio pagarbą. 1965–1973 metais bibliotekai vadovavo Aleksandra Strodumskytė-Petkeviečinė, vėliau – Jovita Jovaišienė, kuriai 1982-aisiais suteiktas kultūros žymūno vardas. 1995–2001 m. prie bibliotekos vairo stojo Ilona Dovidavičienė, ją keitė Ara Budreckienė, po jos kurį laiką direktore dirbo Nijolė Krajinienė, o šiuo metu bibliotekos vairą savo rankose laiko Erika Pranckevičienė.
2000-aisiais Rietavo bibliotekai suteiktas Viešosios bibliotekos statusas. Jai priklauso ir Labardžių, Liolių, Daugėdų, Tverų, Medingėnų, Pelaičių bei Girdvainių kaimų filialai. 2002 m. Rietavo biblioteka tapo savarankiška asignavimų valdytoja bei buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Europos Sąjungos informaciniu centru. Nuo 2004 m. bibliotekoje veikia integrali bibliotekinė informacinė sistema. 2010 m. bibliotekai suteiktas Irenėjaus Oginskio vardas. Jos fonduose yra 67643 leidiniai, prenumeruojama 63-jų pavadinimų periodinių leidinių, skaitytojus aptarnauja dešimt darbuotojų.
Konkursų nugalėtojai
Vasaros pradžioje knygų skaitytojai buvo pakviesti dalyvauti literatūrinėse varžytuvėse „Skaitymo iššūkis“. Greičiausiai užduotis įveikė Raimonda Jasinskienė, Kristina Maslauskienė, Loreta Jurkienė, Ieva Vaičekauskaitė ir Dainora Batavičienė. Jos buvo apdovanotos specialiais prizais bei padėkos raštais.
Bibliotekos 80-mečio proga buvo paskelbtas ir piešinių konkursas „Mano miesto biblioteka“. 7–10 m. amžiaus grupėje 1-oji vieta atiteko Lauryno Ivinskio gimnazijos pirmos klasės mokinei Helenai Korenevskytei.
11–13 m. amžiaus grupėje pirmąja ir antrąja vietomis pasidalino Tverų vaikų dienos centrą lankančios mokinės Ema Kiršytė ir Loreta Gusčiūtė. 14–19 m. amžiaus grupėje 1-ąją vietą užėmė Žadvainų pagrindinės mokyklos dešimtokas Arnoldas Švarcas.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Ar jau apsisprendėte, ką palaikysite per artėjančius merų rinkimus

Rezultatai

Loading ... Loading ...