Metraštininko nuopelnai įvertinti „Vilties žvaigžde“

21710-12378Praėjusį antradienį į Plungės viešąją biblioteką susirinkę kraštotyrininkų klubo „Pilaitė“ nariai tapo neeilinio įvykio liudininkais – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos  Plungė skyriaus pirmininkė Aniceta Grikšienė plungiškiui metraštininkui ir fotografui Alfonsui Beresnevičiui perdavė bendrijos jam skirtą garbingą apdovanojimą – medalį „Vilties žvaigždė“.

„Už nuopelnus atkuriant ir tvirtinant Lietuvos valstybę“, – perskaitė A. Grikšienė prieš įteikdama medalį „Pilalės“ nariui, fotografui ir metraštininkui A. Beresnevičiui. Šis apdovanojimas jam buvo paskirtas dar šių metų kovo 11-ąją, tačiau dėl nepalankiai susiklosčiusių šeiminių aplinkybių plungiškis negalėjo nuvykti į Vilnių jo atsiimti, todėl buvo nuspręsta jį perduoti per A. Grikšienę. Moteris sakė, jog įprastai šis medalis skiriamas Lietuvai nusipelniusiems tremtiniams ir politiniams kaliniams, tačiau, įvertinus plungiškio darbų apimtį ir jo nuopelnus renkant ir skelbiant medžiagą apie partizanus bei tremtinius, buvo nuspręsta padaryti išimtį.
„Kad būtų jėgų ir stiprybės toliau tęsti šią veiklą“, – segdamas medalį į švarko atlapą linkėjo senas jo bičiulis, A. Grikšienės pavaduotojas Algis Matas Duoblys. Dėkodamas metraštininkas prisiminė, jog būtent šiam bičiuliui jis yra dėkingas už tai, kad šiandien gali vadintis fotografu, mat sovietiniais metais A. M. Duoblys iš Maskvos jam parvežė net du naujus tais laikais dideliu deficitu buvusius fotoaparatus. „Tuo metu buvau labiau apsiginklavęs už geriausius fotografus Vladą Gaudiešių, Kostą Slivskį ir Bronių Gadeikį“, – kaip visad nestokodamas humoro kalbėjo renginio kaltininkas.
O renginio organizatorę Otiliją Juozapaitienę jis švelniai pabarė už tai, kam ši neperspėjo jo, kokiu reikalu kviečia į biblioteką. „Nedaug trūko, kad būčiau atėjęs su tais drabužiais, kuriais apsirengęs sode skinu spanguoles, ir avėdamas klumpėmis, riestomis nosimis.“ Šiuo savo prisipažinimu A. Beresnevičius prajuokino visus susirinkusiuosius, bet netrukus surimtėjęs prisipažino: „Jūsų visų buvimas čia mane stiprina. Viliuosi atgauti jėgas ir vėl kibti į darbus.“
Pasveikinti plungiškio atvyko ir rajono meras Audrius Klišonis, ir būrys „Pilaitės“ klubo narių. Atsirado ne vienas, panoręs pasveikinti A. Beresnevičių ir pasidalinti su juo prisiminimais. Vieni džiaugėsi, kad likimas lėmė jiems susipažinti su šiuo žmogumi bei papulti į jo objektyvą. „Kiek mus befotografuodavai, nuotraukose visi tokie gražūs būdavome“, – džiaugėsi viena moteriškė. Kiti atkreipė dėmesį į nepaprastą A. Beresnevičiaus kruopštumą ir užsispyrimą sukaupti tiek daug medžiagos apie žmones, pokariu stojusius į rezistencinę kovą už Lietuvos laisvę, apie žemines, kuriose jie gyveno, bei vietas, kuriose buvo nukankinti, kitus jų paliktus pėdsakus ir padarytus darbus.
„Tie žmones, kuriuos esat kalbinęs ir fotografavęs, jų užrašyti gyvenimai ir yra didžiausias Jūsų darbo įvertinimas“, – taikliai pastebėjo meras A. Klišonis, šiais savo žodžiais iki ašarų sujaudinęs ne tik patį A. Beresnevičių, bet ir daugelį jį gerai pažįstančių ir tą vakarą pasidžiaugti jam skirtu apdovanojimu atėjusių jo bičiulių.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Ar jau apsisprendėte, ką palaikysite per artėjančius merų rinkimus

Rezultatai

Loading ... Loading ...