Apie medį

BunkaSpalis – medžių sodinimo mėnuo. Šiemet – ramus. Nebegirdėti vajų apie Europos Sąjungos, Lietuvos  tūkstantmečio, net artėjančio valstybės šimtmečio parkus. Ar jau visas progas „apsodinom“, ar nusibodo jų ieškoti?
Tačiau medžius sodinti reikia. Tai – šventas darbas. Vienas iš trijų, be kurių vyras netampa vyru.
Juolab kad taip darė mūsų protėviai, palikdami žinią apie žmones, įvykius.
Spėjama, kad Montrimų ąžuolą kažkada buvusiame Bliūdalių kaime šalia Medingėnų sodino pats Vytautas Didysis. Tokią mintį pakiša medžio amžius, Vytauto apsilankymo Varniuose, nuo kurių iki Bliūdalių vos dvidešimt kilometrų, data. Dar Aleksandras Montrimas mena, kad prie ąžuolo gulėjo akmuo su iškaltu jame užrašu, jog medį sodino Vytautas Didysis. Be to, 1792 metais kitame akmenyje iškaltas tekstas byloja, jog čia gyveno Vytauto artimo bendražygio Mingailos palikuoniai.
Istorikai, paveldosaugininkai jau dešimt metų neskuba atidžiau patyrinėti ir nutarti, ar galėjo Vytautas lankytis Bliūdaliuose. Tuo tarpu bent paviešintas spėjimas, jog taip galėjo būti, ir ąžuolui, ir Medingėnams – tik į naudą. Žemaitijos istorijos sklaidai – taip pat.
1930-aisiais – minint Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktį, vėlgi buvo vajus sodinti ąžuolus. Telšių miškų urėdijos internetinė svetainė primena A. Požėlos žinutę „Mūsų giriose“, jog „Plungėje buvo pasodintas Vytauto Didžiojo ąžuolas. Sodinimo metu dalyvavo visos organizacijos ir moksleiviai. Miškininkų sąjungos nariai, būdami taip pat ir Lietuvai pagražinti draugijos nariais, išrinko netoli urėdijos aikštelę, kurioj pasodino Vytauto Didžiojo ąžuolą.“
Svetainėje yra ir plungiškio miškininko Juozo Šimkaus prisiminimas: „Tuo metu Plungės miškų urėdija buvo Birutės gatvėje, prie Senųjų kapinių, Pabrėžos name. Ąžuolas neišliko, nes toje vietoje buvo pastatytas Dirbtinių odų gamyklos vaikų darželis.“
Matyt, J. Šimkus klysta. Nes nuotraukoje aiškiai matosi parko tvora ir stulpeliai bei dešinėje nuo dabartinės vaikų bibliotekos buvusio medinio pastato dalis. Jame, kaip teigia 1929 metais sudarytas Plungės nekilnojamo turto sąrašas, buvo Plungės urėdija.
Bet ąžuolas iš tikrųjų neišliko. Gal ir todėl, kad jį sodino kitose senose nuotraukose regimų didelių medžių paunksmėje.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...