Apie juodulius

BunkaNieko nepadarysi, tokia jau žmogaus prigimtis. Prisiminti, kas gera, o kas bloga – lai išblėsta.
Dabartiniams senukams tarybiniai laikai buvo geresni nei dabartiniai, nes tada jie buvo jauni, lakstė į šokius, pasimatymus, nepriteklius priėmė kaip neišvengiamybę. Dabar juos gimdo piniginės, kampe stovinti lazda bei ant spintelės prie lovos stiklinėje nakčiai pamerkiami dantų protezai.
Kokia čia romantika. Va, anksčiau tai būdavo…
Istorikas ir publicistas Gediminas Kulikauskas primena, kaip būdavo. Net nepatriotiškai neigdamas mitą, jog lietuviai tik tarybiniais laikais įprato degtinę sriaubt taip, kad šiandien prireikė net „veryginio“ apynasrio.
Knygoje „Elektros boikotas ir kiti pasakojimai apie smetoninę Lietuvą“ G. Kulikauskas romantikos figos lapelį plėšia net nuo merginų, kurios girtos „žirglioja po turgų, iš paskutiniųjų mėgindamos nesuklupti, bet „vis tiek kipšas koją pakiša, nes gatvės kreivos, o galvoje devyni avinai bilda“. „Ką ten moterys, jei Plungės pirmadieniniuose turguose, vadintuose kirvelninkais, kas žingsnis atsitrenkdavai į pusgirtį paauglį: „Net pusvaikiai ir piemenys, ir tie daugiau ar mažiau gėrė, rūkė, stumdėsi, niekus tauškėjo.“
Rietavo turguje vagiant pagauta jau septynis kartus teista 72-ejų metų Kotryna Gedgaudaitė „graužėsi įkliuvusi, nes vogusi girta“.
O to meto policija irgi piktinosi, kad „tokie įsigėrę piliečiai – arklių valdytojai, važiuodavo keliais, jokios susisiekimo disciplinos nesilaiko“.
G. Kulikauskas primena, kad buvo net bandymų mažinti turgadienių, trumpinti jų laiką bei rengti juos vienu metu visoje Lietuvoje. Taip bandyta išsklaidyti į turgus susirenkančius girtuoklius, kišenvagius, sukčius, elgetas ir visokio plauko perėjūnus. To rimtai ėmėsi kauniečiai, bet kai valdyboje reikėjo balsuoti, miesto galvos staiga susiprotėjo, kad į iždą neatplaukę „arielkiniai“ pinigai bus rimtas nuostolis biudžetui, todėl tokią mintį pametė.
Taigi. Jokios dabar dūsavimais virtusios romantikos apie rūtų darželius, tyrais balsais dainuojamas dainas, nerakinamas duris, dorą, skaistų gyvenimo būdą.
Bet juk tos dorybės buvo ir niekur nedingo. Ko gero, ir ano laiko žiniasklaida dėmesį traukė juoduliais. Tad ko stebėtis, kad šiandieninė tai paveldėjo.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...