Vieniems – dėl kelių, kitiems – dėl sveikos gyvensenos skatinimo neramu

21710-12910Rietavo savivaldybės tarybos darbotvarkė šį kartą buvo neilga – 15 klausimų, tačiau didesnio Tarybos narių dėmesio sulaukė kelių būklė, projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Rietavo savivaldybėje“ parengimas ir įgyvendinimas bei Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pakeitimai. O daugiausia klausimų ir minčių kilo posėdžio pabaigoje, kai meras Antanas Černeckis politikus supažindino su galimais pasikeitimais regionų politikoje. Vyriausybė siūlo, kad kiekvienas regionas (apskričių teritorijų ribose) pasirinktų kryptį, kurią norėtų stiprinti, ir kurios projektai bus daugiausiai remiami. Tačiau prieš pradedant rimtas kalbas, Tarybos nariai jubiliejaus proga pasveikino kolegą Albiną Maslauską. Gėlių puokštė įteikta ir merui, kuris šį mėnesį šventė savo gimtadienį.

Tarybos nariai patvirtino patikslintą 2017 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų sąmatą. Ją sudaro 399200 eurų. Didžioji dalis – 321900 eurų – yra Lietuvos automobilių kelių direkcijos, o 77300 eurų – Susisiekimo ministerijos tikslinės lėšos. Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas  A. Maslauskas supažindino, kam ir kiek tų pinigų atiteks. Daugėdų seniūnijai – 13730, Medingėnų – 35311, Rietavo – 103517, Rietavo miesto – 121495, Tverų seniūnijai – 47847 eurai. Posėdžio pabaigoje Tarybos narys Arturas Kungys seniūnams papriekaištavo už pavėluotą kelių greideriavimą. Esą greideriavimas per lietų ne tik naudos nedavė, bet ir žalos padarė.
Svarstant klausimą „Dėl Rietavo savivaldybės biudžetinių įstaigų etatų skaičiaus patvirtinimo“, diskusijų nebuvo. Viskas išsiaiškinta Švietimo, kultūros ir sporto komitete. Rietavo vaikų lopšelyje-darželyje bus įsteigtas  mokytojo padėjėjo etatas, Tverų gimnazijoje, pailgintos dienos grupėje – ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo, Rietavo savivaldybės kultūros centrui pridėta pusė Tverų kultūros namų meno vadovo etato. O į naujas patalpas persikėlusioje Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje naikinama 0,25 kiemsargio, 0,25 – pagalbinio darbininko ir 0,25 – budėtojo etato. Posėdyje patvirtintas ir naujasis Meno mokyklos adresas – Parko g. 10. Pritarta ir naujiesiems mokyklos nuostatams.
Per posėdį patvirtinti fiksuoti dydžiai ir lengvatos, įsigyjant verslo liudijimus. Į lengvatas galės pretenduoti pensininkai, Darbo biržoje registruoti bedarbiai, kai tėvas, motina, įtėvis, įmotė vieni augina tris ir daugiau vaikų iki 18-os metų, žmonės, auginantys neįgalius vaikus, ar patys esantys neįgalūs. Lengvatas galinčiųjų gauti sąrašas ilgas, o ir lengvatos – nemažos. Pavyzdžiui, kirpyklų, kosmetikos kabinetų, salonų bei soliariumų veikla, kuria užsiima 14 savivaldybės gyventojų, iš kurių 8 gauna lengvatą. Jeigu lengvatos neturintys gyventojai per metus už verslo liudijimą moka 888-is, tai besinaudojantieji ja – tik 194-is eurus.
Pradėjus svarstyti klausimą dėl projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Rietavo savivaldybėje“ parengimo ir įgyvendinimo, Tarybos narė Vaida Vaičikauskienė pasiteiravo, ar šis projektas bus taikomas kažkokiai žmonių grupei, ar visiems gyventojams? Administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas paaiškino, jog tai – „minkštasis“ projektas, skirtas visiems gyventojams mokyti. Rietavas jam įgyvendinti gaus 4,2 tūkst. eurų, dar 7,5 procento prisidės Savivaldybė.
Politikai be ginčų pritarė, kad VšĮ „Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras“ būtų perduotas automobilis „Volkswagen Golf Variant“, kuriuo iki šiol važinėjo UAB „Rietavo šeimos daktaras“ medikai, o jo likutinė vertė – 0 eurų. Tačiau jis geresnis už tuos, kuriais važinėja Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojai. Tarybos nariai tik norėjo sužinoti, kodėl privačios bendrovės automobilis perduodamas Savivaldybei priklausančiai įstaigai?
Paaiškėjo, kad ši gana keista automobilio istorija į paviršių išlindo po to, kai privačią bendrovę patikrino Valstybės kontrolė. Būtent ji ir nustatė, jog minėtas automobilis – Sveikatos apsaugos ministerijos nuosavybė. Mašiną bendrovė valdė pagal pasaugos sutartį, tačiau valstybės turtas negali būti perduotas neatlygintinai naudoti privačiam asmeniui. Taip automobilis pateko Savivaldybės žinion, o kadangi Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras jo pageidavo, Savivaldybė, gavusi Tarybos narių pritarimą, mašiną perdavė.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajono valdžia sprendžia, kaip sutvarkyti teritoriją, esančią vidiniame Plungės miesto seniūnijos kieme, Vytauto gatvėje. Jūsų manymu, kam ši vieta būtų tinkamiausia?

Rezultatai

Loading ... Loading ...