Neskubėjusieji mokėti baudų, laimėjo bylas teisme

Apie 70 plungiškių (tiek spėjo nufotografuoti kaimynystėje gyvenantis Jonas Muralis), dėl gedulingų pietų, metinių ar kita proga apsilankę pas Gandingos gatvės 8-ajame name gyvenantį Boleslovą Batavičių ir savo automobilius palikę šalia tvoros, gavo Plungės policijos komisariato pranešimus, kad jie pažeidė kelių eismo taisykles – pastatė savo automobilius transportui stovėti draudžiamoje vietoje. Ir, žinoma, buvo nubausti piniginėmis baudomis. Apie 50 nubaustųjų baudas sumokėjo, kiti, kaip sakė patys, nepanorėjusieji mokėti už J. Muralio fotografijas, kreipėsi į Plungės rajono apylinkės teismą. Tokių buvo apie dešimt. Ir ką jūs manote – bylas laimėjo. Neseniai visi gavo Mokesčių inspekcijos pranešimus, jog baudų mokėti jiems nebereikės.

Apie tą „užkeiktą“ B. Batavičiaus patvorį „Žemaitis“ jau rašė. Rašė todėl, kad dėl neaiškių priežasčių (kaip sakė B. Batavičius, tos priežastys aiškios – J. Muralis ir jį palaikančios valdžios galvos) Plungės seniūnas buvo įpareigotas minėtą patvorį apsėti žaliąja veja. Vejos, kuri būtų sužaliavusi už visų mūsų pinigus, iki šiol nėra, o „Stop“ juosta apjuostas patvorys vienus linksmina, kitus piktina. Šis sumanymas, matyt, turėjo lemti gyventojus užplūdusį (sunku patikėti, kad tai buvo daroma be rajono valdžios nurodymo) Policijos komisariato baudų potvynį.
Taigi vieni baudas sumokėjo, kiti nusprendė kovoti. Į redakciją atėjo bylą laimėjęs Antanas Napoleonas Kaktavičius ir pranešė, kad jam teismas panaikino 60-ies eurų baudą. Plungiškis atnešė teismo nutartį, su kuria susipažinus, kyla daug klausimų dėl Savivaldybės valdininkų ir Policijos komisariato pareigūnų elgesio. Teisme paaiškėjo, jog dar 2014-ųjų rugpjūčio 1-ąją buvo priimta nutartis (ją galioti paliko ir Apeliacinis teismas), kurioje jau buvo išanalizuota automobilių statymo problema. Be to, Klaipėdos apygardos teismas panaikino Savivaldybės sprendimą prie B. Batavičiaus namo pastatyti kelio ženklų, draudžiančių sustoti ir stovėti. O Nacionalinė žemės tarnyba atsakė, kol nėra parengtas Gandingos gatvės techninis projektas, tai nėra ir nurodytų įvažiavimų į privačių bei daugiabučių namų kiemus. Tad kuo remiantis tas patvorys staiga tapo automobilius statyti draudžiama vieta?..
Teismo nutartyje pažymima, jog pateiktoje administracinėje byloje yra nuotraukų, iš kurių matyti, kad vieta, kurioje buvo pastatytas A. N. Kaktavičiaus automobilis, yra šalia gyvenamojo namo, už važiuojamosios kelio dalies. Patvoryje – ne žalioji veja, o žvyro danga, tokia kaip ir kelio. Ten neįrengti kelkraščiai ar šaligatviai, nėra jokių kelio ženklų ar kelių horizontaliojo ženklinimo linijų, draudžiančių stovėti. Todėl teismas nutarė A. N. Kaktavičiaus skundą tenkinti ir, nesant nusižengimo sudėties, panaikinti Plungės policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo Vaido Kurmio nutarimą A. N. Kaktavičių nubausti 60-ies eurų bauda.
Tokias nutartis gavo visi, kurie nesutiko mokėti baudų ir kreipėsi į teismą. Tarp jų – ir Petras Ročys. „Atvažiavome gedulingų pietų, o J. Muralis puolė visus fotografuoti – net nesupratome, kas čia vyksta. Po kurio laiko net 9 iš mūsų giminės buvo nubausti įvairiomis baudomis. Priežastis ta pati – pasistatėme automobilius prie B. Batavičiaus tvoros“, – pasakojo žmogus.
„Žemaičio“ pakalbintas B. Batavičius sakė: „Tikros patyčios. Atrodo, jog mano verslas – nelegalus. Moku visus mokesčius. Kitų pokylio salių šeimininkai nekilnojamojo turto mokesčių nemoka kaip už komercines patalpas. Aš moku – ir vis tiek negerai. O J. Muralis, nors ir puikiai žino teismo sprendimą, ir toliau lyg koks fotografas laksto, viską fotografuoja. Jeigu rajono valdžia to neskatintų, seniai tokių nesąmonių nebebūtų.“
Į redakciją užsuko ir plungiškė Birutė Tolvaišienė, kurios giminės, gavę baudų kvitus, baudas sumokėjo. Tiesa, moteris lengvai nepasidavė. Ypač jai nemalonu, jog vienas baudos kvitas pasiekė net Ispaniją. Užsienietis buvo atvykęs į svečius ir kartu su kitais jos giminaičiais pateko į šią situaciją. Plungiškė pirmiausia kreipėsi į baudos kvitus pasirašiusį Policijos komisariato vyresnįjį tyrėją V. Kurmį.
„Jis taip ir nesugebėjo man ką nors suprantamai paaiškinti. Tad kreipiausi į jo viršininką Saulių Vaičekauską. Šis sukinėjosi toje savo odinėje kėdėje ir aiškino, kad privalome baudą sumokėti. Jokios naudos, tad nuėjau pas Savivaldybės administracijos direktorių Albertą Krauleidį. O šis man – apie J. Muralio ir B. Batavičiaus konfliktą kalbėjo. Supykau ir pasakiau, kad reikia J. Muralį už tas kvailybes bausti, o ne mus. Tiek ir tepasiekiau.“
B. Tolvaišienė sakė pakalbėjusi su šeima ir visi nusprendė sumokėti tas baudas. Dalis šeimos gyvena užsienyje, ir jie neturi laiko po teismus vaikščioti. „Jeigu būtų mane pačią nubaudę, nebūčiau nusileidusi. Mano automobilis taip pat nufotografuotas, bet kodėl baudos negavau, taip iki šiol ir nesuprantu“, – sakė moteris.
Net laimėjus teismus, nesibaigiančios J. Muralio „fotosesijos“ prie B. Batavičiaus patvorio byloja, kad tai – dar ne pabaiga. Šioje istorijoje neaiškūs tik du dalykai: kodėl šiame spektaklyje taip noriai dalyvauja Savivaldybė ir policija bei kodėl jos abi taip uoliai gina tik vieną pusę?..

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...