Prie Laisvės paminklo – priesaika Lietuvai

_DSC3356xPo Lietuvos kariuomenės dienos Plungėje, prie Laisvės paminklo, rinkosi šauliai. Tarp jų – daug jaunų veidų. Tai – būsimieji jaunieji šauliai ir tie, kuriems jau suėjo 18 metų, ir kurie iš jaunųjų šaulių tapo šauliais. Jie visi tą dieną turėjo prisiekti prie vėliavos. Tokių buvo 8, o 16 vaikinukų ir merginų iš Plungės „Saulės“ ir Kulių gimnazijų bei Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos kol kas paskui vadą kartojo pasižadėjimo žodžius. Priesaikai pasiruošęs jaunimas kariškai pasitempė, kai juos sveikino Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vadas Julius Svirušis. Oficialioji dalis prasidėjo šauliams ir susirinkusiesiems sugiedojus Lietuvos himną.

Į renginį atvyko ne tik mūsų rajono šaulių. Buvo svečių ir iš aplinkinių rajonų bei negausus būrys būsimųjų šaulių tėvelių ir draugų. Ne vienas kalbėjusysis  pabrėžė, jog ši diena – ypatinga. Šaulių, kaip ir neseniai Lietuvos kariuomenės dieną prisiekusių karių pažadas – beveik identiškas. Šaulių rikiuotė kartojo: „…Jūsų akivaizdoje prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos valstybei, negailėdamas(-a) jėgų ir gyvybės ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir konstitucinę santvarką. Pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos…“ Ir jaunieji, ir vyresnieji šauliai šiuos žodžius kartojo oriai ir rimtai. Ypač tie, kurie jau vilkėjo šaulių uniformas.
Kol šauliai ištarė priesaiką ar pasižadėjimą, prabėgo dar šiek tiek laiko, nes jiems teko… parepetuoti. Iškilmėms vadovavęs Telšių 805-osios kuopos vado pavaduotojas Leonas Mileikis su jaunaisiais šauliais repetavo ne tik priesaikos žodžius, bet ir priminė jiems žygiavimo įgūdžius. Po kelių bandymų žygiuoti sekėsi kur kas geriau, bet jaudulys (ypač jauniesiems šauliams) darė savo – kai jau reikėjo žygiuoti, kai kas dešine, o ne kaire koja pradėjo.
Tiek per repeticiją, tiek ir vėliau savo auklėtinių pastangas stebėjo ir dėl jų jaudinosi būrių tiesioginiai vadai: Plungės „Saulės“ gimnazijos jaunųjų šaulių būrio vadas Vaidotas Račkauskas, Kulių gimnazijos – Kazys Gerasimavičius bei „Ryto“ pagrindinės mokyklos – Donatas Paplauskas. Visą tą laiką prie vėliavos pasitempęs ir beveik nekrustelėdamas stovėjo „Saulės“ gimnazijos mokinys, šaulys Nojus Bumblauskas.
Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vadas J. Svirušis dar kartą priminė, kokią priesaiką jie davė, ir sakė tikįs, jog nė vienas jų niekuomet nepamirš nei tos dienos, nei duotos priesaikos. Ir didžiuodamasis priminė, kad Lietuvos šaulių sąjunga gyvuoja jau beveik 100 metų. Po to jis Nojui Bumblauskui, Gyčiui Petruškevičiui ir Karolinai Varpiotaitei įteikė padėkos raštus. Šaulius sveikino ir… lengvų batų tarnyboje linkėjo Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Plungės poskyrio vadas Marius Pečiulis. J. Svirušis priėjo prie kiekvieno ką tik priesaiką davusio šaulio ir paspaudė ranką. Visas šias akimirkas fotografavo ir filmavo šaulių tėvai bei draugai.
Plungiškiai gal nedrįso, bet  Telšių 805-osios kuopos vado pavaduotojas L. Mileikis, kalbėdamas nesusilaikė ir įgėlė Plungės valdžiai: „Džiugu, jog šia proga čia tiek „daug“ plungiškių susirinko, ir kad mes šventę galėjome pradėti tik po to, kai surinkome visas šiukšles prie Laisvė paminklo.“ Pasirodo, į iškilmes buvo pakviestas ir meras Audrius Klišonis. Jis neatvyko, tačiau dalyvavo mero patarėjas Mantas Česnauskas. Jis atsiprašė už visus nepatogumus ir patikino, kad netrukus ir Laisvės alėja, ir visas slėnis bus pradėti tvarkyti, tad plungiškiams nebebus gėda.
Iškilminga šventė baigėsi, nusifotografavus bendrai nuotraukai.

Vienas komentaras

Parašykite komentarą

Balsavimai

Ar jau apsisprendėte, ką palaikysite per artėjančius merų rinkimus

Rezultatai

Loading ... Loading ...