Sunerimę tėvai skambina pavojaus varpais

21711-13632Po to, kai „Žemaityje“ buvo publikuotas straipsnis „Būgštauja, jog žadami pokyčiai… neatneš pokyčių“, aprašantis dviejų rajono mokyklų – Plungės „Ryto“ pagrindinės ir Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos – pasiruošimą skelbti mokinių maitinimo paslaugos miesto ir kaimo mokyklose viešuosius pirkimo konkursus, į redakciją ėmė skambinti susirūpinę mokinių tėvai.

Slepia nuo tėvų?
„Susidaro įspūdis, jog konkursų sąlygos rengiamos taip, kad juose negalėtų dalyvauti vietos įmonės. Kam reikėjo visas rajonų mokyklas suskirstyti į dvi grupes: miesto ir kaimo, užuot leidus kiekvienai atskirai pirkti maitinimo paslaugą? Viešųjų pirkimų tarnyba ne kartą yra pasisakiusi prieš konkursų stambinimą. Negi jos rekomendacijos nieko nereiškia?“ – stebėjosi vienas plungiškis ir pridūrė manąs, jog Savivaldybė, pavesdama viešuosius pirkimus mokykloms, tiesiog „nusiplovė rankas“.
Kitas skambinusysis sakė, jog po minėtojo straipsnio jaučiamas mokinių tėvų sujudimas. Esą daugelis nė nežinojo, jog šios dvi mokyklos rengiasi pačios pirkti mokinių maitinimo paslaugą, o apie tai perskaitę susirūpino, jog konkursus laimės tas pats „Kretingos maistas“. Abu skambinusieji pyko, jog mokinių tėvų atstovai neįtraukiami į mokyklose sudarytas viešųjų pirkimų komisijas. Esą mokyklų vadovai deklaruoja viską aptarę su tėvais, nors šie tik iš „Žemaičio“ sužinojo apie ketinamus skelbti konkursus.
Viena porcija… už vieną centą
Į redakciją skambinę plungiškiai išsakė susirūpinimą ir dėl to, jog paprastai norintiesiems dalyvauti viešuosiuose konkursuose keliami tokie reikalavimai, kuriuos gali atitikti tik stambiausios toje srityje besispecializuojančios įmonės. Praėjusių metų viduryje plačiai nuskambėjo istorija, kai trys Jonavos rajono mokyklos, paskelbusios vaikų maitinimo konkursą, tarp kitų nurodė ir reikalavimą pretendentams būti įsidiegus keturis vadybos sistemos standartus.
Viešųjų pirkimų tarnyba šį atvejį pateikė kaip pavyzdį, kaip negalima rengti viešųjų pirkimų. Tokius vadybos sistemos standartus Lietuvoje turi tik 4-ios stambios maitinimo įmonės, tarp kurių – ir „Kretingos maistas“. Turbūt nereikia nė sakyti, kad visų trijų mokyklų skelbtus konkursus ši įmonė ir laimėjo. Vertintojams neužkliuvo net tai, kad ji pasisiūlė vieną porciją pagaminti už… vieną centą.
Ar Plungės mokyklos neužlips ant to paties grėblio?
„Žemaitis“ Viešųjų pirkimų tarnybos paprašė įvertinti Savivaldybės sprendimą rajono mokyklas suskirstyti į dvi grupes bei įpareigoti jas rengti maitinimo paslaugos viešuosius pirkimus. Ir gavo tokį atsakymą:
„Savivaldybė turėtų įvertinti, ar pirkimo skaidymas į dvi dalis ir nustatomi kvalifikacijos reikalavimai užtikrina, kad pirkime galėtų dalyvauti ne tik didieji rinkos dalyviai, bet ir sutartis tinkamai gebantys įgyvendinti smulkaus verslo atstovai.
Dažna problema su mažomis organizacijomis. Pavyzdžiui, mažose mokyklose nėra pakankamai darbuotojų, kurie išmanytų viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus. O savivaldybės turi atskirą viešųjų pirkimų skyrių, savo teisininkų, todėl gali tinkamai atlikti viešuosius pirkimus ir nupirkti mokinių poreikius atitinkančias maitinimo paslaugas,“ – rašė Viešųjų pirkimų tarnybos vyriausioji specialistė Sigita Zumerytė-Arlauskienė.
Pasak jos, rekomenduojama į pirkimus įtraukti ir mokinių tėvus, jeigu jie to pageidauja. Tie, kurie turi reikiamų žinių, gali būti kviečiami į viešųjų pirkimų komisijas. Šių darbe tėvai gali dalyvauti ne tik kaip nariai, bet ir kaip ekspertai, pavyzdžiui,  vertinti tiekėjų siūlomus valgiaraščius.

P. S.
Antradienį, lapkričio 28-ąją, į „Žemaitį“ kreipėsi plungiškiai ir paprašė įminti detektyvinę mįslę: ko Plungės rajono savivaldybėje, pas laikinai administracijos direktoriaus pareigas einantį Česlovą Kerpauską (meras tą dieną buvo Vilniuje), lankėsi VšĮ „Kretingos maistas“ generalinis direktorius, ir kodėl sustabdytas švietimo įstaigų maitinimo paslaugų pirkimo konkursas? Plungiškiai įsitikinę, jog „Kretingos maistas“ siekia, kad būtų organizuojami ne du – miesto ir kaimo – švietimo įstaigų konkursai, bet vienas. Jeigu taip nutiktų, su didžiaisiais varžytis negalėtų smulkieji verslininkai.
„Žemaitis“ nusprendė čiupti jautį už ragų, tad užvakar kreipėsi į Č. Kerpauską ir pasiteiravo, ar antradienį jis susitiko su minėtos įstaigos vadovu? Nepatikėsite, bet Č. Kerpauską ištiko amnezija (atminties netekimas), ir jis pareiškė nieko neprisimenąs. Tik supratęs, jog taip lengvai neišsisuks, patvirtino, kad toks susitikimas buvo.
„Pasakiau tą patį, ką ir jums, – konkursas sustabdytas, nes gauta pretenzija. Su ja dabar susipažįsta teisininkai, kurie ir turės atsakyti į iškeltus klausimus.“ Tačiau Č. Kerpauskas niekaip negalėjo prisiminti bendrovės, kuri tą pretenziją pateikė, pavadinimo. Toks pat amnezijos priepuolis ištiko Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėją Vytautą Tumą. Iš neoficialių šaltinių „Žemaičiui“ pavyko sužinoti, kad dabar pretenzijas pateikė mažiausiai dvi bendrovės ir viena jų – VšĮ „Kretingos maistas“.
Konkursą kaimų mokykloms rengia Žemaičių Kalvarijos gimnazija, miesto – Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla. Pakalbinome šios mokyklos direktorių Stanislovą Ivanauską: „Aš nuo bet kokio dalyvavimo pirkimo komisijos darbe esu nusišalinęs – žinau tiek, kiek reikia vadovui. Atidavėme pretenzijas teisininkams. Galiu pasakyti, jog tai, kas čia vyksta, man nepatinka. Komisijai pasakiau, kad viskas turi būti skaidru. Mes laikysimės įstatymų. Jeigu kas privers konkursą stabdyti, stabdysime, tačiau protegavimo nebus – elgsimės pagal įstatymus.“

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajono valdžia sprendžia, kaip sutvarkyti teritoriją, esančią vidiniame Plungės miesto seniūnijos kieme, Vytauto gatvėje. Jūsų manymu, kam ši vieta būtų tinkamiausia?

Rezultatai

Loading ... Loading ...