Pagerbti gynusieji laisvę ir nepriklausomybę

DSC08938--29956Lietuvos kariuomenės dienos išvakarėse Plungės rajono savivaldybėje iškilmingai pagerbti žmonės, atsiliepę į Tėvynės kvietimą ir stoję į atkuriamą Lietuvos kariuomenę, gynę Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę iki Rusijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos. Krašto apsaugos departamento ir pirmosios Krašto apsaugos ministerijos vadovybė kiekvienam iš jų įteikė po specialų dokumentą – liudijimą, patvirtinantį, kad žmogus gynė savo gimtąją šalį, jos laisvę ir nepriklausomybę. Liudijimus įteikė atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, Savivaldybės padėkas – Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis.

džių salėje vykusi pagerbimo ceremonija pradėta iškilmingai – Lietuvos valstybės himnu. Renginio dalyvius pasveikino jaunieji Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos šauliai.
Meras A. Klišonis, kreipdamasis į susirinkusiuosius, pripažino, jog nėra paprasta kalbėti prieš uniformuotą auditoriją, ypač – karius, kurie, esant reikalui, kai reikia veikti, vienas kitą supranta iš vieno žvilgsnio ar žodžio. Meras padėkojo, kad Lietuvai svarbiu metu nemažai vyrų ir moterų pasišventė garbingai profesijai.
„Valstybės ginkluotosios pajėgos stiprios, kai kariai pasitiki savo vadovybe ir tais, kurie šalia. Su tokiu kolektyvu galima padaryti daug. Esame santūraus šiaurietiško charakterio ir dažnai už daug ką užmirštame padėkoti. Šiandien norime pasakyti jums ačiū, kad atsiliepėte į Tėvynės kvietimą ir stojote jos ginti“, – pažymėjo A. Klišonis.
Atsargos pulkininkas A. Dudavičius papasakojo apie liudijimo sukūrimo istoriją, pasidžiaugė, kad atsiimti šio dokumento plungiškiai ir rietaviškiai kariai savanoriai atėjo su savo artimaisiais. Liudijimai stojusiesiems į savanorišką krašto apsaugą pradėti teikti nuo 2012 metų, pirmasis liudijimas buvo įteiktas tarnyboje žuvusio Gintaro Žagunio mamai Aldonai, antrasis – tarnyboje žuvusio Artūro Sakalausko tėveliams.
Anketą liudijimui gauti turi užpildyti patys kariai, jei karys žuvęs arba miręs, – jo bendražygiai, o dokumentą atsiima kario šeima. Per penketą metų liudijimo įteikimo ceremonijos vyko jau ne vienoje Lietuvos savivaldybėje, o lapkričio 17 dieną dvidešimt liudijimų buvo įteikti Plungės rajono ir Rietavo savivaldybės gyventojams.
Liudijimu buvo pagerbtas Marius Saulytis, Andrius Pilibavičius, Karolis Kazlauskas, Antanas Laukys, Julionas Rondza, Antanas Aužbikavičius, Vytautas Petras Kybartas, Antanas Martusevičius, Petras Geštautas, Algimantas Šedys, Edmondas Liutika, Ričardas Razmas, Ričardas Čiuželis, Edvardas Vytautas Varpiotas, Sigitas Jucys, Algimantas Valiūnas, Arvydas Mežeckis, Vytautas Dičiūnas, Algimantas Jurkus, Romas Petrikas.
Ceremonijoje dalyvavęs Lietuvos atsargos karininkų sąjungos Marijampolės skyriaus vadovas Anicetas Varnas perdavė merui A. Klišoniui Lietuvos laisvės armijos (LLA) sąjungos padėką bei įteikė apdovanojimą – Lietuvos karininko Jono Semaškos kryžių. LLA padėką ir Lietuvos karininko Jono Semaškos kryžių įteikė ir A. Aužbikavičiui.
Lietuvos laisvės kovotojų komiteto apdovanojimus A. Varnas perdavė A. Petrikui, E. V. Varpiotui, S. Juciui ir J. Rondzai.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Ar jau apsisprendėte, ką palaikysite per artėjančius merų rinkimus

Rezultatai

Loading ... Loading ...