Mokyklos vis dar skundžiasi „tirpstančiu“ mokinių skaičiumi

Praėjusį ketvirtadienį posėdžiavo Rietavo savivaldybės tarybos nariai. Posėdis ėjo kaip iš pypkės – be ginčų „palaiminti“ visi parengti sprendimai. Didžiausias dėmesys šįkart skirtas savivaldybėje esančių švietimų įstaigų už praėjusius metus veiklos ataskaitoms. Pristatydami jas, lopšelio-darželio bei mokyklų vadovai ne tik supažindino su įstaigų veikla bei pasidžiaugė pasiekimais, bet ir išsakė problemas.

Viena didžiausių ir skaudžiausių problemų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorė Alma Lengvenienė įvardijo vis dar ženkliai mažėjantį mokinių skaičių. Anot vadovės, kasmet į gimnaziją susirenka viena klase mažiau moksleivių. Direktorės teigimu, dėl to kalta emigracija, kurios suvaldyti – neįmanoma.
Tėvams išvykus į kitą šalį, vien šiais mokslo metais įstaiga neteko penkių moksleivių. O mokytis atėjo vos vienas. A. Lengvenienė skundėsi ir lėšų stygiumi. Tačiau direktorė pasidžiaugė brandžiu mokytojų kolektyvu, džiuginančiu   pasiekimais olimpiadose bei konkursuose.
Apie problemas pasakojo ir Tverų gimnazijos, kuriai priklauso ir Medingėnų skyrius, direktorė Gitana Kužmarskytė. Vadovė sakė, jog reikia tvarkyti prastos būklės Medingėnų mokyklos šildymo sistemą, nes vamzdynai dažnai trūkinėja. Reikėtų atnaujinti ir gimnazijos krepšinio lentas sporto salėje, sutvarkyti  valgyklos sienas bei lubas. Užsiminta ir apie būtinybę atnaujinti kompiuterinę įrangą.
Sigito Kažukausko vadovaujama Žadvainų pagrindinė mokykla taip pat negyvena be rūpesčių. Per posėdį direktorius kalbėjo apie mažėjantį mokinių skaičių, silpną jų mokymosi motyvaciją, didėjantį agresyvumą, nepagarbą mokytojams. Kalbėta ir apie nepakankamą tėvų bendradarbiavimą su mokykla.
Mokyklai reikalingas ir remontas (senojoje mokykloje būtina keisti langus, sporto salėje – tvarkyti apšvietimą), bibliotekai reikėtų didesnių patalpų. Kalbėta, jog pastatui šildyti reikia naujo šildymo katilo.
Visai kitokia buvo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos direktorės Jolitos Budriuvienės ataskaita. Įstaiga ne per seniausiai persikėlė į naują pastatą, tad rūpesčiai dėl trupančių sienų ar kiaurų lubų ir grindų mokyklos nekamuoja. Nesiskundžia įstaiga ir dėl ugdytinių stygiaus. Direktorė sakė, jog kas aštuntas Rietavo savivaldybės vaikas lanko Meno mokyklą. „Visų norinčiųjų mes net negalime priimti“, – kalbėjo J. Budriuvienė.
Lopšeliui-darželiui vadovaujanti Stefa Steponavičienė taip pat nesiskundė mažėjančiu vaikų skaičiumi. Šiuo metu lopšelį-darželį lanko per 200 mažųjų rietaviškių. Anot direktorės, vaikų kasmet daugėja, ateityje dabartinės patalpos gali tapti per ankštos.
Pasak S. Steponavičienės, lopšelio-darželio pastato išorė ir vidus atitinka higienos normų reikalavimus, galima pasidžiaugti ir saugia bei jaukia ugdymo aplinka, tačiau bėda, kad nėra priešgaisrinės signalizacijos. Esą reikėtų remontuoti ir tris didžiąsias laiptines. Anot vadovės, didžiausią galvos skausmą kelia įstaigos teritorija bei vaikų žaidimų aikštelė, kurias būtina atnaujinti.
Per posėdį buvo užsiminta, jog neskiriama lėšų pedagogams, išvykstantiems tobulinti kvalifikaciją, bei pavaduoti sergančius darbuotojus. Darželiui reikėtų ir psichologo bei socialinio pedagogo. Pastarasis reikalingas ir Žadvainų pagrindinei mokyklai.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Ar jau apsisprendėte, ką palaikysite per artėjančius merų rinkimus

Rezultatai

Loading ... Loading ...