Skyrė lėšų muziejui atnaujinti

Regioninės plėtros departamentas skelbia, kad, kultūros ministro įsakymu, skirta parama Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejui modernizuoti.

Rietavo savivaldybės administracijos parengtam projektui „Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms reikmėms“ skirta 151,5 tūkst. eurų Europos Sąjungos parama. Bendra projekto vertė – 232,7 tūkst. eurų (likusią dalį turės padengti Savivaldybė).
Šiomis lėšomis numatoma kompleksiškai sutvarkyti Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus pastatą, pritaikyti patalpas naujai inovatyviai veiklai: edukacinėms programoms, kūrybinėms dirbtuvėms, šiuolaikinės kuratorystės praktikai. Bus įsigytas edukacinis stalas, sudarytas iš keturių liečiamųjų ekranų. Juose įdiegta programinė įranga leis susipažinti su muziejaus ekspozicija.
Įgyvendinus šį projektą, muziejus virs inovatyvia įstaiga, gebančia patraukliai ir šiuolaikiškai perteikti sukauptas žinias apie Rietavą, Oginskius bei jų paveldą.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajono savivaldybės administracijos specialistai pradėjo tikrinti, ar prie visų namų per valstybines šventes plėvesuoja trispalvės. Kaip tai vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...