Apie pirmenybę

BunkaTarpuausis yra tokia vieta, kurioje slūgso pilkąja mase vadinamos smegenys. Jomis žmonės dažnai naudojasi sugalvoti, ir kaip įkalti vinį, ir kaip pilkoji masė veikia.
Kad ji yra – mokslo įrodytas faktas. Faktas ir tai, kad joje gimsta ir nebūtų dalykų.
Na, sakykim, sesė Estija klausia sesės Latvijos:
– O kur mūsų sesė Lietuva?
– Išjojo prie Juodosios jūros ir dar negrįžo.
Iš tikrųjų taip nėra, bet ar sesė Latvija toli nuo tiesos?
Regis, braidome po istorijos laukus, neturėdami kuo daugiau didžiuotis, vis negrįžtame iš jų.
O tarpuausis šnabžda, kad kuo dažniau ir toliau nuklystame praeitin, tuo didesnėje migloje skendi ateitis.
Kartais vaidenasi, jog šlovinga Lietuvos istorija yra skraistė šiandienos nuogumui pridengti. Praeitimi bandome ne tik ramstyti, bet ir iš naujo kurti tautinį patriotizmą. O gal net gelbėti, nes milijonas emigrantų, šimtai skandalų Seime, kainos vaistinėse ir parduotuvėse, aklu patriotizmu besivadovaujančiųjų rietenos Lukiškių aikštėje kaip alkanos erkės čiulpia tarpuausių masę, kurioje patriotizmas turėtų vešėti.
O gal jo nereikia? Mąstytojo Žako Freskos tarpuausyje gimė mintis, jog „Patriotizmas stato širmą prieš mūsų akis, tad mes nematome, kas už jos. … Ir tai – viskas, ko iš jūsų nori. Iš jūsų nori ištikimybės tam, ko jus moko.“
Jam antrina rašytojas, žurnalistas, carinės Rusijos kritikas Michailas Saltykovas-Ščedrinas, sakydamas: „Kažkas apie patriotizmą prakalbo. Matyt, vėl sočiai prisivogė.“
„Mūsų šalyje įstatymai išleidžiami dvigubam naudojimui. Vieni, kad tvarka būtų, kiti, kad valdininkai darbo turėtų“, – tai irgi M. Saltykovo-Ščedrino tarpuausyje XIX amžiaus antroje pusėje pagimdyta mintis, kuri stebėtinai tinka ne tik Rusijai, bet ir šiandieninei Lietuvai. Patriotizmo ji tikrai neprideda.
O minčių yra ir pranašiškų. „Geležinkeliai visame pasaulyje tarnauja keliauti. O pas mus dar ir vogti“, – per pusantro šimto metų klodą rašytojas pritaria žaliųjų valstiečių išvadai apie „Lietuvos geležinkelius“.
Pradėjome Naujuosius metus. Tarpuausiuose turėtų gimti mintis, kam šiemet teiksime pirmenybę. Gal paklausykime Ž. Fresko, sakančio, kad „Problema ne tai, kad mes negalime aprūpinti vargšų, o tai, kad negalime patenkinti turtuolių užgaidų.“

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...