Kas laukia Plungės vaikų globos namų?

21801-14938Po poros ar trejų metų nebeliks Plungės vaikų globos namų. Tad kyla klausimas, koks tolimesnis pastato, į kurį investuota nemažai pinigų, likimas? Direktorė Genovaitė Ūsienė rajono politikams pristatė individualų Plungės vaikų globos namų pertvarkos planą, kuriame iki smulkmenų surašyta, kokias paslaugas ateityje šie namai galėtų teikti Plungės rajono gyventojams. Pagal jį pirmiausia šią įstaigą tektų pertvarkyti į Plungės šeimos ir vaiko gerovės centrą.

Kas tai bus ir kokias paslaugas minėtas centras teiks rajono bendruomenei? Sąrašas netrumpas: tose patalpose numatoma įkurti vaikų dienos centrą, teikti konsultacijas vaikams ir jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų. O jeigu reikės, bus konsultuojama ir visa šeima. Numatytos įvairios programos, skirtos šeimoms, globėjams, įtėviams. Šeimos ir vaiko gerovės centras teiktų ir laikinojo atokvėpio paslaugas šeimai, auginančiai neįgalų vaiką. Būtų sprendžiamos laikinojo apgyvendinimo bei intensyvios krizių įveikimo ir psichosocialinės pagalbos problemos. Plane siūloma teikti ir dar daugiau įvairių paslaugų.
Siekiant konkretumo, plane pažymėta, kiek ir kokių etatų naujajam centrui reikės. Svarbiausi čia būtų socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai. Būtų ir du padalinių vadovai, kurie rengtų mokymus visiems paslaugų teikėjams, vestų darbuotojų darbo apskaitą, koordinuotų darbą, vertintų jo kokybę. Vienas jų dirbtų centre, kitas – šeimose. Pateikti skaičiavimai, kiek kainuotų tokio centro išlaikymas bei kokios paslaugos ir kokiam skaičiui klientų jos galėtų būti teikiamos.
Ar ši pertvarka bus įgyvendinta, ar, panaikinus Vaikų globos namus, liks vien tušti pastatai, kuriuos Savivaldybė parduos, turėtų paaiškėti šiemet – jau vasario mėnesį Plungės vaikų globos namų likimą žada svarstyti Rajono tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto nariai. Jeigu jam bus pritarta, planą tvirtinti turės ir Plungės rajono taryba. Tik kažin, ar šis sumanymas slys tarsi per ledą…
Vos pateikus Plungės vaikų globos namų pertvarkos planą, pirmoji juo suabejojo Savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Vasylienė. Ji sakė, kad su juo dar nėra susipažinęs meras Audrius Klišonis. Be to, ji politikų prašė atkreipti dėmesį, jog dalis plane išvardintų paslaugų rajone jau yra teikiamos, o kitas galima pavesti nevyriausybinėms organizacijoms. „Tos penkios ar šešios paslaugos, kurios išvardintos plane, tikrai yra reikalingos, – sakė ji, – bet kyla klausimų dėl jų pavaldumo. Pamąstykime, kad ir apie tame centre numatytą įkurti Krizių centrą. Ar jis bus atskiras, ar taps jau esančio Krizių centro filialu? Tas pats ir dėl kitų, rajone jau teikiamų paslaugų.“
Ji suabejojo ir dėl namų pirkimo. Dabar Vaikų globos namuose auga apie 30 mūsų rajone gyvenančių vaikų. Iki 2021-ųjų, kol dabartiniai namai bus uždaryti, dalis jų užaugs. Per tą laiką,  jeigu Savivaldybė padidintų globėjams ir globotiniams skirtas lėšas, gali atsirasti globėjų, kiek jų ir reikės. Šiuo metu rajone ypač daug dirbama su tokių vaikų giminaičiais, kurie galėtų tapti jų globėjais. G. Vasylienės nuomone, jeigu neatsiras globėjų, vaikus reikėtų išskirstyti: mažieji – nuo trejų iki vienuolikos ar dvylikos metų – turėtų gyventi atskirai nuo didžiųjų bendruomenės namuose. Ir jų ten neturėtų būti daugiau kaip 10 ar 12. Kitoje grupėje galėtų gyventi vyresnieji, o 18–24-erių jaunuoliams skirti palydimąją globą.
Kol kas visa tai – vizija. Ar ji taps tikrove, ar bus pasirinktas kitas kelias, paaiškės ateityje. Tačiau plungiškiai jau dabar šneka, jog būtų gaila, kad atnaujintas Plungės vaikų globos namų pastatas, kuris pritaikytas vaikams, taptų cechu ar sandėliu.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...