Meras padėkojo savo bendrakeleiviams

21712-14860Likus vos kelioms dienoms iki Kalėdų, Rietavo kultūros centre buvo surengtas tradicinis mero padėkos vakaras. Renginys, sutraukęs daug žmonių, labiausiai įsiminė septyniems rietaviškiams. Dėkodamas už nuveiktus darbus gražinant ir garsinant Rietavą, turtinant jo kultūrinį gyvenimą, meras Antanas Černeckis juos apdovanojo simboliniais gerumo angelais.

„Šį vakarą privalau padėkoti Seimo nariams, kurie buvo šalia, kai reikėjo pagalbos, dvasininkijos atstovams, gydytojams, slaugytojams, socialiniams darbuotojams, mokytojams, įvairių centrų vadovams ir darbuotojams. Visi per metus nešėme po šapelį ir sunešėme gražų „skruzdėlyną“. Matydamas jus, sakau: „Viskas pas mus bus gerai“, – kalbėjo renginį pradėjęs jo iniciatorius ir šeimininkas A. Černeckis.
Jis savo pasisakymą baigė linkėjimu visada laiku ateiti kitam į pagalbą. O nuskambėjus tą vakarą apdovanotų asmenų pristatymams, tapo aišku, kad šių žmonių veikla ypač gerai įprasmina mero palinkėjimą būti naudingiems ir jautriems. Pirmasis gerumo angelas nutūpė į buvusios ilgametės Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus darbuotojos Mildos Vyšteinaitės rankas. Buvo prisiminta, kaip ji, 1993 metais pakviesta dirbti į tuo metu kuriamą Žemaičių dailės muziejų, kaupti būsimojo Rietavo muziejaus fondų, su pirmaisiais eksponatais prisiglaudė nedideliame tuometinės „Aušros“ katalikiškosios vidurinės mokyklos kambarėlyje. Moksleiviai jį taip ir vadino – „Tetos Mildos muziejus“.
Meras dėkojo M. Vyšteinaitei už didelį indėlį įsteigiant muziejų, nuoširdų darbą ruošiantis paminėti Mykolo Kleopo Oginskio 250-ąsias gimimo metines, krašto atminimo saugojimą ir puoselėjimą.
Kitiems dviems asmenims, apdovanotiems gerumo angelais, Rietavo turgaus vadovams Vladislovui Adomavičiui ir Jolantai Garbienei dėkota už nuolatinę paramą kultūros renginiams, visuomeninę veiklą ir prisidėjimą garsinant Rietavą bei gerinant jo įvaizdį.
Ketvirtasis apdovanotasis Saulius Petkevičius, užlipęs į sceną, žemaitiškai tarstelėjo: „Mylam parką.“ Apie parką jis prabilo ne atsitiktinai, mat prieš tai buvo paviešinta, kad šis žmogus yra bene didžiausias Rietavo parko gaivinimo entuziastas, ne kartą pats savanoriškai prisidėjęs jį tvarkant. „Žinant Sauliaus Petkevičiaus santūrumą, tylų darbą ir atsidavimą, norisi jį dar labiau matyti kaip pavyzdį visiems“, – taip renginio vedėjai pristatė šį vyrą.
Pati jauniausia tarp pagerbtųjų – rietaviškė Simona Budreckaitė, šią vasarą dalyvavusi „Misijoje Sibiras“ ir kartu su kitais bendrakeleiviais lankiusi Sibiro platybėse palaidotų tremtinių kapus. Už ryžtą ir drąsą apdovanota mergina sakė, kad, prieš išvykdama į Sibirą, maniusi, jog tai yra liūdna misija, skirta mirusiesiems pagerbti. Bet kelionės metu sutikti žmonės, jų geranoriška pagalba bei gražūs atsiliepimai apie tuose kraštuose gyvenusius lietuvius pakeitė jos nuomonę. S. Budreckaitė linkėjo ir kitiems būti savo šalies ambasadoriais, kad lietuvius geru žodžiu minėtų ne tik sibiriečiai, bet ir kitų kraštų žmonės.
Paskutiniai, lipę į sceną atsiimti gerumo angelų, buvo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos orkestro vadovai Sigitas Saukalas bei Algimantas Krėpšta. Vedėjai visiems susirinkusiesiems priminė turtingą orkestro istoriją bei įspūdingą įvairių laimėjimų bei apdovanojimų kraitį, o S. Saukalas pridūrė: „Tarnaujame Rietavui.“ Audringos ovacijos ir palaikymo šūksniai leido suprasti, kad ši tarnystė – itin prasminga ir reikalinga.
Pasibaigus Rietavui nusipelniusių žmonių pagerbimo ceremonijai, padėkoti už bendrystę bei palinkėti gerų ateinančių metų į sceną skubėjo Seimo nariai Jonas Varkalys, Jurgis Razma ir Remigijus Žemaitaitis, dvasininkai Saulius Stumbra ir Česlovas Degutis. Pastarasis, pasinaudodamas proga, padėkos raštais apdalino visus, prieš 20 metų prisidėjusius steigiant Rietavo parapijos senelių globos namus. O baigiamuoju renginio akcentu tapo dainininkų Deivio ir Renatos koncertas.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...