Paminėtas tėvo Stanislovo gimimo šimtmetis

21801-15009Sausio 6-ąją Žemaičių dailės muziejuje, Plungėje, vyko trečias popiečių ciklo „Menai ir dvarai“ renginys – teatralizuotas koncertas „Tėvo Stanislovo varpai“, skirtas kunigui, vienuoliui Algirdui Mykolui Dobrovolskiui atminti. Koncerto metu susirinkusiųjų sielų stygas virpino nepaprastai gražus Liudo Mikalausko balsas, kurį sustiprino Audronės Juozauskaitės fortepijono bei Valdo Andriuškevičiaus klarneto melodijos. Įsimintinu renginiu ne tik paminėtas dvasininko gimimo šimtmetis, bet ir pradėta tėvo Stanislovo metams, kuriais yra paskelbti 2018-ieji, renginių programa Plungėje.

Nepaprastai jautrias dainas, kurias atliko L. Mikalauskas, keitė jo pasakojimai apie, ko gero, visiems žinomą kunigą bei vienuolį A. M. Dobrovoslkį. Šis iškilus žmogus, labiausiai žinomas dėl savo drąsių pamokslų, aktyviai priešinosi sovietinei okupacijai, globojo vargstančiuosius, padėjo nuo įvairių priklausomybių kenčiantiems žmonėms. Jis buvo žinomas ir kaip bažnytinio bei liaudies meno rinkėjas.
Už žydų gelbėjimą Antrojo pasaulinio karo metais apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, už įvairiapusę veiklą – Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu, Santarvės premija, išrinktas Lietuvos tūkstantmečio žmogumi, jam suteiktas Kėdainių krašto garbės piliečio vardas. Anot L. Mikalausko, tėvas Stanislovas – viena iškiliausių XX a. antrosios pusės Lietuvos asmenybių, kurios gyvenimo kelias prasidėjo 1918-ųjų rugsėjo 29-ąją Radviliškyje.
Būsimajam kunigui bei vienuoliui teko mokytis Radviliškio pradinėje mokykloje, vėliau mokslus krimto Kauno jėzuitų gimnazijoje. Besimokydamas  A. M. Dobrovolskis apsisprendė pasirinkti vienuolio kelią. Tad po abitūros egzaminų – 1936-ųjų vasarą – išvažiavo į Plungės mažųjų brolių kapucinų, pasižymėjusių griežtais neturto įžadais, vienuolyną.
Po studijų vienuolyne A. M. Dobrovolskis buvo įšventintas į vienuolius kaip brolis Stanislovas. 1940-ųjų birželį prasidėjo pirmoji sovietinė okupacija. Vienuolynas jį pasiuntė mokytis į Kauno kunigų seminariją.
1948-ųjų rugpjūčio 11-ąją tėvas Stanislovas buvo suimtas ir apkaltintas antisovietine propaganda. Jam skirta 10 metų pataisos darbų. Pagrindiniais įkalčiais įvardyti pamokslai. Kalėjo Intoje, Vorkutoje, dirbo anglies šachtose, statybose. Lageryje dvasininkas praleido aštuonerius metus.
1956-aisiais, grįžęs į Lietuvą, tėvas Stanislovas pradėjo kunigauti Jurbarko rajono Vertimų parapijoje. Tačiau jau po metų vėl buvo suimtas. Laimei, neilgam. Mat jau rugpjūčio mėnesį buvo paleistas. Po antrojo įkalinimo tėvui Stanislovui buvo uždrausta vilkėti vienuolio abitą. Tarnystę Dievui jis atlikdavo nuošaliausiose ir skurdžiausiose parapijose. O į Žemaitkiemį perkeltas išvis be teisės kunigauti bei sakyti pamokslų. Tai kunigui buvo baisiau už lagerį.
Kunigystės teises tėvas Stanislovas atgavo 1961-ųjų vasarą.
Po penkerių metų jis atsidūrė Kėdainių rajono Paberžės bažnytkaimyje. Dvasininko pastangomis Paberžė tapo dvasinės traukos, šviesos, rezistencijos centru.
Jis rinko bažnytinio meno ir etnologinę medžiagą, klebonijoje ir šalia esančioje klėtelėje įkūrė unikalų bažnytinio ir liaudies meno muziejų.
1990-aisiais tėvas Stanislovas perkeltas į Dotnuvą atkurti kapucinų vienuolyną. Per keletą metų bažnyčia ir vienuolynas jo dėka prikelti naujam gyvenimui.
Sunkiai susirgęs, 2002-aisiais tėvas Stanislovas panoro grįžti į Paberžę. Gyventi klebonijoje jis atsisakė ir įsigijo apleistą, beveik griūvantį namelį (špitolę). Tačiau jo sutvarkyti nepavyko, tad, padedant geriems žmonėms, kurie suskubo aukoti pinigų, toje pačioje vietoje išdygo naujas namas. Jame tėvas Stanislovas gyveno iki mirties.
Visa tai ir dar daugiau plungiškiai išgirdo praėjusį šeštadienį susirinkę į muziejų. Jiems buvo įdomu ne tik susipažinti su tėvo Stanislovo gyvenimu, bet ir pasiklausyti jautrių dainų. Kai kurias jų praturtino varpų, priklausiusių tėvui Stanislovui, skambesys.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...